Nakijken op taal

Het nakijken van scripties is een vak apart. Onze editors houden rekening met alle taal- en stijlregels die van toepassing zijn op een academische tekst. We hebben speciaal hiervoor het Scribbr-Verbetermodel ontwikkeld.

Alleen professionele editors

 

Wat doet een editor precies?

Onze editors verbeteren taalfouten in je scriptie direct door middel van Wijzigingen Bijhouden in Word (redigeren). Bovendien geven onze Scribbr-editors altijd extra feedback en schrijven ze een verbetervoorstel.

 

1. Taalfouten verbeteren

 • Spelfouten
 • Grammaticale fouten
 • Zinsbouw
 • Interpunctie
 • Academisch taalgebruik

2. Feedback in de tekst zelf

We helpen je jouw eigen tekst verder te verbeteren door:

 • Vragen
 • Suggesties
 • Tips en opmerkingen

3. Verbetervoorstel

Naast de nagekeken tekst ontvang je ook een persoonlijk verbetervoorstel over taalfouten die je structureel maakt.

Zo helpen we je op weg om in de toekomst beter te schrijven.

Bekijk ons voorbeeld

 


Aanvullende dienst: Structuur Check

Je editor checkt met onze checklists of alle benodigde onderdelen wel in een hoofdstuk voorkomen en of deze wel op de juiste plek staan.

Feedback op structuur met checklists

Algemene Structuur Checklist

 • Het document is op zo’n manier gestructureerd dat het centrale thema duidelijk is voor de lezer.

 • De tekst is op een logische en geschikte manier ingedeeld (hoofdstukken, paragrafen en alinea’s).

 • De tekst bevat geen herhaling.

 • De tekst bevat geen overbodige informatie.

 • De titels en kopjes zijn geschikt, correct en consistent.

Structuur: Checklist voorwoord

 • Het voorwoord is niet langer dan vier à vijf alinea’s.

 • Alleen personen die wezenlijk hebben geholpen zijn bedankt.

 • De bedankjes volgen een functionele volgorde: diegenen die het meest hebben bijgedragen zijn als eerst genoemd.

 • Consistent gebruikgemaakt van voor- en/of achternamen.

 • Het voorwoord is persoonlijk maar wel in een professionele stijl geschreven.

 • Het voorwoord eindigt met naam, plaats en datum ten tijde van het schrijven.

Structuur: Checklist samenvatting

 • De samenvatting is maximaal 1 A4.

 • De samenvatting staat na het voorwoord en voor de inhoudsopgave.

 • De doelstelling staat in de samenvatting.

 • De probleemstelling staat in de samenvatting.

 • De onderzoeksvragen of hypothesen staan in de samenvatting.

 • De methode en aanpak van het onderzoek zijn kort beschreven.

 • Een opsomming van de belangrijkste resultaten is gegeven.

 • De conclusie is gegeven (het antwoord op de onderzoeksvraag/probleemstelling).

 • De resultaten zijn besproken en uitgelegd (discussie).

 • Suggesties voor vervolgonderzoek zijn gepresenteerd.

 • Eventuele aanbevelingen zijn kernachtig besproken.

 • De samenvatting maakt duidelijk waar de scriptie in grote lijnen over gaat (ook voor mensen zonder voorkennis).

Structuur: Checklist inleiding

 • De aanleiding van het onderzoek wekt de interesse van de lezer (met een passend citaat, krantenbericht of ander voorbeeld).

 • Het onderwerp is afgebakend.

 • De wetenschappelijke relevantie is aangetoond (voor praktisch georiënteerde scripties minder relevant).

 • De praktische relevantie is aangetoond.

 • De belangrijkste (wetenschappelijke) artikelen over het onderwerp zijn opgesomd.

 • De doelstelling is geformuleerd.

 • De probleemstelling is geformuleerd.

 • Het conceptueel model is opgesteld.

 • De onderzoeksvragen/hypothesen zijn geformuleerd.

 • De onderzoeksopzet (methodologie) is kort beschreven.

 • De leeswijzer is toegevoegd.

Structuur: Checklist conclusie

 • Er is antwoord gegeven op de onderzoeksvragen.

 • Er is antwoord gegeven op de hoofdvraag/ probleemstelling.

