Balanced Scorecard gebruiken in je scriptie | Uitleg perspectieven

De Balanced Scorecard werd in 1992 gepubliceerd door Kaplan en Norton. Sinds de lancering wordt in het bedrijfsleven veel aandacht besteed aan deze managementtool.

Het kenmerkende van de Balanced Scorecard is dat deze ook inzicht geeft in de langetermijnstrategie en niet alleen in de behaalde (financiële) resultaten op de korte termijn.

Bij de Balanced Scorecard worden meetbare Key Performance Indicators (KPI’s), zoals omzet en loonkosten worden meegenomen, maar ook moeilijk meetbare aspecten, zoals klanttevredenheid en personeelstevredenheid.

Hoe ziet de Balanced Scorecard eruit?

Het doel van de Balanced Scorecard is om de missie en de visie van een bedrijf of organisatie te communiceren. De Scorecard kan zo als hulpmiddel dienen bij de ontwikkeling van een strategie. Om de effectiviteit van deze strategie te controleren, worden meetbare indicatoren gebruikt.

De indicatoren kunnen worden geformuleerd op basis van vier perspectieven: het financiële perspectief, het perspectief van de klant, het innovatieperspectief en vanuit de interne processen.

balanced-scorecard

Kritieke succesfactoren

Alle vier de perspectieven staan met elkaar in contact door middel van de pijlen en de visie en strategie. Deze vier perspectieven worden geconcretiseerd aan de hand van vier vragen voor het bedrijf:

 1. Afnemersperspectief: Wat verwachten onze klanten van ons?
 2. Financieel perspectief: Wat verwachten onze aandeelhouders van ons?
 3. Interne processen: Welke processen kunnen we verbeteren?
 4. Innovatie: Hoe kunnen we blijven verbeteren en groeien?

Deze vier vragen helpen de kritieke succesfactoren te formuleren, en leggen de verbinding tussen de externe en interne kritieke succesfactoren.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Afnemersperspectief

De klant moet centraal staan in iedere onderneming. Producten of diensten kunnen technologisch gezien nog zo goed in elkaar zitten, maar als ze niet voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de klant, zijn het grote missers. Een onderneming heeft veel mogelijkheden om deze behoeften te achterhalen en er zo op in te spelen. Hetzelfde geldt voor klanttevredenheid: een onderneming heeft veel invloed op de ervaring van de huidige en potentiële klanten.

Meetbare indicatoren zijn bijvoorbeeld:

 • levertijd
 • marktaandeel
 • aftersales
 • prijs-kwaliteitverhouding.

Financieel perspectief

Een onderneming heeft een groot financieel belang. Financiële indicatoren zijn daarom belangrijke meetindicatoren, hoewel deze vaak focussen op de korte termijn en prestaties uit het verleden. De indicatoren kunnen “feedback geven”, maar vormen geen goede basis om de huidige situatie te beoordelen en eventueel aan te passen.

Deze beperking wordt gecompenseerd door de overige drie perspectieven van de Balanced Scorecard. Het financieel perspectief toont aan of de successen op de andere drie gebieden zich kunnen vertalen in een financieel succes.

Meetbare financiële indicatoren zijn:

 • cash flow (kasstroom)
 • winstgevendheid
 • budgetrealisatie

Interne processen

De centrale vraag luidt: heeft de onderneming haar processen voldoende onder controle? Dit kun je beoordelen op basis van de factoren die de toegevoegde waarde van de activiteiten binnen de onderneming bepalen. De toegevoegde waarde kan in dit geval worden geformuleerd als de prestatie tegenover de klant, die voorkomt uit een optimale samenhang van activiteiten, processen en beslissingen.

Voorbeelden van factoren die invloed hebben op de toegevoegde waarde zijn:

 • het productietempo
 • de kwaliteit van het product
 • de bezettingsgraad
 • het ziekteverzuim

Innovatie

Een bedrijf kan niet stilstaan, maar moet blijven vechten voor zijn bestaan. Het moet inspelen op allerlei veranderingen op het gebied van producten en diensten, maatschappelijke invloeden, wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen, en personeel. Innovatie is hierbij het toverwoord: het bedrijf moet zichzelf blijven verbeteren en vernieuwen.

Voorbeelden van indicatoren die het innovatieve vermogen van een bedrijf aantonen, zijn:

 • nieuwe markten
 • nieuwe productieprocessen
 • nieuwe producten
 • nieuwe verkoopkanalen
 • efficiëntie van de levering van product of dienst

Gebruik Balanced Scorecard

Je kunt de Balanced Scorecard toepassen in drie stappen:

 1. De strategie beschrijven (Balanced Scorecard)
 2. De strategie meten (KPI’s/indicatoren)
 3. De strategie managen

De Balanced Scorecard biedt een snel en helder overzicht van de strategie, waardoor deze gemakkelijk kan worden gecommuniceerd aan medewerkers. Efficiënte communicatie heeft als resultaat dat werknemers zelf zullen meedenken over verbeteringen en innovaties.

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van de Balanced Scorecard?

Het doel van de Balanced Scorecard is om de missie en visie van een bedrijf of organisatie te communiceren. De Scorecard kan zo als hulpmiddel dienen om een strategie te ontwikkelen. Om de effectiviteit van deze strategie te controleren, worden meetbare indicatoren gebruikt.

Welke vier perspectieven worden gebruikt voor de Balanced Scorecard?

De indicatoren voor de Balanced Scorecard kunnen worden geformuleerd op basis van vier perspectieven:

 • het financiële perspectief
 • het perspectief van de klant
 • het innovatieperspectief
 • vanuit de interne processen
Wat is een kritieke prestatie-indicator (key performance indicator)?

Kritieke prestatie-indicatoren of key performance indicators worden gebruikt om de prestatie te meten. Hiermee kun je monitoren of de prestaties van een bedrijf of organisatie overeenkomen met de operationele doelstellingen.

Deze indicatoren worden bijvoorbeeld gebruikt als je werkt met Balanced Scorecard.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Swaen, B. (2021, 28 oktober). Balanced Scorecard gebruiken in je scriptie | Uitleg perspectieven. Scribbr. Geraadpleegd op 26 januari 2023, van https://www.scribbr.nl/modellen/balanced-scorecard/

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.