Lidwoorden in je scriptie: niet meer twijfelen over de of het

In het Nederlands bestaan alleen de lidwoorden de, het en een. “De” en “het” horen bij specifieke zelfstandig naamwoorden. Daar zijn een paar vaste regels voor.

De onderzoek, het onderzoek en een onderzoek.
Soort fout Fout Goed
Verkeerd lidwoord De onderzoek Het onderzoek
Lidwoordfout bij samengesteld woord De expertinterview Het expertinterview
Ontbrekende lidwoorden Doel van deze studie is … Het doel van deze studie is …
Overbodige lidwoorden De dinsdag is de deadline. Dinsdag is de deadline.
Foutief gebruik ‘een’ Een schrijven duurde lang. Het schrijven duurde lang.
Vormen die altijd ‘de’ krijgen Het telefoonnummers De telefoonnummers
Vormen die altijd “het” krijgen De analyseren Het analyseren

Probeer Scribbrs gratis Grammatica Check

Verkeerd lidwoord

Voorbeeld: Verkeerde lidwoorden
De onderzoek, het deskresearch en het originaliteit.
Voorbeeld: Goede lidwoorden
Het onderzoek, de deskresearch en de originaliteit.

Waarom zijn “de onderzoek”, “het deskresearch” en “het originaliteit” fout?

Ieder woord is vrouwelijk, mannelijk of onzijdig. Daar hoort een vast lidwoord bij. Zo is “onderzoek” onzijdig. Dat zie je aan een (o) achter het woord in het woordenboek. Bij onzijdige woorden gebruik je altijd het lidwoord “het” of “een”.

“Deskresearch” is mannelijk (m) en “originaliteit” is vrouwelijk (v). Mannelijke en vrouwelijke woorden krijgen altijd “de” of “een” als lidwoord.

Er zijn ook woorden die zowel mannelijk als vrouwelijk zijn, zoals “vlag”. Dan staat er m/v achter het woord. Bij deze woorden hoort altijd het lidwoord “de” of “een”.

Je kunt makkelijk woorden in het Groene boekje opzoeken als je het geslacht ervan wil achterhalen. Ook kun je welklidwoord.nl gebruiken als je twijfelt.

Herkennen van lidwoorden op basis van woordgeslacht

Woord Geslacht Dus …
Scriptie (m) Mannelijk De scriptie
Originaliteit (v) Vrouwelijk De originaliteit
Onderzoek (o) Onzijdig Het onderzoek

Ezelsbrug: Voorkomen van lidwoordfouten

Twijfel je nog welke woorden “de” krijgen en welke “het”? Dan kun je denken aan “de man”, “de vrouw” en “het onzijdige woord”. Mannelijke en vrouwelijke woorden krijgen namelijk “de” en onzijdige woorden combineer je met “het”.

Ezelsbrug toepassen bij lidwoordfouten

Lastig te bepalen Makkelijk te bepalen Dus …
Kalender (m) M = mannelijk – De man De kalender
Bijzonderheid (v) V = vrouwelijk – De vrouw De bijzonderheid
Boek (o) O = onzijdig – Het onzijdige woord Het boek

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Lidwoordfout bij samengesteld woord

Voorbeeld: Lidwoordfout bij samengesteld woord
De expertinterview, het managementsamenvatting en het interviewvraag.
Voorbeeld: Goede lidwoord bij samengesteld woord
Het expertinterview, de managementsamenvatting en de interviewvraag.

Waarom zijn “de expertinterview”, “het managementsamenvatting” en “het interviewvraag” fout?

Het kan logisch klinken om een lidwoord te laten aansluiten op het woord dat erna komt. Dat is niet altijd goed. Bij woorden die uit meerdere delen bestaan, moet het lidwoord aansluiten bij het hoofdwoord, namelijk het achterste deel van het samengestelde woord.