 • De hypothesen zijn bevestigd of ontkracht.

 • De conclusie is in de juiste werkwoordstijden geschreven.

 • Er staan geen eigen interpretaties in de conclusie.

 • Er wordt geen nieuwe informatie gegeven.

 • Er staan geen voorbeelden in de conclusie.

 • In de conclusie wordt geen overbodige informatie gegeven.

 • Er staan geen passages in de conclusie die zijn geknipt en geplakt uit de resultaten.

Structuur: Checklist discussie

 • De validiteit van het onderzoek is aangetoond.

 • Nieuwe inzichten zijn toegelicht.

 • Beperkingen van het onderzoek zijn besproken.

 • Het is aangegeven of de verwachtingen juist waren.

 • Eventuele oorzaken en gevolgen voor het resultaat zijn beschreven.

 • De discussie bevat suggesties voor eventueel vervolgonderzoek.

 • Er staan eigen interpretaties in de discussie (hier mag het juist wel).

 • Er staan niet te vage suggesties in voor vervolgonderzoek.

Feedback in je document over

structuur-check-overzicht

 

Check ons voorbeeld

 


 

Aanvullende dienst: Rode Draad Check Nieuw

Met de Rode Draad Check helpen we jou een duidelijk verhaal te schrijven. We geven antwoord op je meest belangrijke vragen:

 • Is het wel logisch wat ik heb geschreven?
 • Klopt mijn redenering?
 • Wordt de informatie in een logische volgorde gepresenteerd?
 • Ben ik wel duidelijk en specifiek genoeg?
 • Spreek ik mezelf niet per ongeluk tegen?

 

Is je verhaal logisch en duidelijk?

Je editor helpt je met opmerkingen in je document en met onze twee Rode-draad-checklists:

Rode Draad: Checklist logisch

 • Er is een rode draad in je verhaal.

 • De informatie die is gepresenteerd is logisch onderbouwd.

 • De informatie volgt elkaar logisch op.

 • De informatie lijkt betrouwbaar en valide door de onderbouwing.

 • Je spreekt jezelf niet per ongeluk tegen.

 • Er ontbreekt geen informatie die essentieel is voor het begrip van de tekst.

 • De gebruikte voorbeelden zijn relevant.

 • Je houdt rekening met het kennisniveau van de lezer

Rode Draad: Checklist duidelijk

 • Het onderwerp van de tekst is duidelijk.

 • Het doel van de tekst is duidelijk.

 • De belangrijkste vraag die beantwoord moet worden komt duidelijk naar voren.

 • Het antwoord op die vraag – de conclusie – is duidelijk gegeven.

 • Hoe dit antwoord verkregen is, is duidelijk.

 • Begrippen zijn duidelijk en specifiek genoeg uitgelegd.

 • Andere belangrijke informatie, zoals de beperkingen en aanbevelingen van het onderzoek, is duidelijk beschreven.

scriptie nakijken op inhoud rode draad

 

Check het voorbeeld

 


Aanvullende dienst: Bronvermelding Check

Een bronvermelding-specialist verbetert je literatuurlijst en de bronnen in je tekst voor € 2,- per bron. We zijn gespecialiseerd in de APA-stijl, maar kunnen je ook helpen met andere referentiestijlen.

 • Checken van je bronnenlijst op consistentie en verbeteren kleine foutjes.
 • Verbeteren van de layout van je bronnenlijst.
 • Feedback over referenties die mogelijk nog onvolledig zijn.
 • Verbeteren van je referenties in de tekst met behulp van de bronnenlijst om missende gegevens aan te vullen.
 • Vergelijken van de referenties in de tekst met je bronnenlijst om te kijken of er nog bronnen ontbreken.

 

Hoe werkt het?

Geef tijdens het uploaden van je document aan hoeveel bronnen je hebt en welke referentiestijl je gebruikt. Wij doen de rest.

De Bronvermelding Check kan alleen samen met Nakijken op taal worden afgenomen.

Let op: We kijken literatuurlijsten op basis van de Leidraad voor juridische auteurs niet na.

 


Aanvullende dienst: Lay-out Check

We helpen je graag met de lay-out van je document. We helpen je met:

 • Automatisch gegenereerde inhoudsopgave
 • Figuren- en tabellenlijst
 • Consistente lay-out van paragrafen
 • Paginanummering

De kosten hiervoor bedragen € 0,25 per pagina per onderdeel.

