Wat zijn voorbeelden van Franse signaalwoorden?

Enkele voorbeelden van Franse signaalwoorden zijn:

  • D’abord (allereerst)
  • Ensuite (daarna)
  • Enfin (ten slotte)
  • Ainsi que (net zoals)
  • Après que (wanneer)
  • Avant que (voordat)
  • Parce que (omdat)