Wanneer gebruik je it’s vs. its?

Hoewel ze hetzelfde worden uitgesproken, is er een groot verschil in betekenis tussen it’s en its.

  • Its (zonder apostrof) is het bezittelijk voornaamwoord van it, dus het betekent “behorend tot it“.
    • The cat ate its food.
  • It’s (met apostrof s) is een samentrekking (verkorte vorm) van it is of it has.
    • It’s almost Christmas.