Verbeteren taalfouten

De editor verbetert:

  • Spelfouten
  • Grammaticale fouten
  • Zinsbouw
  • Interpunctie
  • Academisch taalgebruik

Tips en opmerkingen

De editor zal met vragen, suggesties, tips en opmerkingen aangeven wanneer passages onduidelijk zijn en hoe je jezelf kunt verbeteren.

Persoonlijke feedback

Je krijgt persoonlijke opbouwende feedback over taalfouten die je structureel maakt. Zo helpen we je op weg om in de toekomst beter te schrijven.

Het nakijken van scripties is een vak apart. Onze editors houden bij het nakijken rekening met de stijl die jij moet hanteren in een scriptie. We hebben speciaal hiervoor het Scribbr-Verbetermodel© ontwikkeld.

Voorbeelden van tips, vragen, opmerkingen en suggesties

Tip: “Gebruik niet te veel synoniemen voor de woorden ‘categorieën’ en ‘onderdelen’, omdat anders niet meer duidelijk is waar je nu precies naar verwijst.”

Vraag: “Spreek je jezelf hier niet tegen? Eerder in het document geef je namelijk aan dat…. Kijk hier nog even goed naar.”

Opmerking: “Het is onduidelijk waarnaar je verwijst met het woord ‘dit’. Ga na in de tekst waar ‘dit’ op terugslaat en schrijf hier het volledige begrip waar het naar verwijst.”

Suggestie: “Dit begrip heb je nog niet eerder genoemd. Misschien kun je dit begrip hier nog toelichten?”

Toegespitst op scripties

De ik-vorm

De ik-vorm in scripties blijft een punt van discussie. Vaak zien we dat opleidingen de ik-vorm in scripties verbieden, maar bij sommige opleidingen is het wel toegestaan. Of de ik-vorm geoorloofd is heeft ook te maken met de tekstsoort. Schrijf je bijvoorbeeld een reflectieverslag dan is het gebruik van de ik-vorm heel gebruikelijk.

Meer over de ik-vorm in scripties

Werkwoordstijden

Het gebruik van de juiste werkwoordstijden kan lastig zijn. Soms stelt je begeleider ook specifieke eisen aan de werkwoordstijden. De editor houdt rekening met de voorkeuren van je begeleider en houdt altijd de logische basisregels in het achterhoofd.

De werkwoordstijden in scripties

Vaktermen

In iedere scriptie staan vaktermen. Indien de editor niet bekend is met de vaktermen zal de editor deze vaktermen altijd opzoeken. Soms worden de vaktermen niet geheel volgens de officiële taalregels geschreven. Mocht dit het geval zijn dan zal de editor je hierover altijd feedback geven.

Wat hoort niet bij het redigeren?

Inhoud

We corrigeren en controleren nooit de inhoud van een document. Ben je op zoek naar inhoudelijke begeleiding? Bekijk dan het overzicht met alle scriptiebegeleidingsbureau’s.

Lay-out

Het verbeteren van de lay-out kost € 49. Meer informatie.

Bronvermelding

Het controleren van de bronnen kost € 2 per bron. Of je kunt de gratis APA-Generator gebruiken.

Meer info over het laten nakijken van je scriptie