Hoe werkt het?

Tijdens het uploaden van je document kun je aangeven wat je graag wilt dat we voor je verbeteren.

De Lay-out Check kan alleen samen met Nakijken op taal worden afgenomen.

Klaar voor een perfecte scriptie?

Bekijk een voorbeeld Bereken prijs

Nog vragen?

Vraag het ons

Kom je ergens niet uit? Geen probleem, wij staan altijd voor je klaar.

Veelgestelde vragen

Bekijk ze allemaal
Wat is Nakijken op taal?

Bij het Nakijken op taal maakt je editor je scriptie beter leesbaar door je taalfouten en zinsopbouw te verbeteren. Bovendien ontvang je persoonlijke feedback om jou te helpen een betere schrijver te worden.

Taalfouten worden verbeterd

Je editor verbetert:

 • Taal- en spelfouten
 • Grammatica
 • Stijlfouten
 • Interpunctie
 • Haperende en onduidelijke zinnen

Persoonlijke feedback met tips en suggesties

Je editor geeft feedback over:

 • Werkwoordstijden
 • Overtuigend schrijven
 • Getallen uitschrijven
 • Verboden woorden
 • En nog veel meer!

Je editor redigeert je document in Word met de functie ‘Wijzigingen bijhouden’. Na afloop kun je eenvoudig alle wijzigingen accepteren.

Lees meer over Nakijken op taal

Is de nakijkservice van Scribbr beter dan die van andere bedrijven?

Wanneer je je document wilt laten nakijken, is het belangrijk om te letten op wie je document nakijkt en wat er precies wordt nagekeken. Scribbr heeft daarom de nakijkdiensten van andere aanbieders getest en de verschillen op een rij gezet.

 

Wie kijkt je document na?

Scripties nakijken is echt mensenwerk. Hierdoor kan de kwaliteit van het nakijkwerk per editor verschillen.

Om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden, moeten editors vaak aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden verschillen voor iedere nakijkservice. Enkele voorwaarden op een rijtje:

Scribbr-nakijkserviceDe meeste andere nakijkservices
DiplomaMinimaal een afgeronde universitaire bachelorGeen voorwaarden
Streng geselecteerdScribbr Academy doorlopenEen enkel testdocument
Native speakers voor Engelse documentenJaNee

Wat wordt er nagekeken?

Scribbr-editors kijken je scriptie na met behulp van het Scribbr-Verbetermodel©. Je kunt per onderdeel precies zien waar op wordt gelet. Dit hebben we vergeleken met andere nakijkservices in de onderstaande tabel.

Scribbr-nakijkserviceAndere nakijkservice 1Andere nakijkservice 2
Taalfouten
Editors verbeteren spelfouten, typfouten, dubbele spaties en andere slordigheidsfoutjes. Spelfouten20/2311/2320/23
Onder andere D/t-fouten, congruentiefouten, incomplete en overcomplete zinnen, samenstellingen en lidwoorden. Grammatica8/102/105/10
Het gebruik van punten, komma’s, puntkomma’s of opsommingen. Interpunctie17/188/1817/18
Academische schrijfstijl
Verbeteren van spreektaalverboden woorden, subjectief en vaag taalgebruik en persoonlijke voornaamwoorden. Academisch taalgebruik12/136/135/13
Regels voor afkortingen, werkwoordstijdengetallen en citaten in academische teksten worden toegepast. Academische conventies3/41/43/4
Het verbeteren van omslachtige en lange zinnen, passief taalgebruik omzetten naar actief taalgebruik. Zinsbouw3/42/43/4
Feedback
Editors schrijven opmerkingen bij zinnen die niet helemaal duidelijk zijn of waar je zelf een keuze moet maken voor een bepaalde schrijfwijze. Tips en opmerkingen18 opmerkingen30 opmerkingen3 opmerkingen
In een persoonlijk verbetervoorstel geven editors aan welke fouten je structureel maakt. Dit helpt je om in de toekomst beter te schrijven. Persoonlijk verbetervoorstelJaJaNee

