Samenstellingen in scripties de baas worden

Woorden worden vaak onterecht los van elkaar geschreven in scripties, vooral bij samenstellingen. Deze schrijf je in het Nederlands aan elkaar, eventueel met koppelteken.

De invloed van het Engels speelt een grote rol. In het Engels schrijf je samenstellingen juist los van elkaar en dat zorgt voor verwarring.

Soort fout Fout Goed
Tweedelige samenstelling Scriptie begeleider Scriptiebegeleider
Driedelige samenstelling Lange termijn planning Langetermijnplanning
Samenstelling met Engelse woorden Affiliate marketing overeenkomst Affiliatemarketingovereenkomst, Affiliate-marketing-overeenkomst, Affiliatemarketing-overeenkomst
Afkorting SWOT analyse SWOT-analyse
Woordgroep Adfundum Ad fundum

Fouten in tweedelige samenstellingen

Scriptie begeleider, hoge school en interim bestuur = fout.

Waarom zijn ‘scriptie begeleider, hoge school en interim bestuur’ fout?

In het Nederlands schrijf je samenstellingen aan elkaar of met een koppelteken. Als je deze los schrijft kan er onduidelijkheid ontstaan over de betekenis. Zo is een hoge school een school die letterlijk hoog is, terwijl een hogeschool een school is waar hoger onderwijs gegeven wordt.

Herkennen van fouten in tweedelige samenstellingen

Fout Goed
Hoofd vraag Hoofdvraag
Voor onderzoek Vooronderzoek
Probleem analyse Probleemanalyse
Onderzoeks voorstel Onderzoeksvoorstel
Vervolg studie Vervolgstudie

Ezelsbrug – fouten in tweedelige samenstellingen voorkomen

Als je twijfelt of iets een tweedelige samenstelling is, bedenk dan dat iets een samenstelling is wanneer twee (of meer) woorden een geheel vormen. Dan heeft het woord ook één hoofdklemtoon.

Eén hoofdklemtoon Meerdere hoofdklemtonen
De probléémanalyse moest bepaald worden Toen aan het probléém analýse voorafging
In het vóóronderzoek kies je een onderwerp Vóór ónderzoek is het van belang een plan van aanpak te schrijven

Mocht dat lastig zijn, dan kun je jezelf de vraag stellen of het eerste deel van de woordcombinatie bijvoeglijk gebruikt is bij het tweede. Als dat zo is, is het geen samenstelling en schrijf je het woord los.

Bij samenstellingen is het antwoord op de vraag vaak gek; dan weet je dat het woord aan elkaar moet.

Lastig te bepalen Stel de vraag Dus…
Grote school / groteschool Is de school groot? Ja. Grote school
Hoofd vraag / Hoofdvraag Is de vraag hoofd? Nee. Hoofdvraag
Probleem analyse / Probleemanalyse Is de analyse probleem? Nee. Probleemanalyse
Vervolg studie / vervolgstudie Is de studie vervolg? Nee. Vervolgstudie

Uitleg tweedelige samenstellingen

Je kunt in het Nederlands eindeloos veel samenstellingen maken. Dit kun je doen met zelfstandig naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, werkwoorden en afleidingen.

Voorbeeld Fout Goed
Samenstelling met zelfstandig naamwoorden Referentie stijl Referentiestijl
Samensteling met bijvoeglijk naamwoord – zelfstandig naamwoord Platte land Platteland
Samenstelling in een werkwoord Tekort komen Tekortkomen
Samenstelling met een afleiding Pseudo wetenschap Pseudowetenschap
Samenstelling met een naam Google opdracht Googleopdracht, Google-opdracht*

* Bij samenstellingen met een bedrijfsnaam mag je ook een koppelteken toevoegen voor de leesbaarheid.

De hoofdregel is dat samenstellingen altijd aan elkaar worden geschreven. Het is ook toegestaan om streepjes toe te voegen als dat de leesbaarheid verbetert. Bij klinkerbotsing is dat zelfs verplicht.