Lidwoordfouten bij samengestelde woorden herkennen

Fout Goed
Het interviewvraag De interviewvraag
Het hoofdonderzoeker De hoofdonderzoeker
Het managementsamenvatting De managementsamenvatting

Ezelsbrug: Lidwoordfouten in samengestelde woorden herkennen

Weet je niet zeker welk deel van een samengesteld woord het hoofdwoord is? Het achterste deel is het hoofdwoord.

Samengesteld woord Wat betekent het woord? Dus …
Expertinterview Een interview (o) met een expert Het expertinterview
Onderzoeksmethode Een methode (v) van onderzoek De onderzoeksmethode
Hoofdonderzoeker Een onderzoeker (m) die aan het hoofd staat De hoofdonderzoeker

Ontbrekende lidwoorden

Voorbeeld: Foutieve ontbrekende lidwoorden
Doel van dit onderzoek is om oplossingen te bieden voor het bedrijf.
Voorbeeld: Geen lidwoorden weggelaten
Het doel van dit onderzoek is om oplossingen te bieden voor het bedrijf.

Wanneer kun je beter geen lidwoorden weglaten?

In scripties is het niet academisch om lidwoorden weg te laten, in tegenstelling tot in journalistieke teksten. In scripties moet je zo specifiek mogelijk zijn. Als je een lidwoord weglaat, kan het zijn dat je niet meer nauwkeurig bent. In deze gevallen kun je daarom beter geen lidwoorden weglaten.

Herkennen van ontbrekende lidwoorden

Liever niet Goed
Oorzaak van dit probleem laat zien … De oorzaak van dit probleem laat zien …
Feit is dat de resultaten tegenvallen. Het feit is dat de resultaten tegenvallen.
Doel van deze studie is … Het doel van deze studie is …

Overbodige lidwoorden

Voorbeeld: Overbodige lidwoorden
De dinsdag is de inleverdatum. De docent Öztürk gaf aan dat uitstel geen optie is. Daardoor is aan de onrust geen gebrek.
Voorbeeld: Geen overbodige lidwoorden
Dinsdag is de inleverdatum. Docent Öztürk gaf aan dat uitstel geen optie is. Daardoor is aan onrust geen gebrek.

Waarom kun je lidwoorden bij “de dinsdag”, “de docent De Vries” en “de onrust” beter weglaten?

Bij tijdsaanduidingen waarbij je verwijst naar een specifiek uur of een specifieke dag of maand hoef je geen lidwoord te gebruiken.

Ook hoef je geen lidwoord toe te voegen wanneer je precies genoeg schrijft door namen of indicaties toe te voegen en wanneer het woord niet-telbaar of onbepaald is. Zo voorkom je dat je te veel nadruk legt op de minst belangrijke woorden.

Herkennen van overbodige lidwoorden

Fout Goed
De woensdag is gereserveerd voor studie. Woensdag is gereserveerd voor studie.
De voorganger van de directeur, de leraar Birungi, had veel ervaring. De voorganger van de directeur, leraar Birungi, had veel ervaring.
Er was de twijfel gezaaid. Er was twijfel gezaaid.

Ezelsbrug: Overbodige lidwoorden voorkomen

Dat woorden bij tijdsaanduidingen geen lidwoord krijgen, is nog te onthouden. Maar hoe kom je erachter of een woord niet-telbaar of onbepaald is?

Dit doe je door twee vragen te stellen. Als je een van de twee vragen met “ja” kunt beantwoorden, kun je het lidwoord weglaten.

Voorbeeld: Overbodig lidwoord
Er gingen (de) gesprekken over de politiek aan vooraf.

 • Is het woord telbaar? → Kun je een getal zetten voor “gesprekken”? → Ja.
 • Is het onbepaald? → Gaat het over specifieke gesprekken? → Nee.

Daarom schrijf je “Er gingen gesprekken over de politiek aan vooraf.”

