Soorten interviews

Als je hebt besloten dat je interviews gaat houden voor je onderzoek, sta je voor het volgende besluit: welk soort interview ga je gebruiken? De belangrijkste interviewvormen zijn het gestructureerde, het semigestructureerde en het ongestructureerde interview. Andere interviewvormen zijn hier vaak op gebaseerd.

Gestructureerd interview

Bij een gestructureerd interview, ook wel een gestandaardiseerd interview genoemd, hou je je aan een vastgesteld interviewschema. Hierin staan de vragen en de volgorde van de vragen vast. Hiermee wordt ernaar gestreefd dat alle geïnterviewde personen onder dezelfde omstandigheden geïnterviewd worden en op precies dezelfde manier de vragen gesteld krijgen. Dit verhoogt de validiteit van het interview.

Een gestructureerd interview wordt vaak gebruikt in kwantitatief onderzoek (maar kan ook in kwalitatief onderzoek voorkomen). Hierbij zijn de vragen die gesteld worden vaak erg specifiek en gesloten, met meerkeuzeantwoorden die vooraf gecodeerd zijn door aan de antwoordcategorieën nummers toe te kennen. Hierdoor is een statistische analyse van de antwoorden mogelijk.

Bekijk voorbeeld vragenlijst gestructureerd interview

Semigestructureerd interview

Semigestructureerde interviews worden ook wel kwalitatieve of diepte-interviews genoemd. Hierbij heb je een algemeen interviewschema met vooropgestelde, wat algemener geformuleerde, vragen, maar je mag hier wel van afwijken. Zo kun je bijvoorbeeld doorvragen als je respondent iets interessants zegt of als je niet helemaal begrijpt wat hij of zij bedoelt. Hiermee krijg je meer en gedetailleerde informatie, wat in kwalitatief onderzoek vaak het doel is.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

  • Familie
  • Vrienden
  • Studiegenoten
  • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Ongestructureerd interview

Bij het ongestructureerde interview, wat ook wel een intensief of (net als het semigestructureerde interview) een kwalitatief of diepte-interview genoemd wordt, gebruik je als onderzoeker vaak een lijst met onderwerpen (een topiclijst) in plaats van vragen. Deze onderwerpen moeten in ieder geval besproken worden in je interview, maar op welke manier je daarnaar vraagt en in welke volgorde je dat doet staat helemaal vrij. Deze interviewstijl is dan ook vaak informeel.

Bekijk voorbeeld topiclijst ongestructureerd interview

Gefocust interview/Focusgroep

Met een gefocust interview stel je de respondenten vooral open vragen over een specifieke situatie of gebeurtenis die relevant is voor hen.

Dit is in een focusgroep hetzelfde, maar in dat geval bespreekt een groep respondenten deze gebeurtenis met elkaar.

Voor- en nadelen van de focusgroep

In een gefocust interview of focusgroep gebruik je als interviewer vaak een klein aantal algemene vragen die het interview of de discussie leiden. Qua interviewstijl lijkt dit daarom op het semigestructureerde interview.

Groepsinterview

Een groepsinterview lijkt erg op een focusgroep, maar het verschil is dat met een groepsinterview vaak meerdere onderwerpen in een interview behandeld worden, terwijl een focusgroep (of gefocust interview) gericht is op een specifiek onderwerp of situatie.

De voor- en nadelen van de soorten interviews

Gestructureerd interview Semigestructureerd interview Ongestructureerd interview
Voordeel Te gebruiken in kwantitatief onderzoek en een hoge validiteit. De onderzoeker kan doorvragen, waardoor meer en gedetailleerdere informatie naar voren komt. De onderzoeker kan doorvragen, waardoor meer en gedetailleerdere informatie naar voren komt.
Nadeel Er kan niet worden doorgevraagd door de onderzoeker. Lagere validiteit dan het gestructureerd interview. Lage validiteit.

De andere interviewsoorten die hierboven genoemd zijn – het gefocuste interview/de focusgroep en het groepsinterview – worden in de tabel niet vermeld, omdat deze qua stijl op het semigestructureerde interview lijken.

Wat vind jij van dit artikel?
Kirsten Dingemanse

Kirsten is editor bij Scribbr. Ze heeft ervaring met het schrijven van scripties en het uitvoeren van onderzoeken en wil graag haar kennis hierover met studenten delen om ze verder te kunnen helpen.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.9

1 reactie

Kirsten Dingemanse
Kirsten Dingemanse (Scribbr Team)
8 september 2015 om 15:47

Bedankt voor het lezen! Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Is er nog iets onduidelijk of ontbreekt er iets aan het artikel? Laat een opmerking achter, dan zal ik proberen je te antwoorden.

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.