Een perfect dankwoord in je scriptie | Met voorbeeld

In je dankwoord bedank je de personen die je tijdens het scriptie schrijven hebben geholpen en gesteund. In veel scripties is het dankwoord onderdeel van het voorwoord.

Als je een los dankwoord schrijft, plaats je deze na de titelpagina (of de informatiepagina of het voorwoord) en voor je samenvatting. Je begint je dankwoord met een korte inleiding van vier tot zeven regels.

Een voorwoord of/en een dankwoord?

Wij raden je aan om alleen te kiezen voor een voorwoord. Een voorwoord en een dankwoord in je scriptie is vaak dubbelop, omdat in je voorwoord al ruimte is om personen te bedanken. Daarnaast kun je de lezer in het voorwoord extra informeren over de scriptie.

Wanneer kies je wel voor een dankwoord?

Je kunt om drie verschillende redenen toch kiezen voor een apart dankwoord.

 1. Je hebt een proefschrift geschreven.
 2. Je wilt meer dan zeven verschillende personen apart en uitdrukkelijk bedanken.
 3. Je wilt extra nadruk leggen op de (soort) steun van verschillende personen bij de intensieve of lastige periode die je hebt doorgemaakt tijdens het schrijven van je scriptie.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Wie bedank je en in welke volgorde?

In je dankwoord bedank je in een logische volgorde alle personen die je hebben geholpen of ondersteund tijdens het schrijven, van personen die onmisbaar waren tot anderen die een kleine bijdrage hebben geleverd.

Een logische volgorde om personen te bedanken is als volgt:

 1. stage- en studiebegeleiders;
 2. docenten, medestudenten of promovendi die hebben geholpen;
 3. collega’s bij je stagebedrijf;
 4. respondenten;
 5. vrienden en familie.

Wees hierbij consistent in hoe je personen bij naam noemt:

 • met of zonder functietitel (zoals professor, doctor, mevrouw);
 • alleen achternamen;
 • altijd de voornaam en achternaam.

Voorbeeld dankwoord van een scriptie

Tijdens een intensieve periode van zeven maanden heb ik onderzoek verricht naar X en hierover mijn scriptie geschreven. Het was een periode waarin ik niet alleen geleerd heb een valide en betrouwbaar onderzoek op te zetten, maar ook om mijn werk beter te evalueren, verbeteren en waarderen. Dit heb ik niet alleen gedaan. Daarom wil ik bij dezen de personen bedanken die mij tijdens mijn onderzoek wijze raad hebben gegeven, hebben geholpen en ondersteund.Ten eerste wil ik graag mijn studiebegeleider professor Aart Staat bedanken voor zijn onmisbare adviezen. Naar aanleiding van zijn raad heb ik de keuze gemaakt voor een empirisch onderzoek naar X en met behulp van zijn begeleiding heb ik dit onderzoek met succes kunnen afronden. Ook de lessen van docent Kas Monster waren hierbij van essentieel belang. Door zijn Z-lessen heb ik begrepen hoe ik in mijn onderzoek de onderzoeksmethoden H en G kon gebruiken om deelonderwerp Z te onderzoeken.

Naast de hulp vanuit de universiteit, wil ik afdeling G van bedrijf Haas oprecht bedanken voor de volledige medewerking bij dit onderzoek en de inzage in alle documenten die noodzakelijk waren voor een gedegen literatuuronderzoek. In het bijzonder wil ik administratief manager Fien Muisters van het archiefbeheer bedanken. Zij heeft de meest zeldzame gegevens voor mij weten te traceren, waardoor ik meer inzicht heb gekregen in de geschiedenis van fenomeen X.

Bij dezen wil ik ook Scribbr-editor Jan Janssen bedanken voor zijn constructieve feedback en correcties. Dankzij zijn hulp is mijn scriptie vrij van taalfouten en heb ik zinnen, waar nodig, kunnen verduidelijken. Daarnaast gaven zijn complimenten mij de moed om te beslissen dat het tijd was om de scriptie in te leveren.

Tot slot wil ik mijn ouders en vrienden bedanken voor hun emotionele steun en belangrijke gesprekken. Door mijn bevindingen en tegenslagen tijdens het onderzoek met hen te delen, heb ik mijn gedachten beter kunnen ordenen en kreeg ik het vertrouwen dat ik een waardevol onderzoek schreef. Ik ben hen hiervoor zeer dankbaar.

Rachel Groen

Tilburg, 28 juni 2020

Veelgestelde vragen

Wanneer kies je voor een dankwoord?

In de meeste gevallen kies je alleen voor een los dankwoord als je heel veel mensen wilt bedanken. Bij een scriptie is dit meestal niet het geval, waardoor je het dankwoord beter kunt opnemen in je voorwoord.

Waar plaats je het dankwoord in je scriptie?

Als je een los dankwoord schrijft, plaats je deze:

Je begint je dankwoord met een korte inleiding van vier tot zeven regels.

Waar start de paginanummering van je scriptie?

De paginanummering start meestal na het voorblad. Als je gebruikmaakt van een informatiepagina start de paginanummering vaak na de informatiepagina.

Indeling scriptie Paginanummer Indeling scriptie Paginanummer
Voorblad/titelpagina Voorblad/titelpagina
Voorwoord 2 informatiepagina
Samenvatting 3 Voorwoord 3
Inhoudsopgave 4 Samenvatting 4
Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

1