APA-stijl samenvatting (abstract) | Opmaak, lengte & voorbeeld

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen.

In de APA-samenvatting bespreek je kort de probleemstelling, hypothesen, methodologie, resultaten en implicaties van je onderzoek. De samenvatting komt direct na de titelpagina op een aparte pagina te staan en is meestal niet langer dan 250 woorden.

De meeste academische teksten die bedoeld zijn voor publicatie hebben een samenvatting nodig. Als student hoef je meestal geen samenvatting toe te voegen, tenzij de instructies anders aangeven.

Tip
Hulp nodig bij het samenvatten van je tekst? Gebruik Scribbrs samenvatter om gratis & snel een samenvatting te maken.

De perfecte lay-out

Onze lay-out experts zorgen ervoor dat de lay-out van jouw document er perfect uitziet. Zij helpen je met:

 • Automatisch gegenereerde inhoudsopgave
 • Figuren- en tabellenlijst
 • Consistente lay-out van paragrafen
 • Paginanummering

Lees meer

Hoe maak je de samenvatting op?

Voorbeeld van een APA-samenvatting

APA samenvatting (7de editie)

Wat is jouw plagiaatscore?

Check binnen 10 minuten hoeveel plagiaat je scriptie bevat.

 • Plagiaatpercentage + uitgebreid rapport
 • Lijst met alle gevonden bronnen
 • Jouw scriptie komt niet in de database

Doe de check

Instructies voor de opmaak

Volg deze vijf stappen om je samenvatting op te maken in APA-stijl:

  1. Voeg een running head en paginanummer toe.
  2. Stel de paginamarges in op 2,54 cm.
  3. Schrijf “Samenvatting” (dikgedrukt en gecentreerd) bovenaan de pagina.
  4. Start de inhoud van je samenvatting op de volgende regel.
   1. Laat de eerste regel niet inspringen.
   2. Gebruik dubbele regelafstand.
   3. Gebruik een leesbaar lettertype, zoals Times New Roman (12).
   4. Beperk de lengte tot 250 woorden.
  5. Geef direct onder de inhoud een opsomming van drie tot vijf sleutelwoorden.
   1. Laat de eerste regel inspringen met een tab.
   2. Schrijf het label “Sleutelwoorden:” (schuingedrukt) op.
   3. Noteer de sleutelwoorden (kleine letters).
   4. Scheid de sleutelwoorden met komma’s.
   5. Gebruik geen punt na de sleutelwoorden.

Hoe schrijf je een APA-samenvatting?

De samenvatting is een op zichzelf staand stukje tekst dat de lezer informeert over de inhoud van je onderzoek. Het is het beste om de samenvatting pas te schrijven als je klaar bent met de rest van je tekst.

Onderstaande vragen kunnen je helpen om je samenvatting te structureren. Probeer de vragen in één tot drie zinnen te beantwoorden:

 1. Wat is het probleem? Beschrijf het doel, de onderzoeksvragen en/of hypothesen.
 2. Wat heb je gedaan? Zet je onderzoeksmethoden uiteen.
 3. Wat heb je ontdekt? Noem de belangrijkste resultaten en conclusies.
 4. Wat betekenen je resultaten? Vat de discussie en eventuele aanbevelingen samen.
Kijk ook naar onze gids voor het schrijven van een samenvatting voor meer richtlijnen en een voorbeeld met uitleg.

Welke sleutelwoorden kun je gebruiken?

Op het eind van je samenvatting kun je enkele sleutelwoorden toevoegen die worden gebruikt om je tekst te categoriseren als deze wordt gepubliceerd in een database. Sleutelwoorden helpen andere onderzoekers om je publicatie te vinden.

Het is essentieel om relevante sleutelwoorden te kiezen. Probeer om sleutelwoorden te bedenken die betrekking hebben op je onderwerp, methode of onderzoekspopulatie. APA adviseert om drie tot vijf sleutelwoorden te noemen.

Relevante sleutelwoorden kiezen
Titel van het tijdschriftartikel: De kracht van voorlezen: Een onderzoek naar het effect van verschillende voorleesmethoden op de woordenschat van meertalige kinderen.

Sleutelwoorden: voorlezen, voorleesmethoden, woordenschat, meertalige kinderen.

Wist je dat...

Je binnen 10 minuten kunt checken of je verslag of scriptie plagiaat bevat? Het is veilig, betrouwbaar en gratis!

Doe de check

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van een samenvatting?

Een samenvatting weergeeft kort de strekking van een academische tekst (zoals een artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift of een scriptie). Dit tekstonderdeel heeft twee hoofddoelen:

 • De samenvatting helpt potentiële lezers om te beoordelen hoe relevant jouw tekst is voor hun onderzoek.
 • De samenvatting bevat de belangrijkste bevindingen voor lezers die geen tijd hebben om je hele tekst te lezen.

Samenvattingen en bijbehorende sleutelwoorden worden vaak in academische databases getoond, zodat je publicatie makkelijker kan worden gevonden. Aangezien de samenvatting het eerste is wat lezers zien, is het belangrijk dat deze de inhoud van je tekst duidelijk en juist samenvat.

Hulp nodig bij het samenvatten van je tekst? Gebruik Scribbrs samenvatter om gratis een handige samenvatting te maken.

Hoe lang moet een samenvatting in APA-stijl zijn?

Een samenvatting in APA-stijl heeft een lengte van ongeveer 150 tot 250 woorden. Vergeet niet om altijd te kijken naar de richtlijnen van het tijdschrift waarin je wilt publiceren en overschrijd het aangegeven maximale woordenaantal niet.

Hulp nodig bij het samenvatten van je tekst? Gebruik Scribbrs samenvatter om gratis een handige samenvatting te maken.

Waar in de APA-tekst wordt de samenvatting geplaatst?

Volgens de APA-richtlijnen wordt de samenvatting op een aparte pagina geplaatst, direct na de titelpagina (pagina 2).

Kun je naar bronnen verwijzen in je samenvatting?

Probeer het verwijzen naar bronnen in je samenvatting te vermijden. Hier zijn twee redenen voor:

 • De samenvatting moet de focus leggen op jouw originele onderzoek en niet op de publicaties van anderen.
 • De samenvatting moet op zichzelf staan en volledig te begrijpen zijn zonder naar andere bronnen te verwijzen.

Er zijn omstandigheden waarin je wel andere bronnen moet noemen in een samenvatting. Voorbeelden hiervan zijn onderzoeken die een directe reactie of vervolg vormen op een andere studie of onderzoeken die focussen op het werk van een bepaalde theoreticus. Over het algemeen geldt echter dat je geen verwijzingen toevoegt, tenzij het absoluut noodzakelijk is.

Tip: Geneer gemakkelijk je literatuurlijst met Scribbrs APA Generator.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2023, 01 mei). APA-stijl samenvatting (abstract) | Opmaak, lengte & voorbeeld. Scribbr. Geraadpleegd op 11 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/apa-stijl/samenvatting/

Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.