SWOT-analyse in je scriptie | Betekenis, Voorbeeld & Invulschema

Met een SWOT-analyse som je de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een situatie, bedrijf of organisatie op, bijvoorbeeld voor de verkoopmarkt van mobiele telefoons. Op die manier kun je bepalen welke aspecten goed gaan en welke punten nog meer aandacht verdienen.

In een SWOT-analyse presenteer je de interne analyse:

En de externe analyse:

De SWOT-analyse wordt vaak gebruikt door studenten die voor hun scriptie een strategisch (marketing)plan schrijven voor een bedrijf. Op basis van de opsomming in de SWOT-analyse onderzoek je vervolgens de groeimogelijkheden en de verbeteringen van je bedrijf in een confrontatiematrix.

Om je op weg te helpen hebben we een invulschema voor een SWOT-analyse gecreëerd. Je kunt deze template hieronder downloaden:

 Download Google Slides-template Download PowerPoint-template

Wat betekent de afkorting SWOT?

De afkorting SWOT staat voor Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen).

Deze vier punten kunnen worden onderverdeeld in de interne vs externe én positieve vs negatieve factoren:

 • Interne factoren: Sterktes (positief) & zwaktes (negatief)
 • Externe factoren: Kansen (positief) & bedreigingen (negatief)

In een schema ziet het SWOT-model er als volgt zo uit:
SWOT-Analyse

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

SWOT-analyse toepassen

Je voert een SWOT-analyse uit om de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van je bedrijf tijdig te spotten en in te kunnen spelen op het veranderende bedrijfsleven. Je relateert hetgeen je onderzoekt altijd aan de markt waarin het zich afspeelt.

Als student kun je een SWOT-analyse inzetten als onderdeel van je strategisch plan om de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een bedrijf in kaart te brengen, zodat de opdrachtgever hierop kan evalueren en erop kan voortbouwen.

Je kunt bijvoorbeeld een SWOT-analyse uitvoeren voor een onderzoek naar:

 • De lancering van een nieuw product op de markt;
 • De marktpositie van een bestaand product;
 • De concurrentiepositie van de gehele organisatie;
 • De mogelijkheden voor groei van een specifieke afdeling binnen een bedrijf.

In iedere situatie kun je de onderdelen en vragen van het SWOT-model op een andere manier toepassen. Een onderzoek naar de markt voor een bepaald product heeft een andere focus dan een onderzoek naar de aspecten die een bedrijf uniek maken. De invulling van een SWOT-analyse is dus afhankelijk van de context.

Let op
Bespreek altijd eerst met je opdrachtgever en scriptiebegeleider of je een SWOT-analyse moet uitvoeren. Zo weet je zeker dat deze analyse de juiste aanpak is voor je onderzoek.

Interne analyse scriptie

In een SWOT-analyse zet je de interne analyse af tegen de externe analyse. De interne analyse kijkt op microniveau naar de werking binnen het bedrijf en bestaat uit de sterktes en zwaktes van het bedrijf. Hiervoor kun je bijvoorbeeld onderzoek doen naar de marketingstrategie, de productie en logistiek, het personeelsmanagement, de financiën en de organisatie van je bedrijf.

Onderstaande voorbeelden geven aan waar je aan kunt denken bij mogelijke sterktes en zwaktes.

Sterktes (strengths)

Op welke punten scoor jij beter dan je concurrent? Je kunt bijvoorbeeld kijken naar:

 • Een goed imago of naamsbekendheid;
 • Gepatenteerde innovaties;
 • Een uitgebreid assortiment.

  Zwaktes (weaknesses)

  Welke punten hebben nog extra aandacht nodig? Problemen die zich kunnen voordoen zijn:

  • Te weinig personeel met de juiste kennis en ervaring;
  • Te hoge kosten met een lage marge als gevolg;
  • Slechte locatie van het bedrijf.
   Tip
   Je kunt de Waardeketen van Porter toepassen om te identificeren welke primaire en ondersteunende activiteiten van een bedrijf waarde creëren voor klanten. Hiermee breng je de sterktes en zwaktes van je bedrijf goed in beeld.

   Externe analyse scriptie

   De externe analyse kijkt op macroniveau naar de omgeving en markt van je bedrijf en bestaat uit de kansen en bedreigingen. Deze analyse houdt zich bezig met factoren die ook zouden bestaan zonder jouw bedrijf en waar je dus meestal geen invloed op hebt.

   Voor de externe analyse ga je op zoek naar veranderingen binnen het speelveld van je bedrijf en wat de (positieve of negatieve) invloed van deze veranderingen op je bedrijf kan zijn. Hiervoor kun je bijvoorbeeld onderzoek doen naar sociaal-economische of technologische ontwikkelingen, maar ook bijvoorbeeld naar ontwikkelingen bij concurrenten.

   Onderstaande voorbeelden geven aan waar je aan kunt denken bij mogelijke kansen en bedreigingen.