Voorbeeld Niet-telbaar of onbepaald? Dus …
Er zijn (de) observaties gedaan. Onbepaald. Het is niet duidelijk of belangrijk over welke observaties het gaat. Er zijn observaties gedaan.
Er was (de) verwarring over de opdracht. Niet-telbaar. Je kunt niet “twee verwarring” zeggen. Er was verwarring over de opdracht.
Voor deze cursus zijn (de) artikelen over de kunsthandel beschikbaar gesteld. Onbepaald. Het is niet duidelijk of belangrijk over welke artikelen het gaat. Voor deze cursus zijn artikelen over de kunsthandel beschikbaar gesteld.
Met (de) trots presenteer ik mijn scriptie. Niet-telbaar. Je kunt niet “drie trots” zeggen. Met trots presenteer ik mijn scriptie.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Het lidwoord “een”

“Een” is een veelzijdig woordje. Je kunt “een” voor alle zelfstandige naamwoorden zetten, behalve voor stoffen en bij meervoudsvormen. Iets is een stof wanneer het gebruikt wordt als materiaal of grondstof om voorwerpen mee te maken.

Fouten met “een” herkennen

Fout Waarom fout? Goed
Een goud “Goud” is een stof. Het goud
Een plastic “Plastic” is een stof. Het plastic
Een voordelen “Voordelen” is meervoud. Een voordeel of het voordeel
Een argumenten “Argumenten” is meervoud. Een argument of het argument

Hoe gebruik je het woordje “een” het best?

“Een” wordt gebruikt in plaats van “de” of “het” wanneer het zelfstandig naamwoord voor het eerst genoemd wordt of wanneer niet een specifiek “iets” bedoeld wordt (wanneer het woord onbepaald is).

Voorbeeld Uitleg
Het is een onderzoek dat … Hier wordt het onderzoek voor het eerst genoemd.
Een interview werd gehouden. Het is onduidelijk of onbelangrijk om welk interview het gaat.
Veel jongeren starten een eigen onderneming. Er wordt geen specifieke onderneming bedoeld.

Wanneer gebruik je altijd “de”?

Bij een woord dat in het meervoud staat komt altijd “de”.

Voorbeeld: Meervoudsvormen met “de”
 • De telefoonnummers
 • De systemen
 • De oplossingen

Wanneer gebruik je altijd “het”?

Bij een verkleinwoord komt altijd “het”.

Voorbeeld: Verkleinwoorden met “het”
 • Het onderzoekje
 • Het naslagwerkje
 • Het opdrachtje

Let op: Gebruik liever geen verkleinwoorden in scripties, tenzij het om namen gaat.

Zelfstandig gebruikte werkwoorden

Soms krijgt een werkwoord de vorm van een zelfstandig naamwoord. Ook dan gebruik je altijd “het”.

Voorbeeld: Zelfstandig gebruikte werkwoorden met “het”
 • Het analyseren van deze casus
 • Het aandragen van suggesties
 • Het herschrijven van de alinea

Veelgestelde vragen

Welk lidwoord moet je gebruiken?

Ieder woord is vrouwelijk, mannelijk of onzijdig. Daar hoort een vast lidwoord bij. Het woordgeslacht zie je aan een (o), (m) of (v) achter het woord in het woordenboek.

Bij onzijdige woorden gebruik je altijd het lidwoord “het” of “een”. Mannelijke en vrouwelijke woorden krijgen altijd “de” of “een” als lidwoord.

 

Hoe voorkom je spelfouten?

Het is een goed idee om je tekst te controleren met een spellingchecker als je veel algemene spelfouten maakt. Een spellingchecker lost echter niet altijd alle problemen op en geeft af en toe zelfs een verkeerd advies.

Als je zeker wilt weten dat je een goede spellingscontrole uitvoert, kun je gebruikmaken van Scribbrs gratis Grammatica Check.

Tip
Als je echt veel moeite hebt met spelling en zelfs met behulp van onze spellingscontrole nog twijfelt aan je tekst, kun je beter je tekst laten nakijken door een professional. Scribbr biedt een nakijkservice, waarbij een taalexpert je scriptie nakijkt en verbetert.
Is de nakijkservice van Scribbr beter dan die van andere bedrijven?

