Na of Naar | Verschil, Gebruik & Voorbeelden?

Na is een bijwoord of voorzetsel dat “volgend op” of “later dan” betekent. Ook kun je er een reeks mee aangeven (bijvoorbeeld: uur na uur).

Naar wordt gebruikt om een richting aan te geven. Daarnaast komt naar voor in verschillende vaste constructies, zoals “naar aanleiding van” en “naar mijn mening”.

Voorbeelden: Na in een zin Voorbeelden: Naar in een zin
Sandra wil na haar yogales nog gaan hardlopen. Ga je naar huis of naar je werk?
Ik heb na Marco geen mannen meer gedatet. Naar mijn weten is hij single.
Na verloop van tijd werd ik zelfverzekerder. Naar omstandigheden voel ik me goed.
Dag na dag ging Lyenna met tegenzin naar werk. Merel is vernoemd naar haar oma.
Tip
Bekijk ons uitgebreidere overzicht van constructies met naar en na.

Probeer de gratis Scribbr Grammatica Check

Naar als bijvoeglijk naamwoord

Naar is meestal een voegwoord of voorzetsel, maar kan ook voorkomen als bijvoeglijk naamwoord in de betekenis van “akelig” of “onprettig”. In dat geval wordt naar niet vaak verward met na, mogelijk omdat de -r duidelijker wordt uitgesproken.

Voorbeeld: Naar als bijvoeglijk naamwoord
Ik vind mijn huisbaas een nare man. Hij zeurt altijd over geluidsoverlast.

Hannah vindt de situatie voor haar zus erg naar.

Als ik operatiefilmpjes kijk krijg ik een naar gevoel in mijn maag.

Quiz: Na of naar

Test je kennis over na en naar met deze quiz. Vul “na” of “naar” in op de stippellijn.

 1. Rowena wilde niet meer _______ het feestje _______ de hele dag gewerkt te hebben.
 2. Is alles _______ wens vanavond?
 3. Ik vond je gedrag gisteren erg _______.
 4. _______ verwachting neemt hij _______ volgende week ontslag.
 5. _______ afloop van de film ging hij _______ alle waarschijnlijkheid direct naar huis.
 1. Rowena wilde niet meer naar het feestje na de hele dag gewerkt te hebben.
  • De eerste “naar” geeft een richting aan.
  • De tweede “na” betekent “volgend op”.
 1. Is alles naar wens vanavond?
  • “Naar” betekent hier “volgens”. Het is een vast voorzetsel in deze constructie.
 1. Ik vond je gedrag gisteren erg naar.
  • “Naar” is hier een bijvoeglijk naamwoord met de betekenis “akelig”.
 1. Naar verwachting neemt hij na volgende week ontslag.
  • De eerste “naar” betekent hier “volgens”. Het is een vast voorzetsel in deze constructie.
  • De tweede “na” betekent hier “volgend op”.
 1. Na afloop van de film ging hij naar alle waarschijnlijkheid direct naar huis.
  • De eerste “na” betekent hier “volgend op”.
  • De tweede “naar” betekent hier “overeenkomstig” en is een vast voorzetsel in deze constructie.

Andere interessante taalartikelen

Op zoek naar meer artikelen over definities, afkortingen, veelgemaakte fouten en stijlfiguren? Bekijk dan ook eens onderstaande artikelen met uitleg, voorbeelden en oefeningen!

 

Veelgestelde vragen over naar of na

Is het na of naar aanleiding van ons telefoongesprek?

Het is naar aanleiding van ons telefoongesprek. “Naar aanleiding van” is een vaste constructie.

Wat is de afkorting van naar aanleiding van?

De afkorting van naar aanleiding van is “n.a.v.”, met kleine letters die gescheiden worden door punten. In formele of academische teksten, zoals een scriptie, is het beter om deze afkorting voluit te schrijven.

Wat is het tegenovergestelde van na?

Het tegenovergestelde van na is voor.

 • De docent wil graag dat de leerling na de les langskomt.
  • Dit betekent dat de docent de leerling wil zien als de les al is afgelopen.
 • De docent wil graag dat de leerling voor de les langskomt.
  • Dit betekent dat de docent de leerling wil zien nog voordat de les is begonnen.
Wat betekent naderhand?

Naderhand betekent “achteraf”, “later” of “daarna”. Na de hand (met spaties) is een onjuist gespelde variant.

 • Naderhand kon ik de laptopinstellingen nog aanpassen.
 • Naderhand ben ik toch nog teruggekomen op mijn standpunt.
 • Lorenzo heeft Molly naderhand niet meer gezien.

Bronnen voor dit artikel

We raden studenten sterk aan om bronnen te gebruiken. Je kunt verwijzen naar ons artikel (APA-stijl) of je verdiepen in onderstaande bronnen.

Citeer dit Scribbr-artikel

Merkus, J. (2024, 10 april). Na of Naar | Verschil, Gebruik & Voorbeelden?. Scribbr. Geraadpleegd op 15 april 2024, van https://www.scribbr.nl/veelgemaakte-fouten/na-of-naar/

Bronnen

Van Dale. (z.d.). Na. In Van Dale. Geraadpleegd op 27 oktober 2022, van https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/na

Van Dale. (z.d.). Naar. In Van Dale. Geraadpleegd op 27 oktober 2022, van https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/naar

Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.