APA-stijl samenvatting (abstract)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen.

In de APA-samenvatting bespreek je kort de probleemstelling, hypothesen, methodologie, resultaten en implicaties van je onderzoek. De samenvatting komt direct na de titelpagina op een aparte pagina te staan en is meestal niet langer dan 250 woorden.

De meeste academische teksten die bedoeld zijn voor publicatie hebben een samenvatting nodig. Als student hoef je meestal geen samenvatting toe te voegen, tenzij de instructies anders aangeven.

Hoe maak je de samenvatting op?

Voorbeeld van een APA-samenvatting

APA samenvatting (7de editie)

Instructies voor de opmaak

Volg deze vijf stappen om je samenvatting op te maken in APA-stijl:

  1. Voeg een running head en paginanummer toe.
  2. Stel de paginamarges in op 2,54 cm.
  3. Schrijf “Samenvatting” (dikgedrukt en gecentreerd) bovenaan de pagina.
  4. Start de inhoud van je samenvatting op de volgende regel.
   1. Laat de eerste regel niet inspringen.
   2. Gebruik dubbele regelafstand.
   3. Gebruik een leesbaar lettertype, zoals Times New Roman (12).
   4. Beperk de lengte tot 250 woorden.
  5. Geef direct onder de inhoud een opsomming van drie tot vijf sleutelwoorden.
   1. Laat de eerste regel inspringen met een tab.
   2. Schrijf het label “Sleutelwoorden:” (schuingedrukt) op.
   3. Noteer de sleutelwoorden (kleine letters).
   4. Scheid de sleutelwoorden met komma’s.
   5. Gebruik geen punt na de sleutelwoorden.

Hoe schrijf je een APA-samenvatting?

De samenvatting is een op zichzelf staand stukje tekst dat de lezer informeert over de inhoud van je onderzoek. Het is het beste om de samenvatting pas te schrijven als je klaar bent met de rest van je tekst.

Onderstaande vragen kunnen je helpen om je samenvatting te structureren. Probeer de vragen in één tot drie zinnen te beantwoorden:

 1. Wat is het probleem? Beschrijf het doel, de onderzoeksvragen en/of hypothesen.
 2. Wat heb je gedaan? Zet je onderzoeksmethoden uiteen.
 3. Wat heb je ontdekt? Noem de belangrijkste resultaten en conclusies.
 4. Wat betekenen je resultaten? Vat de discussie en eventuele aanbevelingen samen.
Kijk ook naar onze gids voor het schrijven van een samenvatting voor meer richtlijnen en een voorbeeld met uitleg.

Welke sleutelwoorden kun je gebruiken?

Op het eind van je samenvatting kun je enkele sleutelwoorden toevoegen die worden gebruikt om je tekst te categoriseren als deze wordt gepubliceerd in een database. Sleutelwoorden helpen andere onderzoekers om je publicatie te vinden.

Het is essentieel om relevante sleutelwoorden te kiezen. Probeer om sleutelwoorden te bedenken die betrekking hebben op je onderwerp, methode of onderzoekspopulatie. APA adviseert om drie tot vijf sleutelwoorden te noemen.

Relevante sleutelwoorden kiezen
Titel van het tijdschriftartikel: De kracht van voorlezen: Een onderzoek naar het effect van verschillende voorleesmethoden op de woordenschat van meertalige kinderen.

Sleutelwoorden: voorlezen, voorleesmethoden, woordenschat, meertalige kinderen.

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van een samenvatting?

Een samenvatting weergeeft kort de strekking van een academische tekst (zoals een artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift of een scriptie). Dit tekstonderdeel heeft twee hoofddoelen:

 • De samenvatting helpt potentiële lezers om te beoordelen hoe relevant jouw tekst is voor hun onderzoek.
 • De samenvatting bevat de belangrijkste bevindingen voor lezers die geen tijd hebben om je hele tekst te lezen.

Samenvattingen en bijbehorende sleutelwoorden worden vaak in academische databases getoond, zodat je publicatie makkelijker kan worden gevonden. Aangezien de samenvatting het eerste is wat lezers zien, is het belangrijk dat deze de inhoud van je tekst duidelijk en juist samenvat.

Hoe lang moet een samenvatting in APA-stijl zijn?

Een samenvatting in APA-stijl heeft een lengte van ongeveer 150 tot 250 woorden. Vergeet niet om altijd te kijken naar de richtlijnen van het tijdschrift waarin je wilt publiceren en overschrijd het aangegeven maximale woordenaantal niet.

Waar in de APA-tekst wordt de samenvatting geplaatst?

Volgens de APA-richtlijnen wordt de samenvatting op een aparte pagina geplaatst, direct na de titelpagina (pagina 2).

Kun je naar bronnen verwijzen in je samenvatting?

Probeer het verwijzen naar bronnen in je samenvatting te vermijden. Hier zijn twee redenen voor:

 • De samenvatting moet de focus leggen op jouw originele onderzoek en niet op de publicaties van anderen.
 • De samenvatting moet op zichzelf staan en volledig te begrijpen zijn zonder naar andere bronnen te verwijzen.

Er zijn omstandigheden waarin je wel andere bronnen moet noemen in een samenvatting. Voorbeelden hiervan zijn onderzoeken die een directe reactie of vervolg vormen op een andere studie of onderzoeken die focussen op het werk van een bepaalde theoreticus. Over het algemeen geldt echter dat je geen verwijzingen toevoegt, tenzij het absoluut noodzakelijk is.

Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie, waardoor ze heel wat scripties heeft geschreven. Na enkele jaren als editor schrijft ze nu artikelen over alles wat bij een scriptie komt kijken om zo studenten met succes te laten afstuderen.

1 reactie

Julia Merkus
Julia Merkus (Scribbr Team)
31 maart 2021 om 17:00

Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen. Is er nog iets onduidelijk? Ik doe mijn best om vragen en opmerkingen te beantwoorden. :)

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.