Wanneer je je document wilt laten nakijken, is het belangrijk om te letten op wie je document nakijkt en wat er precies wordt nagekeken. Scribbr heeft daarom de nakijkdiensten van andere aanbieders getest en de verschillen op een rij gezet.

 

Wie kijkt je document na?

Scripties nakijken is echt mensenwerk. Hierdoor kan de kwaliteit van het nakijkwerk per editor verschillen.

Om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden, moeten editors vaak aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden verschillen voor iedere nakijkservice. Enkele voorwaarden op een rijtje:

Scribbr-nakijkservice De meeste andere nakijkservices
Diploma Minimaal een afgeronde universitaire bachelor Geen voorwaarden
Streng geselecteerd Scribbr Academy doorlopen Een enkel testdocument
Native speakers voor Engelse documenten Ja Nee

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Wat wordt er nagekeken?

Scribbr-editors kijken je scriptie na met behulp van het Scribbr-Verbetermodel©. Je kunt per onderdeel precies zien waar op wordt gelet. Dit hebben we vergeleken met andere nakijkservices in de onderstaande tabel.

Scribbr-nakijkservice Andere nakijkservice 1 Andere nakijkservice 2
Taalfouten
Editors verbeteren spelfouten, typfouten, dubbele spaties en andere slordigheidsfoutjes. Spelfouten 20/23 11/23 20/23
Onder andere Dt-fouten, congruentiefouten, incomplete en overcomplete zinnen, samenstellingen en lidwoorden. Grammatica 8/10 2/10 5/10
Het gebruik van punten, komma’s, puntkomma’s of opsommingen. Interpunctie 17/18 8/18 17/18
Academische schrijfstijl
Verbeteren van spreektaalverboden woorden, subjectief en vaag taalgebruik en persoonlijke voornaamwoorden. Academisch taalgebruik 12/13 6/13 5/13
Regels voor afkortingen, werkwoordstijdengetallen en citaten in academische teksten worden toegepast. Academische conventies 3/4 1/4 3/4
Het verbeteren van omslachtige en lange zinnen, passief taalgebruik omzetten naar actief taalgebruik. Zinsbouw 3/4 2/4 3/4
Feedback
Editors schrijven opmerkingen bij zinnen die niet helemaal duidelijk zijn of waar je zelf een keuze moet maken voor een bepaalde schrijfwijze. Tips en opmerkingen 18 opmerkingen 30 opmerkingen 3 opmerkingen
In een persoonlijk verbetervoorstel geven editors aan welke fouten je structureel maakt. Dit helpt je om in de toekomst beter te schrijven. Persoonlijk verbetervoorstel Ja Ja Nee

Structuur Check

Scribbr-nakijkservice Andere nakijkservice 1 Andere nakijkservice 2
Met deze checklists wordt bekeken of alle onderdelen zijn behandeld en of het op de juiste plek staat. Checklists 8 handige checklists
Ieder hoofdstuk en elke alinea bevat de juiste informatie. Hoofdstuk- en paragraafindeling
Dekt de titel de lading van de hele alinea? Zijn de koppen consistent? Titels en koppen
De editor geeft het aan als je jezelf herhaalt. Herhaling

 

Lees de reviews van 12.836 Scribbr-klanten

Wie kan je beter vragen naar de service en kwaliteit van Scribbr dan studenten die hun scriptie al door ons hebben laten nakijken?

Lees de reviews

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Vleeshouwers, L. (2024, 10 april). Lidwoorden in je scriptie: niet meer twijfelen over de of het. Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/taalregels-schrijftips/lidwoorden/

Wat vind jij van dit artikel?
Lucy Vleeshouwers

Lucy is de Nederlandse Kwaliteitsmanager van Scribbr. Na een paar jaar Scribbr-editor te zijn geweest, was het tijd voor meer. Sindsdien helpt ze studenten en editors met het schrijven en nakijken van academische teksten.