Structuur Check

Scribbr-nakijkserviceAndere nakijkservice 1Andere nakijkservice 2
Met deze checklists wordt bekeken of alle onderdelen zijn behandeld en of het op de juiste plek staat. Checklists8 handige checklists
Ieder hoofdstuk en elke alinea bevat de juiste informatie. Hoofdstuk- en paragraafindeling
Dekt de titel de lading van de hele alinea? Zijn de koppen consistent? Titels en koppen
De editor geeft het aan als je jezelf herhaalt. Herhaling

 

Lees de reviews van 2.204 Scribbr-klanten

Wie kan je beter vragen naar de service en kwaliteit van Scribbr dan studenten die hun scriptie al door ons hebben laten nakijken?

Lees de reviews

Wat is de Rode Draad Check?

De Rode Draad Check is een aanvullende dienst die je kunt kiezen als je je scriptie laat nakijken op taal.

Bij de Rode Draad Check geeft de editor concrete feedback over de logica en duidelijkheid van jouw verhaal in opmerkingen bij de tekst.

Ook controleert de editor met twee checklists of je verhaal wel begrijpelijk is, of je jezelf niet tegenspreekt en of je redenaties logisch zijn. Daarnaast kijkt de editor of de informatie die je presenteert ook logisch onderbouwd is.

Lees meer over de Rode Draad Check

Wat is de Structuur Check?

De Structuur Check is een aanvullende dienst die je kunt afnemen als je jouw scriptie laat nakijken op taal.

Bij de Structuur Check geeft de editor concrete feedback op de opbouw en structuur van je document.

De editor checkt met onze checklists of alle benodigde onderdelen wel in een hoofdstuk voorkomen en of deze wel op de juiste plek staan.

Lees meer over de Structuur Check

Hoelang duurt het nakijken van mijn scriptie?

Je kunt bij Scribbr kiezen uit drie nakijktermijnen. De editor kan jouw scriptie controleren binnen 24 uur, 72 uur of één week. Zodra je de betaling hebt voltooid gaat de nakijktermijn in.

Heb je een deadline die over vier dagen afloopt? Kies dan voor de 72 uur of 24 uur nakijktermijn. De nakijktermijn is inclusief het weekend en feestdagen.

Zodra de editor klaar is met het nakijken van je scriptie sturen we je een e-mail en een sms om aan te geven dat je aan de slag kunt met het resultaat.

Bekijk voor meer informatie de Hoe-werkt-het-pagina.

Wat voor soort teksten kan ik laten controleren door Scribbr?

Scribbr is gespecialiseerd in het controleren van studiegerelateerde documenten (mbo, hbo, wo en postdoc). Naast scripties kijken wij dus ook na:

Prijs berekenen

Kan ik mijn scriptie in meerdere delen uploaden?

Ja, je kunt je scriptie in meerdere delen uploaden. Wij proberen er dan ook voor te zorgen dat dezelfde editor alle delen nakijkt.

Op het moment dat je voor de tweede keer uploadt herkennen wij in ons systeem dat je een terugkerende student bent en polsen wij meteen dezelfde editor die jou eerder ook heeft geholpen.

We kunnen niet 100% garanderen dat dezelfde editor voor ieder deel beschikbaar is. Dit hangt af van de beschikbaarheid van de editor. Hoe korter de nakijktermijn hoe groter het risico is dat de editor niet beschikbaar is.

Als dezelfde editor niet beschikbaar is dan selecteren wij een andere editor. Hierover stellen we je van tevoren op de hoogte. Iedere editor die bij Scribbr is aangesloten kijkt op dezelfde wijze na volgens de SCRiBBR-richtlijnen en voldoet aan dezelfde strenge kwaliteitseisen.

Wordt mijn scriptie ook in het weekend en tijdens feestdagen nagekeken?

Ja, de editors van Scribbr werken in het weekend en tijdens de feestdagen door.

Doordat we een grote groep editors beschikbaar hebben, kunnen wij je scriptie 24 uur per dag en zeven dagen per week controleren. De nakijktermijn is inclusief het weekend en de meeste feestdagen.

Kies jij voor de nakijktermijn van 72 uur en upload jij je scriptie op donderdagavond? Dan krijg je uiterlijk zondagavond je scriptie nagekeken terug.