Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar jurisprudentie?

Een verwijzing naar jurisprudentie heeft een vaste basisvorm die de afkorting van de instantie, de datum en de ECLI bevat. Je kunt echter nog aanvullende informatie toevoegen aan de voetnoot om de verwijzing te specificeren, zoals de plaats van de instantie, een paragraafnummer, de vindplaats, annotaties en de roepnaam.

Voorbeeld: Verwijzen naar jurisprudentie
  • ABRvS 12 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1015.
  • PHR 29 september 2020, ECLI:NL:PHR:2020:841 (concl. A-G B.F. Keulen), JM 2020/152, m.nt. S. Pieters.

Je neemt jurisprudentie niet op in de literatuurlijst.