Welke vier perspectieven worden gebruikt voor de Balanced Scorecard?

De indicatoren voor de Balanced Scorecard kunnen worden geformuleerd op basis van vier perspectieven:

  • het financiële perspectief
  • het perspectief van de klant
  • het innovatieperspectief
  • vanuit de interne processen