Hoe rapporteer je vergelijkingen volgens de APA-stijl?

Als je vergelijkingen wilt rapporteren volgens de APA-stijl, moet je op de volgende punten letten:

  • Gebruik spaties, dus a + b = c in plaats van a+b=c
  • Sluit vergelijkingen af met een punt
  • Cursiveer de variabelen (in dit geval a, b en c)
  • Gebruik haakjes om de volgorde van bewerkingen aan te geven, bijvoorbeeld: (a / b) + c in plaats van a / b + c

Vergelijkingen mogen in de tekst worden geplaatst, maar gecentreerd op een aparte regel heeft de voorkeur. Nummer deze vergelijkingen, zodat je ernaar kunt verwijzen. Dit nummer is altijd rechts uitgelijnd.