   Kansen (opportunities)

   Welke mogelijkheden tot groei en verbetering zijn er? Gebeurtenissen die kansen kunnen bieden zijn:

   • Nieuwe klanten, bijvoorbeeld de bouw van een nieuwbouwwijk om de hoek van jouw winkel;
   • Problemen bij de directe concurrenten;
   • Toetreding van een land tot de Europese Unie.

    Bedreigingen (threats)

    Welke factoren kunnen een bedreiging vormen voor jouw bedrijf? Voorbeelden van mogelijke bedreigingen zijn:

    • Nieuwe wetgeving;
    • Een slechtere economische situatie (bijvoorbeeld de economische crisis);
    • Een goedkopere concurrent.
      Tip
      Om de macro-omgeving van je bedrijf in kaart te brengen, kun je gebruikmaken van DESTEP-analyse. Met deze analyse ga je in op demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische factoren, afhankelijk van het speelveld van je bedrijf.

      Voor een goede concurrentieanalyse van je bedrijf kun je het Vijfkrachtenmodel van Porter toepassen.

      Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

      De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

      Scriptie nakijken op taal

      Strategie op basis van de SWOT-analyse

      Een SWOT-analyse is nog enkel een opsomming van de verschillende sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van je bedrijf, waaruit je nog geen strategische conclusies kunt trekken. Aan de hand van de uitkomsten van de SWOT-analyse moet je eerst een confrontatiematrix invullen om een strategisch plan te kunnen uitschrijven.

      Een confrontatiematrix verbindt de gevonden sterktes en zwaktes met de kansen en bedreigingen. Hierdoor krijg je duidelijk inzichtelijk wat de groeimogelijkheden en verbeteringen van je bedrijf zijn en kun je uiteindelijk een centraal probleem vaststellen.

      Bekijk het artikel over de confrontatiematrix

      Voorbeeld SWOT-analyse

      Stel dat je voor een bedrijf dat kindermeubels verkoopt een SWOT-analyse wilt uitvoeren. Aan de hand van een interne analyse heb je in kaart gebracht hoe het bedrijf van binnen werkt en waar sterktes en zwaktes liggen voor financiën, logistiek, personeelsmanagement en marketing. In de externe analyse heb je de markt van kindermeubels onderzocht en je verdiept in huidige ontwikkelingen op het gebied van de concurrentie, technologie, economie en politiek.

      Hieruit maak je vervolgens de SWOT-analyse waarin je de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het bedrijf opsomt:

      Voorbeeld SWOT-analyse

      SWOT-analyse invulschema

      Hieronder kun je het invulschema voor de SWOT-analyse downloaden om zelf te gebruiken. In dit schema kun je kort de gevonden sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van je bedrijf weergeven.

       Download Google Slides-template Download PowerPoint-template

      De SWOT-analyse en confrontatiematrix in 10 minuten

      Andere interessante artikelen over modellen

      Ben je op zoek naar informatie over andere modellen in je scriptie? Kijk dan ook eens naar onderstaande artikelen met een uitgebreide uitleg, afbeeldingen en voorbeelden!

      Veelgestelde vragen over de SWOT-analyse

      Wat is een SWOT-analyse?

      De SWOT-analyse heeft betrekking op de sterktes (strengths), zwaktes (weaknesses), kansen (opportunities) en bedreigingen (threats) van een bepaalde situatie or organisatie.

      Strengths zijn de interne positieve punten en weaknesses de interne negatieve punten. Deze twee aspecten van de SWOT-analyse vormen samen de interne analyse.

      Opportunities zijn de externe positieve punten en threats de externe negatieve punten. Deze twee aspecten van de SWOT-analyse vormen samen de externe analyse.

      Waarvoor wordt een SWOT-analyse gebruikt?

      Met een SWOT-analyse kun je de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een bepaalde situatie onderzoeken, zoals de verkoopmarkt van mobiele telefoons. Op die manier kun je bepalen welke aspecten goed gaan en welke punten nog meer aandacht verdienen.

      Waar staat de afkorting SWOT voor?

      De afkorting SWOT wordt gebruikt in de SWOT-analyse en staat voor: Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen).

      In de SWOT-analyse som je dan ook de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een bedrijf of organisatie op.

      Waarvoor wordt een confrontatiematrix gebruikt?

      De confrontatiematrix is vaak een handig hulpmiddel om een marketingplan op te stellen. De matrix verbindt de zwakten, sterkten, bedreigingen en kansen van de SWOT-analyse, waardoor je conclusies kunt trekken.

      Bronnen voor dit artikel

      We raden studenten sterk aan om bronnen te gebruiken. Je kunt verwijzen naar ons artikel (APA-stijl) of je verdiepen in onderstaande bronnen.

      Citeer dit Scribbr-artikel

      Scharwächter, V. (2023, 10 juli). SWOT-analyse in je scriptie | Betekenis, Voorbeeld & Invulschema. Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/modellen/swot-analyse/

      Bronnen

      Schoenmaker, P. (2019, 4 april). SWOT analyse, confrontatiematrix, centraal probleem webcollege [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=CiRgZs-ep1Y

      Wat vind jij van dit artikel?
      Veronique Scharwächter

      Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.