Een perfect dankwoord in je scriptie | Met voorbeeld

In je dankwoord bedank je de personen die je hebben geholpen en gesteund tijdens het scriptieproces. In veel scripties maakt het dankwoord deel uit van het voorwoord.

Als je een los dankwoord schrijft, plaats je deze na het voorwoord en voor je samenvatting. Je begint je dankwoord met een korte inleiding van vier tot zeven regels. Je dankwoord is maximaal één pagina lang. Vanwege het persoonlijke karakter, kun je het dankwoord in de ik- of wij-vorm schrijven.

Een voorwoord of/en een dankwoord?

Wij raden je aan om alleen te kiezen voor een voorwoord. Een voorwoord en een dankwoord in je scriptie is vaak dubbelop, omdat in je voorwoord al ruimte is om personen te bedanken. Daarnaast kun je de lezer in het voorwoord extra informeren over de scriptie.

Wanneer kies je wel voor een dankwoord?

In sommige gevallen is een apart dankwoord wel gepast.

 1. Je hebt een proefschrift geschreven.
 2. Je wilt meer dan zeven verschillende personen apart en zeer nadrukkelijk bedanken.
 3. Je wilt extra nadruk leggen op de verschillende soorten steun van diverse personen bij de intensieve of lastige periode die je hebt doorgemaakt tijdens het schrijven van je scriptie.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Wie bedank je en in welke volgorde?

In je dankwoord bedank je in een logische volgorde alle personen die je hebben geholpen of ondersteund tijdens het schrijven, van personen die onmisbaar waren tot anderen die een kleine bijdrage hebben geleverd.

Een logische volgorde om personen te bedanken is als volgt:

 1. Stage- en studiebegeleiders;
 2. Docenten, medestudenten of promovendi die hebben geholpen;
 3. Collega’s bij je stagebedrijf;
 4. Respondenten;
 5. Vrienden en familie.

Wees hierbij consistent in hoe je personen bij naam noemt:

 • met of zonder functietitel (zoals professor, doctor, mevrouw);
 • alleen achternamen;
 • altijd de voornaam en achternaam.
Let op
Ook als je het gevoel hebt niet veel aan je scriptiebegeleider te hebben gehad, is het belangrijk je begeleider als één van de eersten te bedanken. Eventueel kun je de dankbetuiging in neutrale woorden formuleren: zo kun je je begeleider bedanken omdat je bent uitgedaagd of omdat je scriptie naar een hoger niveau is getild.

Voorbeeld dankwoord van een scriptie

Dankwoord

Tijdens een intensieve periode van 7 maanden heb ik een scriptie geschreven over mijn onderzoek naar de efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid van het patiëntenportaal van medisch bedrijf Rialta. Dit heb ik niet alleen gedaan. Daarom wil ik bij dezen de personen bedanken die mij tijdens mijn onderzoek hebben geholpen en ondersteund.

Ten eerste wil ik graag mijn scriptiebegeleider dr. Lydia Mulder bedanken voor haar onmisbare adviezen. Op basis van haar advies heb ik de keuze gemaakt voor een empirisch onderzoek en door haar begeleiding heb ik dit onderzoek succesvol kunnen afronden.

Ik had deze scriptie ook niet kunnen schrijven zonder de volledige medewerking van het HR-team van Rialta. In het bijzonder wil ik HR-manager Fien Muisters bedanken voor de beantwoording van mijn eindeloze vragen. Bovendien zou deze onderneming niet mogelijk zijn geweest zonder de genereuze steun van het Blom Fonds, dat mijn onderzoek heeft gefinancierd.

Ik ben ook mijn klasgenoten dankbaar voor hun redactionele hulp, late feedbacksessies en morele steun. Dank gaat ook uit naar de onderzoeksassistenten van de medische universiteit, die mij zo geïnspireerd hebben.

Tot slot zou ik nalatig zijn als ik mijn familie niet zou noemen, vooral mijn ouders. Hun geloof in mij heeft mijn moed en motivatie tijdens dit proces hoog gehouden.

Glenn Gloudemans

Tilburg, 28 juni 2022

Veelgestelde vragen

Wanneer kies je voor een dankwoord?

In de meeste gevallen kies je alleen voor een los dankwoord als je heel veel mensen wilt bedanken. Bij een scriptie is dit meestal niet het geval, waardoor je het dankwoord beter kunt opnemen in je voorwoord.

Waar plaats je het dankwoord in je scriptie?

Als je een los dankwoord schrijft, plaats je deze:

Je begint je dankwoord met een korte inleiding van vier tot zeven regels.

Waar start de paginanummering van je scriptie?

De paginanummering start meestal na het voorblad. Als je gebruikmaakt van een informatiepagina start de paginanummering vaak na de informatiepagina.

Indeling scriptie Paginanummer Indeling scriptie Paginanummer
Voorblad/titelpagina Voorblad/titelpagina
Voorwoord 2 informatiepagina
Samenvatting 3 Voorwoord 3
Inhoudsopgave 4 Samenvatting 4

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Scharwächter, V. & Benders, L. (2022, 21 november). Een perfect dankwoord in je scriptie | Met voorbeeld. Scribbr. Geraadpleegd op 29 november 2022, van https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/dankwoord-van-een-scriptie/

Wat vind jij van dit artikel?
Veronique Scharwächter

Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.