Soorten interviews: (on- of semi-)gestructureerd en focusgroep

Als je hebt besloten dat je interviews gaat afnemen voor je onderzoek, sta je voor het volgende besluit: welk soort interview ga je gebruiken? De belangrijkste interviewvormen zijn het gestructureerde, het semigestructureerde en het ongestructureerde interview. Andere interviewvormen voor zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek zijn hier vaak op gebaseerd.

Gestructureerd interview

Bij een gestructureerd interview, ook wel een gestandaardiseerd interview genoemd, hou je je aan een vastgesteld interviewschema. Hierin staan de vragen en de volgorde van de vragen vast. Hiermee wordt ernaar gestreefd dat alle geïnterviewde personen onder dezelfde omstandigheden geïnterviewd worden en dat je dezelfde vragen op dezelfde manier stelt. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van het interview.

Een gestructureerd interview wordt vaak gebruikt in kwantitatief onderzoek (maar kan ook in kwalitatief onderzoek voorkomen). Hierbij zijn de vragen vaak erg specifiek en gesloten, met meerkeuzeantwoorden die vooraf gecodeerd zijn door nummers toe te kennen aan de antwoordcategorieën. Hierdoor is een statistische analyse van de antwoorden mogelijk.

Bekijk ook ons voorbeeld van een vragenlijst voor een gestructureerd interview.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Semigestructureerd interview

Semigestructureerde interviews worden ook wel kwalitatieve interviews of diepte-interviews genoemd. Hierbij gebruik je een algemeen interviewschema met vooropgestelde, wat algemener geformuleerde, vragen, maar je mag hier wel van afwijken. Zo kun je bijvoorbeeld doorvragen als je respondent iets interessants zegt of als je niet helemaal begrijpt wat diegene bedoelt. Hiermee verkrijg je meer en gedetailleerde informatie, wat in kwalitatief onderzoek vaak het doel is.

Ongestructureerd interview

Bij het ongestructureerde interview, wat ook wel een intensief, kwalitatief interview of diepte-interview genoemd wordt, gebruik je als onderzoeker vaak een lijst met onderwerpen (een topiclijst) in plaats van vragen. Deze onderwerpen moeten in ieder geval besproken worden in je interview, maar op welke manier je daarnaar vraagt en in welke volgorde je dat doet staat helemaal vrij. Deze interviewstijl is meestal informeel.

Bekijk ook ons artikel met een voorbeeld van een topiclijst.

Gefocust interview of focusgroep

Met een gefocust interview stel je respondenten voornamelijk open vragen over een specifieke situatie of gebeurtenis die relevant is voor hen.

Dit is in een focusgroep hetzelfde, maar in dat geval bespreekt een groep respondenten deze gebeurtenis met elkaar.

In een gefocust interview of focusgroep stel je als interviewer meestal een klein aantal algemene vragen die het interview of de discussie leiden. Qua interviewstijl lijkt een focusgroep daarom op een semigestructureerd interview.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Groepsinterview

Een groepsinterview lijkt erg op een focusgroep, maar het verschil is dat met een groepsinterview vaak meerdere onderwerpen in een interview behandeld worden, terwijl een focusgroep (of gefocust interview) gericht is op één specifiek onderwerp of één specifieke situatie.

Expertinterview

Een expertinterview wordt meestal ingezet bij kwalitatief onderzoek. Het doel is om hele specialistische vakkennis te verzamelen die je vaak niet kunt verkrijgen door literatuuronderzoek te doen. Het is moeilijk om expertinterviews in te zetten voor kwantitatief onderzoek, omdat je meestal geen grote groep experts kunt vinden om te interviewen. In plaats daarvan kun je beter voor een kwalitatief diepte-interview kiezen om zo veel mogelijk informatie te verzamelen.

De voor- en nadelen van de soorten interviews

Gestructureerd interview Semigestructureerd interview Ongestructureerd interview
Voordeel Te gebruiken in kwantitatief onderzoek en een hoge validiteit. Te gebruiken in kwalitatief onderzoek en een relatief hoge validiteit. De onderzoeker kan doorvragen, waardoor meer en gedetailleerdere informatie naar voren komt.
Nadeel Er kan niet worden doorgevraagd door de onderzoeker. Lagere validiteit dan het gestructureerde interview. Lage validiteit.

De andere interviewsoorten die hierboven genoemd zijn – het gefocuste interview (focusgroep) en het groepsinterview – worden in de tabel niet vermeld, omdat deze qua stijl op het semigestructureerde interview lijken.

Veelgestelde vragen

Wat is een gestructureerd of gestandaardiseerd interview?

Een gestructureerd of gestandaardiseerd interview is een interviewvorm waarbij de vragen van tevoren worden opgesteld (en waarvan niet wordt afgeweken). Ook ligt de volgorde van vragen vast en geef je respondenten meestal maar enkele antwoordopties waaruit ze kunnen kiezen.

Een gestructureerd interview gaat over het algemeen gepaard met een hogere betrouwbaarheid en interne validiteit dan een semigestructureerd of ongestructureerd interview.

Wat is een semigestructureerd interview?

Een semigestructureerd interview is een kwalitatieve onderzoeksmethode.

Een deel van de gestelde vragen wordt vooraf door de interviewer bepaald. De volgorde waarin de vragen worden gesteld is flexibel en de respondenten kunnen volledig vrij antwoorden. Ook kan de interviewer bij deze onderzoeksmethode doorvragen op de antwoorden van de geïnterviewde.

Wat is een ongestructureerd of open interview?

Een ongestructureerd interview is een interview waarin alleen trefwoorden en onderwerpen vaststaan, maar de vragen niet van tevoren worden geformuleerd. Het interview is vergelijkbaar met een alledaags gesprek en heeft als doel zoveel mogelijk over een onderwerp te weten te komen.

Dit type interview gaat over het algemeen gepaard met een lagere betrouwbaarheid en validiteit dan gestructureerde en semigestructureerde interviews.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Dingemanse, K. (2021, 12 november). Soorten interviews: (on- of semi-)gestructureerd en focusgroep. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/soorten-interviews/

Wat vind jij van dit artikel?
Kirsten Dingemanse

Kirsten is editor bij Scribbr. Ze heeft ervaring met het schrijven van scripties en het uitvoeren van onderzoeken en wil graag haar kennis hierover met studenten delen om ze verder te kunnen helpen.