Balanced Scorecard in je scriptie | Uitleg, Template & Voorbeeld

De Balanced Scorecard is een managementtool die wordt ingezet om een overzicht te creëren van de korte- en langetermijnactiviteiten van een bedrijf. Met het BSC-model kun je de strategie van je bedrijf bepalen, de prestaties van je bedrijf meten en controleren, en uiteindelijk een duidelijke missie en visie formuleren.

De Scorecard is onderverdeeld in vier perspectieven:

  Bij de Balanced Scorecard worden meetbare Key Performance Indicators (KPI’s), zoals omzet en loonkosten, meegenomen, maar ook moeilijk meetbare aspecten, zoals klanttevredenheid en personeelstevredenheid.

  Om je op weg te helpen hebben we een template voor een Balanced Scorecard gecreëerd. Je kunt deze template hieronder downloaden in het door jou gewenste format:

   Download Excel template Download Google Sheets template

  Wat is een Balanced Scorecard?

  De Balanced Scorecard is een bedrijfsmodel dat in 1922 werd gepubliceerd door Kaplan en Norton. Sinds de lancering wordt in het bedrijfsleven veel aandacht besteed aan deze managementtool.

  Het doel van de Balanced Scorecard is om de missie en de visie van een bedrijf of organisatie te formuleren en communiceren. De Scorecard kan zo als hulpmiddel dienen bij de ontwikkeling van de strategische doelen van het bedrijf. Om de effectiviteit van deze strategie te controleren, worden meetbare indicatoren (KPI’s) gebruikt. Zo staan de prestaties uiteindelijk ook echt in relatie tot de opgestelde strategische doelen.

  De Balanced Scorecard brengt aan de hand van de vier perspectieven (afnemersperspectief, financieel perspectief, interne processen en innovatie) zowel financiële als niet-financiële KPI’s in kaart. De naam “Balanced Scorecard” verwijst dan ook naar dat het model de balans vindt tussen deze twee soorten indicatoren.

  Studenten gebruiken het BSC-model als ze voor hun opdrachtgever in hun scriptie de strategische doelen en meetbare indicatoren (KPI’s) van een bedrijf in kaart willen brengen.

  De strategie en KPI’s kunnen worden geformuleerd op basis van de vier perspectieven die allemaal met elkaar verbonden zijn, zoals hieronder weergegeven:

  Balanced scorecard

  Let op
  Bespreek altijd eerst met je opdrachtgever en scriptiebegeleider of het ontwikkelen van een Balanced Scorecard de juiste aanpak is voor je soort onderzoek.

  Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

  De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

  Scriptie nakijken op taal

  Stappenplan: Balanced Scorecard maken

  Volg het stappenplan hieronder om een Balanced Scorecard voor jouw bedrijf op te stellen.

  Stap 1: Strategische doelen en kritieke succesfactoren bepalen

  Als eerste is het belangrijk om de strategische doelen en kritieke succesfactoren van ieder perspectief te bepalen. De strategische doelen zijn bredere, algemenere doelen, terwijl de kritieke succesfactoren bepalend zijn om een strategisch doel te behalen. Om ze te bepalen, stel je voor elk perspectief de volgende vraag:

  1. Afnemersperspectief: Wat verwachten onze klanten van ons?
  2. Financieel perspectief: Wat verwachten onze aandeelhouders van ons?
  3. Interne processen: Welke processen kunnen we verbeteren?
  4. Innovatie: Hoe kunnen we blijven verbeteren en groeien?

  Deze vier vragen helpen de kritieke succesfactoren te formuleren, en leggen de verbinding tussen eventuele externe en interne kritieke succesfactoren.

  Hieronder staat een voorbeeld van de strategische doelen en kritieke succesfactoren van een bedrijf dat financieel advies verleent aan particulieren.

  Voorbeeld Balanced Scorecard

   Stap 2: KPI’s per perspectief uiteenzetten

   Op basis van de kritieke succesfactoren kun je vervolgens vaststellen welke meetbare Key Performance Indicators (KPI’s) van belang zijn om de strategische doelen te behalen. Voor elk perspectief dien je andere zaken in acht te nemen:

   Afnemersperspectief

   De klant moet centraal staan in iedere onderneming. Producten of diensten kunnen technologisch gezien nog zo goed in elkaar zitten, maar als ze niet voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de klant, zijn het grote missers.

   Een onderneming heeft veel mogelijkheden om deze behoeften te achterhalen en er zo op in te spelen. Hetzelfde geldt voor klanttevredenheid: een onderneming heeft veel invloed op de ervaring van de huidige en potentiële klanten.

   Meetbare indicatoren voor het afnemersperspectief zijn bijvoorbeeld:

   • levertijd
   • marktaandeel
   • aftersales
   • prijs-kwaliteitverhouding
   • resultaat likertschaal uit klanttevredenheidsenquête

    Financieel perspectief

    Een onderneming heeft een groot financieel belang. Financiële indicatoren zijn daarom belangrijke meetindicatoren, hoewel deze vaak focussen op de korte termijn en prestaties uit het verleden. De indicatoren kunnen “feedback geven”, maar vormen geen goede basis om de huidige situatie te beoordelen en eventueel aan te passen.

