Soorten interviews: voor- en nadelen

Als je hebt besloten dat je interviews gaat afnemen voor je onderzoek, sta je voor het volgende besluit: welk soort interview ga je gebruiken? De belangrijkste interviewvormen zijn het gestructureerde, het semigestructureerde en het ongestructureerde interview. Andere interviewvormen voor zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek zijn hier vaak op gebaseerd.

Gestructureerd interview

Bij een gestructureerd interview, ook wel een gestandaardiseerd interview genoemd, hou je je aan een vastgesteld interviewschema. Hierin staan de vragen en de volgorde van de vragen vast. Hiermee wordt ernaar gestreefd dat alle geïnterviewde personen onder dezelfde omstandigheden geïnterviewd worden en dat je dezelfde vragen op dezelfde manier stelt. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van het interview.

Een gestructureerd interview wordt vaak gebruikt in kwantitatief onderzoek (maar kan ook in kwalitatief onderzoek voorkomen). Hierbij zijn de vragen vaak erg specifiek en gesloten, met meerkeuzeantwoorden die vooraf gecodeerd zijn door nummers toe te kennen aan de antwoordcategorieën. Hierdoor is een statistische analyse van de antwoorden mogelijk.

Bekijk ook ons voorbeeld van een vragenlijst voor een gestructureerd interview.

Semigestructureerd interview

Semigestructureerde interviews worden ook wel kwalitatieve interviews of diepte-interviews genoemd. Hierbij gebruik je een algemeen interviewschema met vooropgestelde, wat algemener geformuleerde, vragen, maar je mag hier wel van afwijken. Zo kun je bijvoorbeeld doorvragen als je respondent iets interessants zegt of als je niet helemaal begrijpt wat diegene bedoelt. Hiermee verkrijg je meer en gedetailleerde informatie, wat in kwalitatief onderzoek vaak het doel is.

Kijk jij ook zo uit naar afstuderen?

We helpen je graag een handje!

  • Minder stress
  • Hulp binnen handbereik
  • 100% tevredenheidsgarantie

Ontdek hoe we jou kunnen helpen

Ongestructureerd interview

Bij het ongestructureerde interview, wat ook wel een intensief, kwalitatief interview of diepte-interview genoemd wordt, gebruik je als onderzoeker vaak een lijst met onderwerpen (een topiclijst) in plaats van vragen. Deze onderwerpen moeten in ieder geval besproken worden in je interview, maar op welke manier je daarnaar vraagt en in welke volgorde je dat doet staat helemaal vrij. Deze interviewstijl is meestal informeel.

Bekijk ook ons artikel met een voorbeeld van een topiclijst.

Gefocust interview of focusgroep

Met een gefocust interview stel je respondenten voornamelijk open vragen over een specifieke situatie of gebeurtenis die relevant is voor hen.

Dit is in een focusgroep hetzelfde, maar in dat geval bespreekt een groep respondenten deze gebeurtenis met elkaar.

In een gefocust interview of focusgroep stel je als interviewer meestal een klein aantal algemene vragen die het interview of de discussie leiden. Qua interviewstijl lijkt een focusgroep daarom op een semigestructureerd interview.

Groepsinterview

Een groepsinterview lijkt erg op een focusgroep, maar het verschil is dat met een groepsinterview vaak meerdere onderwerpen in een interview behandeld worden, terwijl een focusgroep (of gefocust interview) gericht is op één specifiek onderwerp of één specifieke situatie.

Expertinterview

Een expertinterview wordt meestal ingezet bij kwalitatief onderzoek. Het doel is om hele specialistische vakkennis te verzamelen die je vaak niet kunt verkrijgen door literatuuronderzoek te doen. Het is moeilijk om expertinterviews in te zetten voor kwantitatief onderzoek, omdat je meestal geen grote groep experts kunt vinden om te interviewen. In plaats daarvan kun je beter voor een kwalitatief diepte-interview kiezen om zo veel mogelijk informatie te verzamelen.

De voor- en nadelen van de soorten interviews

Gestructureerd interview Semigestructureerd interview Ongestructureerd interview
Voordeel Te gebruiken in kwantitatief onderzoek en een hoge validiteit. Te gebruiken in kwalitatief onderzoek en een relatief hoge validiteit. De onderzoeker kan doorvragen, waardoor meer en gedetailleerdere informatie naar voren komt.
Nadeel Er kan niet worden doorgevraagd door de onderzoeker. Lagere validiteit dan het gestructureerde interview. Lage validiteit.

De andere interviewsoorten die hierboven genoemd zijn – het gefocuste interview (focusgroep) en het groepsinterview – worden in de tabel niet vermeld, omdat deze qua stijl op het semigestructureerde interview lijken.

Wat vind jij van dit artikel?
Kirsten Dingemanse

Kirsten is editor bij Scribbr. Ze heeft ervaring met het schrijven van scripties en het uitvoeren van onderzoeken en wil graag haar kennis hierover met studenten delen om ze verder te kunnen helpen.

1 reactie

Kirsten Dingemanse
Kirsten Dingemanse (Scribbr Team)
8 september 2015 om 15:47

Bedankt voor het lezen! Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Is er nog iets onduidelijk of ontbreekt er iets aan het artikel? Laat een opmerking achter, dan zal ik proberen je te antwoorden.

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.