Soort fout Fout Goed
Gewone samenstelling Plagiaat controle Plagiaatcontrole
Gewone samenstelling Test resultaat Testresultaat
Klinkerbotsing Data analyse Data-analyse
Klinkerbotsing Alineaindeling Alinea-indeling
Slechte leesbaarheid Bijeffect Bij-effect

Fouten in driedelige samenstellingen

Korte termijn effect en sociale zekerheidsportefeuille = fout.

Waarom zijn ‘korte termijn effect en sociale zekerheidsportefeuille’ fout?

Wanneer een samenstelling uit drie of meer delen bestaat, moet deze aan elkaar of met koppeltekens worden geschreven, anders verandert de betekenis. Een ‘sociale zekerheidsportefeuille’ is een zekerheidsportefeuille die sociaal is in plaats van een portefeuille die gaat over sociale zekerheid.

Herkennen van fouten in driedelige samenstellingen

Fout Goed
Student advies bureau Studentadviesbureau
Nul uren contract Nulurencontract
Tweedehands autoverkoper Tweedehandsautoverkoper
Korte termijn effect Kortetermijneffect
Sociale zekerheidsportefeuille Socialezekerheidsportefeuille

Ezelsbrug – fouten in driedelige samenstellingen voorkomen

Twijfel je of een combinatie van drie woorden een samenstelling is? Check dan of het eerste deel van de samenstelling bij het tweede of het derde deel hoort.

Stel jezelf bijvoorbeeld bij het woord ‘langebaanwedstrijd’ de vraag: is de wedstrijd lang? Als je de vraag met ‘ja’ beantwoordt, schrijf je lange baanwedstrijd. Als het antwoord nee is en het eerste deel hoort bij het tweede deel van de samenstelling dan schrijf je ‘langebaanwedstrijd’ (een wedstrijd op de lange baan).

Lastig te bepalen Stel de vraag Dus…
Student advies bureau / studentadviesbureau Is het bureau student advies? Nee. Studentadviesbureau
Nul uren contract / Nulurencontract Is het contract nul uren? Nee. Nulurencontract
Sociale werkplaats / socialewerkplaats Is de werkplaats sociaal? Ja. Sociale werkplaats
Tweedehands autoverkoper / Tweedehandsautoverkoper Is de autoverkoper tweedehands? Nee. Tweedehandsautoverkoper

Uitleg fouten in driedelige samenstellingen

Driedelige combinaties waarvan het eerste deel wel bij het tweede hoort maar niet bij het derde worden aaneengeschreven. Ook mag je een of meerdere koppeltekens toevoegen als dat de leesbaarheid van het woord bevordert.

Met een samenstelling voorkom je omslachtige beschrijvingen.

Voorbeeld voorkomen omslachtige beschrijvingen
  • Hij liet een recensie achter van vijf sterren voor het bureau dat advies geeft aan studenten.
  • Hij liet een vijfsterrenrecensie achter voor het studentenadviesbureau.

Kijk jij ook zo uit naar afstuderen?

We helpen je graag een handje!

  • Minder stress
  • Hulp binnen handbereik
  • 100% tevredenheidsgarantie

Ontdek hoe we jou kunnen helpen

Samenstellingen met Engelse woorden

Corporate governance gedachte en assessment centrum = fout.

Waarom zijn ‘corporate governance gedachte en assessment centrum’ fout?

Samenstellingen met Engelse woorden erin schrijf je in het Nederlands aan elkaar. Wel mag je streepjes toevoegen, zodat de samenstelling beter te lezen is.

