Soorten interviews: voor- en nadelen

Als je hebt besloten dat je interviews gaat afnemen voor je onderzoek, sta je voor het volgende besluit: welk soort interview ga je gebruiken? De belangrijkste interviewvormen zijn het gestructureerde, het semigestructureerde en het ongestructureerde interview. Andere interviewvormen zijn hier vaak op gebaseerd.

Gestructureerd interview

Bij een gestructureerd interview, ook wel een gestandaardiseerd interview genoemd, hou je je aan een vastgesteld interviewschema. Hierin staan de vragen en de volgorde van de vragen vast. Hiermee wordt ernaar gestreefd dat alle geïnterviewde personen onder dezelfde omstandigheden geïnterviewd worden en op precies dezelfde manier de vragen gesteld krijgen. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van het interview.

Een gestructureerd interview wordt vaak gebruikt in kwantitatief onderzoek (maar kan ook in kwalitatief onderzoek voorkomen). Hierbij zijn de vragen vaak erg specifiek en gesloten, met meerkeuzeantwoorden die vooraf gecodeerd zijn door nummers toe te kennen aan de antwoordcategorieën. Hierdoor is een statistische analyse van de antwoorden mogelijk.

Bekijk ook ons voorbeeld van een vragenlijst voor een gestructureerd interview.

Semigestructureerd interview

Semigestructureerde interviews worden ook wel kwalitatieve interviews of diepte-interviews genoemd. Hierbij gebruik je een algemeen interviewschema met vooropgestelde, wat algemener geformuleerde, vragen, maar je mag hier wel van afwijken. Zo kun je bijvoorbeeld doorvragen als je respondent iets interessants zegt of als je niet helemaal begrijpt wat diegene bedoelt. Hiermee krijg je meer en gedetailleerde informatie, wat in kwalitatief onderzoek vaak het doel is.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Ongestructureerd interview

Bij het ongestructureerde interview, wat ook wel een intensief, kwalitatief interview of diepte-interview genoemd wordt, gebruik je als onderzoeker vaak een lijst met onderwerpen (een topiclijst) in plaats van vragen. Deze onderwerpen moeten in ieder geval besproken worden in je interview, maar op welke manier je daarnaar vraagt en in welke volgorde je dat doet staat helemaal vrij. Deze interviewstijl is vaak informeel.

Bekijk ook ons artikel met een voorbeeld van een topiclijst.

Gefocust interview of focusgroep

Met een gefocust interview stel je respondenten voornamelijk open vragen over een specifieke situatie of gebeurtenis die relevant is voor hen.

Dit is in een focusgroep hetzelfde, maar in dat geval bespreekt een groep respondenten deze gebeurtenis met elkaar.

In een gefocust interview of focusgroep stel je als interviewer vaak een klein aantal algemene vragen die het interview of de discussie leiden. Qua interviewstijl lijkt een focusgroep daarom op een semigestructureerd interview.

Groepsinterview

Een groepsinterview lijkt erg op een focusgroep, maar het verschil is dat met een groepsinterview vaak meerdere onderwerpen in een interview behandeld worden, terwijl een focusgroep (of gefocust interview) gericht is op een specifiek onderwerp of situatie.

De voor- en nadelen van de soorten interviews

Gestructureerd interview Semigestructureerd interview Ongestructureerd interview
Voordeel Er kan niet worden doorgevraagd door de onderzoeker. Te gebruiken in kwantitatief onderzoek en een hoge validiteit. De onderzoeker kan doorvragen, waardoor meer en gedetailleerdere informatie naar voren komt. De onderzoeker kan doorvragen, waardoor meer en gedetailleerdere informatie naar voren komt.
Nadeel Te gebruiken in kwantitatief onderzoek en een hoge validiteit. Lagere validiteit dan het gestructureerd interview. Lage validiteit.

De andere interviewsoorten die hierboven genoemd zijn – het gefocuste interview (focusgroep) en het groepsinterview – worden in de tabel niet vermeld, omdat deze qua stijl op het semigestructureerde interview lijken.

Wat vind jij van dit artikel?
Kirsten Dingemanse

Kirsten is editor bij Scribbr. Ze heeft ervaring met het schrijven van scripties en het uitvoeren van onderzoeken en wil graag haar kennis hierover met studenten delen om ze verder te kunnen helpen.

1 reactie

Kirsten Dingemanse
Kirsten Dingemanse (Scribbr Team)
8 september 2015 om 15:47

Bedankt voor het lezen! Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Is er nog iets onduidelijk of ontbreekt er iets aan het artikel? Laat een opmerking achter, dan zal ik proberen je te antwoorden.

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.