Mag je een fout in een citaat verbeteren volgens de APA-stijl?

Als je de APA-richtlijnen volgt, mag je spelfouten in citaten niet zomaar verbeteren. In plaats daarvan zet je [sic] achter de fout om aan te geven dat je deze gezien hebt en dat je deze niet zelf geïntroduceerd hebt.

Van Wijck zegt hierover: “Ik vind vind [sic] dat millennials beter getraind moeten worden.”