Herkennen van fouten in samenstellingen met Engelse woorden

Fout Goed Goed met streepje
Customer service afdeling Customerserviceafdeling Customer-service-afdeling
Business plan Businessplan Business-plan
Social media account Socialmedia-account Social-media-account
Corporate governance gedachte Corporategovernancegedachte Corporate-governance-gedachte
Assessment centrum Assessmentcentrum Assessment-centrum

Ezelsbrug – fouten in samenstellingen met Engelse woorden voorkomen

Uitleg samenstellingen met Engelse woorden

De regels voor Engelse woorden in Nederlandse teksten zijn in beweging. De regels zijn nu als volgt:

  • Streepjes mogen altijd ingevoegd worden voor de leesbaarheid
  • Engels(e) woord(en) die een samenstelling vormen met Nederlands woord schrijf je aan elkaar
  • Engelse termen die gebruikt worden in een Nederlandse tekst schrijf je aan elkaar (alleen voor ingeburgerde woorden)

Het kan lastig te bepalen zijn of een woord ingeburgerd is in het Nederlands of niet. Sommige termen bevinden zich in een grijs gebied.

Is het bijvoorbeeld ‘content marketing’ of ‘contentmarketing’? En is het ‘customerjourney’ of ‘customer journey’? Deze termen kun je zowel met één als met meerdere klemtonen uitspreken. Dit zijn daarom lastige gevallen.

De truc is, als het woord of onderdelen van het woord in het Groene Boekje staan, kun je ervan uitgaan dat ze ingeburgerd zijn.

Lastig te bepalen Groene boekje? Dus…
Content marketing / Contentmarketing Content → Ja.
Marketing → Ja.
Contentmarketing en Content-marketing
Customer journey / Customerjourney Customer → Nee.
Journey → Nee.
Customer journey
Finance control / Financecontrol Finance → Ja.
Control → Nee.
Financecontrol en Finance-control
Quality management / Qualitymanagement Quality → Nee.
Management → Ja.
Qualitymanagement en Quality-management

Let op: over Engelse woorden in Nederlandse scripties bestaat discussie. Wij hebben alles op een rij gezet zodat je niet hoeft te twijfelen. Belangrijk is altijd om consequent te zijn in de keuze die je maakt voor een bepaalde schrijfwijze.

Fouten in samenstellingen met afkortingen

ERP systeem en SWOT analyse = fout.

Waarom zijn ‘ERP systeem en SWOT analyse’ fout?

Samenstellingen met een afkorting erin schrijf je met een koppelteken. Dan is het duidelijk dat ‘ERP’ en ‘systeem’ als term bij elkaar horen.

Herkennen van fouten in samenstellingen met afkortingen

Fout Goed
CM systeem CM-systeem
IT oplossingen IT-oplossingen
SWOT analyse SWOT-analyse

Ezelsbrug – fouten in samenstellingen met afkortingen voorkomen

Als je een afkorting ziet bij een woord dat uit twee delen bestaat, moet je een streepje toevoegen. Ook hier kun je de vraag stellen of het eerste deel bijvoeglijk gebruikt is bij het tweede. Is het systeem CM? Nee, daarom schrijf je het woord met streepje.

Lastig te bepalen Stel de vraag Dus…
CM systeem / CM-systeem Is het systeem CM? Nee. CM-systeem
IT oplossingen / IT-oplossingen Zijn de oplossingen IT? Nee. IT-oplossingen
SWOT analyse / SWOT-analyse Is de analyse SWOT? Nee. SWOT-analyse.
Vijf sterren recensie / vijfsterrenrecensie Is de recensie vijf sterren? Nee. Vijfsterrenrecensie

Uitleg samenstellingen met afkortingen

Een streepje voeg je altijd toe bij samenstellingen met afkortingen. Dit geldt ook als de samenstelling een cijfer, initiaalwoord, losse letter of symbool bevat.

Soort samenstelling Voorbeeld
Samenstelling met cijfer 30-jarige
Samenstelling met initiaalwoord pc-gebruiker
Samenstelling met losse letter e-mailadres
Samenstelling met symbool 21+-regeling

Fouten met woordgroepen

Adhoc en recentregeringsakkoord = fout.

Waarom zijn adhoc en recentregeringsakkoord fout?

Dit zijn woordgroepen en deze schrijf je los. Een woordgroep is een serie woorden die bij elkaar hoort die je onder andere kunt herkennen aan meerdere hoofdklemtonen.

