Belangrijke en invloedrijke wetenschappelijke journals

Bij het schrijven van je scriptie is het van belang dat je gebruikmaakt van goede en betrouwbare bronnen. Niet alle journals staan even goed aangeschreven. Hoe weet je precies welk journal goed is en welke niet?

Wat is een journal?

Je begint met het zoeken naar bronnen bijvoorbeeld in de bibliotheek, via scholar.google.com of Science Direct. De onderzoeken die je tegenkomt komen vaak uit een wetenschappelijk tijdschrift, ook wel journal genoemd.

De eisen om onderzoek in een journal te publiceren zijn erg hoog. Een redactiecommissie zal het manuscript eerst grondig controleren. Door deze controle van een redactiecommissie kun je ervan uitgaan dat het onderzoek uit een journal klopt.

Een journal komt meestal periodiek uit en ieder journal publiceert onderzoek uit een bepaald vakgebied. Niet elk journal heeft evenveel aanzien en is van hoge kwaliteit. De beste onderzoeken staan in de meest gerenommeerde journals. Het is dan ook beter om één bron uit een gerenommeerd journal te gebruiken in je scriptie dan een aantal bronnen uit journals met minder aanzien.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

  • Familie
  • Vrienden
  • Studiegenoten
  • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Wat zijn invloedrijke journals?

Je begeleider weet welke journals voor jouw scriptieonderwerp het meest relevant zijn. Je kunt bij het zoeken naar een goed journal ook gebruikmaken van de Journal Quality List van Harzing of de Scimago Journal Rank.

Journal Quality List

De Journal Quality List is een lijst van journals ingedeeld per vakgebied. Achter elk journal staat hoe invloedrijk dit journal is voor het vakgebied. Probeer in je scriptie zo veel mogelijk bronnen uit journals te gebruiken die in de top drie van jouw vakgebied staan.

Het vinden van goede journals in de Journal Quality List kan in het begin lastig zijn. In de tabel staan namelijk beoordelingen van meer dan 950 journals. Je kunt het beste naar de meest recente beoordelingen kijken (2023). In het begin van het document staat uitgelegd wat elke beoordeling precies inhoudt. Soms is A+ het hoogst haalbare, soms 0+ en weer in andere gevallen is dat STAR.

De Journal Quality list is ook als .pdf te downloaden.

Scimago Journal Rank

De Journal Quality List van Harzing bevat geen medische of natuurwetenschappelijke journals. Voor medische en natuurwetenschappelijke journals kun je beter kijken bij de Scimago Journal Rank.

De lijst werkt erg prettig. Je kunt per vakgebied zoeken waarbij je zelfs een onderscheid kunt maken tussen landen.

Voorkom plagiaat en doe de gratis plagiaatcheck.

Start gratis check

Veelgestelde vragen

Wat is Google Scholar?

Google Scholar is een aparte zoekmachine van Google om te zoeken naar wetenschappelijke literatuur. Met Google Scholar kun je door meerdere databases (bijv. ScienceDirect, JSTOR en Wiley Interscience) zoeken vanuit één zoekvak.

Hiermee vindt je voorpublicaties, wetenschappelijke artikelen, boeken en andere wetenschappelijke bronnen.

Wat is een literatuuronderzoek of literatuurstudie?

Literatuuronderzoek (ook literatuurstudie of literature review genoemd) is een methode om bestaande kennis over je onderwerp of probleemstelling te verzamelen. Deze kennis vind je in verschillende bronnen, zoals wetenschappelijke tijdschriftartikelen, boeken, papers, scripties en archiefmateriaal.

Het resultaat is niet alleen een beschrijving van de gevonden informatie, maar ook een kritische bespreking van de meest relevante informatie. Een literatuuronderzoek kan op zichzelf staan of deel uitmaken van een groter geheel.

Hoe voer je een literatuuronderzoek of literatuurstudie uit?

Je voert een literatuuronderzoek of literatuurstudie uit in vier stappen:

  1. Voorbereiden: Je oriënteert je, bakent het onderwerp af, en bepaalt zoekwoorden.
  2. Literatuur verzamelen: Je verzamelt relevante literatuur door te zoeken in databases, via zoekmachines, en in literatuurlijsten van gevonden publicaties.
  3. Literatuur beoordelen en selecteren: Je maakt een selectie, waarbij je alleen relevante en kwalitatief hoge bronnen overhoudt.
  4. Literatuur verwerken: Je kunt je bronnen uitgebreid beschrijven en evalueren, of de informatie verwerken in je probleemanalyse of theoretisch kader.
Wat is bepalend voor de betrouwbaarheid van literatuuronderzoek?

Voor de betrouwbaarheid van literatuuronderzoek is de mate van wetenschappelijkheid van je bronnen bepalend maar ook of je geen toevallige fouten maakt tijdens het zoeken, en het waarderen en het combineren van de bevindingen uit de relevante en gewaardeerde literatuur.

Wat is bepalend voor de validiteit van literatuuronderzoek?

De validiteit van literatuuronderzoek wordt bepaald door de relevantie van de bron voor het beantwoorden van de hoofdvraag en deelvraag (inhouds– en begripsvaliditeit) en de wijze waarop je zoekt (interne en externe validiteit).

Waarom is de kwaliteit van een journal-artikel belangrijk?

Hoe hoger de kwaliteit van de artikelen die je gebruikt in het literatuuronderzoek, hoe steviger jouw eigen onderzoek staat. Als je artikelen gebruikt die laag staan aangeschreven, loop je het risico dat de conclusies die je trekt ongefundeerd zijn. Je begeleider zal dan ook altijd controleren op basis van welke artikelen je bepaalde conclusies trekt.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Driessen, K. (2024, 08 april). Belangrijke en invloedrijke wetenschappelijke journals. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/scriptie-tips/belangrijke-wetenschappelijke-journals/

Wat vind jij van dit artikel?
Koen Driessen

Koen heeft zelf meerdere scripties geschreven en is in 2012 samen met Bas en Richard Scribbr gestart. Hier kun je je scriptie laten nakijken door professionele taalkundigen.