Wat is een verbindingswoord of signaalwoord?

Verbindingswoorden worden ook wel signaalwoorden of indicatoren genoemd. Het zijn woorden of woordgroepen waarmee een verband wordt aangegeven tussen alinea’s of zinnen.

Hierdoor kan de lezer makkelijker afleiden op welke manier verschillende delen van de tekst verbonden zijn. Er zijn onder andere signaalwoorden om een vergelijkend, tegenstellend of opsommend verband aan te geven, zoals:

  • Ten eerste, ten tweede, ten derde, et cetera
  • Bovendien, ook, daarnaast, verder
  • Echter, maar, in tegenstelling tot