In het voorbeeld van ‘recent regeringsakkoord’ kun je het ook zien aan het feit dat ‘recent’ verwijst naar het akkoord en niet naar de regering. Het is dus een bijvoeglijk naamwoord. Als je jezelf de vraag stelt ‘is het regeringsakkoord recent?’, dan is het antwoord ‘ja’. Daarom schrijf je ‘recent’ hier los.

Herkennen van fouten met woordgroepen

Fout Goed
Adhoc Ad hoc
Teallentijde Te allen tijde
Academischziekenhuis Academisch ziekenhuis
Psychologischonderzoek Psychologisch onderzoek
Het koninklijkinstituut Het koninklijk instituut

Ezelsbrug – fouten met woordgroepen voorkomen

Als het eerste woord iets zegt over het tweede, stel jezelf dan weer de vraag of het eerste woord bijvoeglijk gebruikt is.

Lastig te bepalen Stel de vraag Dus…
Academischziekenhuis / academisch ziekenhuis Is het ziekenhuis academisch? Ja. Academisch ziekenhuis
Psychologischonderzoek / psychologisch onderzoek Is het onderzoek psychologisch? Ja. Psychologisch onderzoek
Koninklijkinstituut / koninklijk instituut Is het instituut koninklijk? Ja. Koninklijk instituut

Voor woordgroepen als ‘ad hoc’ en ‘te allen tijde’ bestaat geen ezelsbruggetje. Van die woorden kun je de schrijfwijze nagaan in het Groene Boekje als je twijfelt.

Uitleg – Wat is het verschil tussen een woordgroep en een samenstelling?

Soms is het lastig te bepalen of iets een woordgroep of een samenstelling is. De betekenis van het woord is vaak net anders.

Woordgroep Samenstelling
Veel gestelde vragen (veel vragen die zijn gesteld) Veelgestelde vragen (vragen die vaak gesteld worden)
Een zwart boek (een boek met een zwarte kleur) Een zwartboek (een publicatie van gegevens over een misstand)
Een hoge school (een hoog gelegen school) Een hogeschool (een school voor hoger onderwijs)

Het onderscheid tussen een woordgroep en een samenstelling wordt duidelijk als je de term in het meervoud zet. In woordgroepen verbuig je de bijvoeglijke naamwoorden en in een samenstelling niet.

Woordgroep Samenstelling
Vele gestelde vragen Veelgestelde vragen
De zwarte zwart boeken De zwartboeken
De hoge scholen De hogescholenWat vind jij van dit artikel?
Lucy Vleeshouwers

Lucy is de Nederlandse Kwaliteitsmanager van Scribbr. Na een paar jaar Scribbr-editor te zijn geweest, was het tijd voor meer. Sindsdien helpt ze studenten en editors met het schrijven en nakijken van academische teksten.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.9

2 reacties

Frank van der Knoop
28 september 2018 om 18:21

Hoi Lucy,

Driedelige samenstellingen met Engelse woorden mogen met streepjes geschreven worden. Maar in de voorbeelden zijn het dan ook altijd meteen twee streepjes. Maar mag één streepje dan ook? Bijvoorbeeld: Corporategovernance-gedachte?

Beantwoorden

Lucy Vleeshouwers
Lucy Vleeshouwers (Scribbr-team)
1 oktober 2018 om 15:27

Beste Frank,

Je mag inderdaad koppeltekens aan samenstellingen met Engelse woorden toevoegen om de leesbaarheid te verbeteren. Dit mag in een driedelige samenstelling ook een enkel koppelteken zijn. 'Corporategovernance-gedachte' is dus correct, net als 'corporate-governancegedachte'. Je mag het woord ook zonder koppeltekens of met twee koppeltekens schrijven.

Het belangrijkst is dat het invoegen van een of meerdere koppeltekens de leesbaarheid verbetert. Het verschilt per geval hoeveel koppeltekens gewenst zijn, die afweging mag je zelf maken.

Hopelijk ben je hiermee geholpen!

Groetjes,
Lucy

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.