Piramide van Maslow (behoeftepiramide) in je scriptie

De piramide van Maslow laat zien dat mensen basisbehoeften hebben, en dat bepaalde behoeften pas optreden als een andere behoefte vervuld is. Door steeds meer behoeften te vervullen, wordt de behoeftetop bereikt. Hierdoor krijgt het model de vorm van een piramide.

De piramide van Maslow wordt ook wel de behoeftepiramide genoemd.


Piramide van Maslow

Fasen van de piramide van Maslow

De piramide bestaat uit vijf fasen.

1. Primaire biologische levensbehoeften

Dit zijn de eerste basisbehoeften, zoals zuurstof, voedsel en water. Maslow omschrijft deze behoeften als fysiologische of primaire biologische behoeften. Als deze eerste levensbehoeften niet direct beschikbaar zijn, dan hebben deze mensen geen behoefte aan zaken die in de andere vier categorieën vallen.

2. Bestaanszekerheid

Als de primaire biologische levensbehoeften vervuld zijn, gaan mensen op zoek naar veiligheid en zekerheid. Een concreet voorbeeld hiervan is onderdak hebben. De manier waarop veiligheid en zekerheid kunnen worden verkregen verschilt per cultuur. In sommige culturen is het heel normaal om hoe dan ook goed verzorgd te worden op je oude dag, maar in andere culturen ben je afhankelijk van familieleden, zoals je kinderen. Door kinderen te krijgen verschaf je jezelf dan meer zekerheid.

3. Sociale behoeften

Als iemand bestaanszekerheid ervaart, is de volgende stap een sociaal leven ontwikkelen. Een vriendschap of liefdesrelatie opbouwen, valt hier bijvoorbeeld onder. Deze behoefte wordt daarom ook wel “saamhorigheid” genoemd.

4. Erkenning

Als mensen eenmaal sociaal contact hebben, vinden ze het belangrijk hoe anderen over ze denken. Het draait in deze fase om waardering, erkenning en respect. Deze fase breekt pas aan als mensen genoeg vrije tijd hebben om relaties te kunnen onderhouden.

5. Zelfontplooiing

Zijn alle bovenstaande behoeften vervuld? Dan wil dat zeggen dat die mensen voldoende tijd (en geld) hebben om zichzelf te ontwikkelen als mens. Voorbeelden hiervan zijn een studie volgen of een talent ontwikkelen. Hiermee zijn we aan de top van de piramide beland.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Economische relevantie

Hoewel de piramide van oorsprong een sociologische theorie vormt, kan deze ook worden toegepast op economische gebied. De behoeften van een doelgroep kunnen inschatten is handig voor bijvoorbeeld marketeers. Nu lijkt het alsof de piramide heel simpel onderscheid maakt tussen mensen die meer geld en geld te besteden hebben dan andere mensen, maar het model kan bijvoorbeeld ook in crisistijd worden gebruikt om te verklaren waarom mensen bang zijn werkloos te raken. De tweede fase van de piramide wordt dan aangetast, wat vervolgens weer een negatieve invloed heeft op de fasen daarboven.

Andere interessante artikelen over modellen

Ben je op zoek naar informatie over andere modellen in je scriptie? Kijk dan ook eens naar onderstaande artikelen met een uitgebreide uitleg, afbeeldingen en voorbeelden!

Veelgestelde vragen over de Piramide van Maslow

Waarvoor wordt de piramide van Maslow gebruikt?

De piramide van Maslow kan worden gebruikt om de behoeften van consumenten of mensen in het algemeen te verklaren. De theorie stoelt op de aanname dat mensen basisbehoeften hebben en dat andere, meer verfijnde behoeften pas ontstaan als eerdere behoeftelagen vervuld zijn.

Uit welke fasen bestaat de piramide van Maslow?

De piramide van Maslow bestaat uit vijf fasen:

  1. Primaire biologische levensbehoeften. Dit zijn de eerste basisbehoeften, zoals zuurstof, voedsel en water.
  2. Bestaanszekerheid. Als de primaire biologische levensbehoeften vervuld zijn, gaan mensen op zoek naar veiligheid en zekerheid (zoals onderdak).
  3. Sociale behoeften. Als iemand bestaanszekerheid ervaart, is de volgende stap een sociaal leven ontwikkelen (zoals vriendschappen of andere relaties opbouwen).
  4. Erkenning. Als mensen eenmaal sociaal contact hebben, vinden ze het belangrijk hoe anderen over ze denken in termen van waardering, erkenning en respect.
  5. Zelfontplooiing. Zijn alle bovenstaande behoeften vervuld? Dan wil dat zeggen dat die mensen voldoende tijd (en geld) hebben om zichzelf te ontwikkelen als mens (bijvoorbeeld door een studie te volgen).
Is de behoeftepiramide van Maslow achterhaald?

Er is hedendaags veel kritiek op de piramide van Maslow. Deze kritiek gaat met name over de manier waarop de behoeften in piramidevorm worden geportretteerd. Volgens critici is er geen bewijs dat de behoeften elkaar moeten opvolgen en dat de ene behoefte moet zijn bevredigd voordat de volgende kan worden bevredigd.

Zo kunnen er voorbeelden worden bedacht waarin mensen erkenning en respect boven hun veiligheid en bestaanszekerheid stellen, of situaties waarin mensen bezig zijn zichzelf en hun talenten te ontplooien terwijl ze nog niet over voldoende primaire biologische behoeften beschikken. Menselijke behoeften en motieven zouden daarnaast te ingewikkeld zijn om in een piramide te vangen.

Vanwege deze kritiek stellen sommigen dat de piramide van Maslow achterhaald is.

Wie is Abraham Maslow?

Abraham Maslow (1908-1970) was een Amerikaanse klinisch psycholoog die de behoeftepiramide van Maslow heeft bedacht. Volgens Maslow moeten mensen aan een aantal opeenvolgende basisbehoeften voldoen om psychisch gezond te kunnen zijn.

Met de ontwikkeling van de behoeftepiramide volgde Maslow de humanistische psychologie, waarin een alternatief wordt geboden voor de psychoanalyse en het behaviorisme.

Bronnen voor dit artikel

We raden studenten sterk aan om bronnen te gebruiken. Je kunt verwijzen naar ons artikel (APA-stijl) of je verdiepen in onderstaande bronnen.

Citeer dit Scribbr-artikel

Swaen, B. (2023, 16 mei). Piramide van Maslow (behoeftepiramide) in je scriptie. Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/modellen/piramide-van-maslow-behoeftepiramide/

Bronnen

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review50(4), 370–396. https://doi.org/10.1037/h0054346

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.