Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard werd in januari 1992 gepubliceerd door Kaplan en Norton. Sinds de lancering wordt er in het bedrijfsleven veel aandacht besteed aan deze managementtool.

Het kenmerkende van de Balanced Scorecard is dat het inzicht geeft in de langetermijnstrategie, in plaats van dat er alleen gekeken wordt naar de behaalde (financiële) resultaten op de korte termijn.

Niet alleen eenvoudig meetbare Key Performance Indicators (KPI’s), zoals omzet en loonkosten worden meegenomen, maar ook moeilijkere meetbare aspecten, zoals klanttevredenheid en personeelstevredenheid.

Hoe ziet de Balanced Scorecard eruit?

Het doel van de Balanced Scorecard is om de missie en de visie van een bedrijf of organisatie te communiceren. Het kan op deze manier als hulpmiddel dienen bij het ontwikkelen van een strategie. Om de effectiviteit van deze strategie te controleren, worden meetbare indicatoren gebruikt. De indicatoren kunnen geformuleerd worden vanuit vier perspectieven: het financiële perspectief, het perspectief van de klant, het innovatieperspectief en vanuit de interne processen.

balanced-scorecard

Kritieke succesfactoren

Alle vier de perspectieven staan door middel van de pijlen en de visie en strategie met elkaar in contact. Deze vier perspectieven worden geconcretiseerd aan de hand van vier vragen voor het bedrijf:

 1. Afnemersperspectief: Wat verwachten onze klanten van ons?
 2. Financieel perspectief: Wat verwachten onze aandeelhouders van ons?
 3. Interne processen: Welke processen kunnen we verbeteren?
 4. Innovatie: Hoe kunnen we blijven verbeteren en groeien?

Deze vier vragen helpen de kritieke succesfactoren te formuleren, en leggen de verbinding tussen de externe en interne kritieke succesfactoren.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Afnemersperspectief

De klant moet centraal staan in iedere onderneming. Een product of dienst kan technologisch nog zo goed in elkaar zitten, als het niet voldoet aan de behoeften en verwachtingen van de klant is het een grote misser. Een onderneming heeft veel mogelijkheden deze behoeften te achterhalen en er op in te spelen. Hetzelfde geldt voor klanttevredenheid: een onderneming heeft veel invloed op de ervaring van de huidige en potentiële klanten.

Meetbare indicatoren zijn bijvoorbeeld:

 • levertijd;
 • marktaandeel;
 • aftersales;
 • prijs/kwaliteitverhouding.

Financieel perspectief

Een onderneming heeft een groot financieel belang. Financiële indicatoren zijn daarom erg belangrijke meetindicatoren, ondanks dat ze vaak een focus hebben op de korte termijn en de prestaties uit het verleden. De indicatoren kunnen feedback geven, maar zijn geen goede basis om de huidige situatie te beoordelen en aan de hand daarvan de strategie bij te werken. Deze ‘beperking’ wordt wel weer gecompenseerd door de andere drie perspectieven van de Balanced Scorecard. Het financieel perspectief toont aan of de successen op de andere drie gebieden zich kunnen vertalen in een financieel succes. Meetbare financiële indicatoren zijn:

 • cash flow (kasstroom);
 • winstgevendheid;
 • budgetrealisatie.

Interne processen

Centrale vraag is hier: heeft de onderneming zijn processen voldoende onder controle? Dit kun je zien aan de hand van de factoren die de toegevoegde waarde van de activiteiten binnen de onderneming bepalen. De toegevoegde waarde kan in dit geval geformuleerd worden als de prestatie tegenover de klant, die voorkomt uit een optimale samenhang van activiteiten, processen en beslissingen. Voorbeelden van factoren die invloed hebben op de toegevoegde waarde zijn:

 • het productietempo;
 • kwaliteit van het product;
 • bezettingsgraad;
 • ziekteverzuim.

Innovatie

Een bedrijf kan niet stilstaan, maar moet blijven vechten voor zijn bestaan. Het moet inspelen op allerlei veranderingen op het gebied van producenten en diensten (de opkomst van de DVD heeft de videoband vervangen), maatschappelijke invloeden, de wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen en personeel. Innovatie is hierbij het toverwoord: het bedrijf moet zichzelf blijven verbeteren en vernieuwen. Innovatie heeft vooral de focus op de toekomst. Voorbeelden van indicatoren die het innovatieve vermogen van een bedrijf aantonen zijn:

 • nieuwe markten;
 • nieuwe productieprocessen;
 • nieuwe producten;
 • nieuwe verkoopkanalen;
 • efficiëntie van de levering van product of dienst.

Gebruik Balanced Scorecard

Het toepassen van de Balanced Scorecard doe je aan de hand van drie stappen:

 1. Het beschrijven van de strategie (Balanced Scorecard).
 2. Het meten van de strategie (KPI’s/indicatoren).
 3. Het managen van de strategie.

Doordat de Balanced Scorecard een snel en helder overzicht biedt van de strategie, is het gemakkelijk communiceerbaar tegenover de medewerkers. Als dit op effectieve wijze gebeurt, heeft dit als resultaat dat werknemers zelf mee zullen gaan denken over verbeteringen en innovaties.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

1 reactie

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
1 augustus 2013 om 12:47

Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen. Heb je nog vragen? Ik doe mijn best om ze zo snel mogelijk te beantwoorden. :)

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.