Wat is een regressieanalyse en waarvoor wordt deze gebruikt?

Regressieanalyses worden gebruikt om het effect te bepalen van een (of meerdere) verklarende variabele(n), zoals lengte of leeftijd, op een afhankelijke variabele zoals gewicht.

Je kunt regressieanalyse gebruiken om:

  1. Samenhang tussen twee variabelen te bepalen (leeftijd en waarde van een auto)
  2. Verandering van de afhankelijke variabele te voorspellen (waarde van een auto naarmate deze ouder wordt)
  3. Toekomstige waarde te voorspellen (waarde van een zes jaar oude auto)