    Deze beperking wordt gecompenseerd door de overige drie perspectieven van de Balanced Scorecard. Het financieel perspectief toont aan of de successen op de andere drie gebieden zich kunnen vertalen in een financieel succes.

    Meetbare financiële indicatoren zijn:

    • cash flow (kasstroom)
    • winstgevendheid
    • budgetrealisatie

     Interne processen

     De centrale vraag voor dit perspectief luidt: heeft de onderneming haar processen voldoende onder controle? Dit kun je beoordelen op basis van de factoren die de toegevoegde waarde van de activiteiten binnen de onderneming bepalen. De toegevoegde waarde kan in dit geval worden geformuleerd als de prestatie tegenover de klant, die voorkomt uit een optimale samenhang van activiteiten, processen en beslissingen.

     Voorbeelden van factoren die invloed hebben op de toegevoegde waarde zijn:

     • het productietempo
     • de kwaliteit van het product
     • de bezettingsgraad
     • het ziekteverzuim

      Innovatie

      Een bedrijf kan niet stilstaan, maar moet blijven inspelen op allerlei veranderingen op het gebied van producten en diensten, maatschappelijke invloeden, wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen, en personeel. Innovatie is hierbij het toverwoord: het bedrijf moet zichzelf blijven verbeteren en vernieuwen.

      Voorbeelden van indicatoren die het innovatieve vermogen van een bedrijf aantonen, zijn:

      • nieuwe markten
      • nieuwe productieprocessen
      • nieuwe producten
      • nieuwe verkoopkanalen
      • efficiëntie van de levering van product of dienst

      Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

      Ontdek nakijken op taal

      Voorbeeld Balanced Scorecard

      Hieronder staat het volledig ingevulde voorbeeld van een Balanced Scorecard, inclusief KPI’s, voor een bedrijf dat financieel advies geeft aan particulieren:Voorbeeld Balanced Scorecard met KPI's

        Download Excel template Download Google Sheets template

       Gebruik van de Balanced Scorecard

       Het is belangrijk je ingevulde Balanced Scorecard regelmatig te updaten om zo je strategie te managen. Dit doe je als volgt:

       1. Noteer per KPI de initiatieven (i.e. de concrete stappen) die je gaat uitvoeren om je KPI te behalen.
       2. Bepaal de deadlines waarop je statusupdates geeft over de initiatieven en in hoeverre deze voltooid zijn.
       3. Geef op de deadlines in de Scorecard aan hoe ver je bent gekomen met de initiatieven en wat er nog nodig is om deze te bereiken.
       4. Na een vooraf opgestelde deadline (bijvoorbeeld een kwartaal, halfjaar of jaar) kun reflecteren op alle KPI’s en kritieke succesfactoren, en nagaan waarom ze wel of niet zijn behaald.
         Tip
         De Balanced Scorecard biedt een snel en helder overzicht van de strategie, waardoor deze gemakkelijk kan worden gecommuniceerd aan medewerkers. Efficiënte communicatie heeft als resultaat dat werknemers zelf zullen meedenken over verbeteringen en innovaties.

         Andere interessante artikelen over modellen

         Ben je op zoek naar informatie over andere modellen in je scriptie? Kijk dan ook eens naar onderstaande artikelen met een uitgebreide uitleg, afbeeldingen en voorbeelden!

         Veelgestelde vragen over de Balanced Scorecard

         Wat is het doel van de Balanced Scorecard?

         Het doel van de Balanced Scorecard is om de missie en visie van een bedrijf of organisatie te communiceren. De Scorecard kan zo als hulpmiddel dienen om een strategie te ontwikkelen. Om de effectiviteit van deze strategie te controleren, worden meetbare indicatoren gebruikt.

         Welke vier perspectieven worden gebruikt voor de Balanced Scorecard?

         De indicatoren voor de Balanced Scorecard kunnen worden geformuleerd op basis van vier perspectieven:

         • het financiële perspectief
         • het perspectief van de klant
         • het innovatieperspectief
         • vanuit de interne processen
         Wat is een kritieke prestatie-indicator (key performance indicator)?

         Kritieke prestatie-indicatoren of key performance indicators worden gebruikt om de prestatie te meten. Hiermee kun je monitoren of de prestaties van een bedrijf of organisatie overeenkomen met de operationele doelstellingen.

         Deze indicatoren worden bijvoorbeeld gebruikt als je werkt met Balanced Scorecard.

         Citeer dit Scribbr-artikel

         Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

         Scharwächter, V. & Swaen, B. (2023, 25 april). Balanced Scorecard in je scriptie | Uitleg, Template & Voorbeeld. Scribbr. Geraadpleegd op 17 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/modellen/balanced-scorecard/

         Wat vind jij van dit artikel?
         Veronique Scharwächter

         Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.