Present simple | Uitleg, Oefenen & Voorbeelden

De present simple is een Engelse werkwoordstijd die wordt gebruikt om het te hebben over gewoonten, stabiele situaties, feiten en geplande gebeurtenissen in de nabije toekomst. In het Nederlands noemen we deze vorm de onvoltooid tegenwoordige tijd.

De present simple is meestal gelijk aan de infinitief (e.g., “sing”). Voor de derde persoon enkelvoud (e.g., “he”, “she” en “it”) krijgt de present simple echter nog een “s” op het einde van het werkwoord (e.g., “write” wordt “writes”).

Simple present tense forms

De present simple gebruiken

De present simple wordt gebruikt om te praten of schrijven over gewoonten, stabiele situaties, algemene waarheden en geplande gebeurtenissen in de nabije toekomst.

De meeste werkwoorden in de present simple zijn gelijk aan de infinitief (e.g., “run”). De enige uitzondering hierop is de derde persoon enkelvoud (“he”, “she”, “it” en enkelvoudige zelfstandig naamwoorden). In dat geval voeg je een “s” toe op het eind van het werkwoord (e.g., “runs”).

Voorbeelden: Present simple
Jan and Alana exercise every morning.

I speak French.

The Earth revolves around the sun.

The last bus leaves at 7 p.m.

De present simple wordt ook gebruikt in combinatie met de future simple tense (onvoltooid toekomende tijd) om het over een toekomstige actie te hebben. In dit geval wordt de present simple-constructie meestal voorafgegaan door een onderschikkend voegwoord (e.g., “after”, “before”, “as soon as” en “when”).

Voorbeelden: Present simple en future simple
We’ll pick you up from the airport as soon as you arrive next week.

When Dan and Ava go to Italy, they will visit the Sistine Chapel.

Let op
Er worden vaak bijwoorden van frequentie (adverbs of frequency, zoals “sometimes” of “never”) gebruikt met de present simple om aan te geven met welke frequentie iets plaatsvindt. Zo kun je bijvoorbeeld zeggen: “I always stretch in the morning” of “You never eat salad).

Present simple voor de derde persoon enkelvoud

De derde persoon enkelvoud wordt over het algemeen gevormd door een “s” toe te voegen aan het werkwoord (zo wordt “love” bijvoorbeeld “loves”). Er zijn ook enkele andere uitgangen (suffixen) mogelijk, afhankelijk van de letter waarop het werkwoord eindigt.

Werkwoord eindigt op Derde persoon enkelvoud Voorbeeld
-o
-ch
-sh
-ss
-x
-z
-es do; does
watch; watches
wash; washes
guess; guesses
mix; mixes
buzz; buzzes
Consonant + y -ies (je vervangt de “y”) fly; flies
Let op
Het werkwoord “have” (hebben) heeft ook een onregelmatige vervoeging voor de derde persoon enkelvoud (“has”). Voor alle andere onderwerpen gebruik je de infinitief (“have”).

 • I have a cat.
 • Sandra has an old bike.

Onregelmatig werkwoord: Be

Het werkwoord “be” (zijn) wordt in de present simple gebruikt om onveranderlijke situaties aan te duiden (bijvoorbeeld: “You are smart”). Ook wordt deze vorm gebruikt om tijdelijke situaties te beschrijven (zoals “Ramona is hungry”). Het werkwoord “be” is heel onregelmatig en heeft veel verschillende vormen.

Onderwerp Werkwoord
I am
You are
He/she/it is
We are
You are
They are

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Present simple vs present continuous

Hoewel de present simple over het algemeen wordt gebruikt om een gewoonte, staat van zijn of feit te beschrijven, wordt de present continuous (duurvorm) gebruikt om een tijdelijke actie te beschrijven die op dit moment plaatsvindt.

Voorbeelden: Present simple vs present continuous
Justin eats dinner at 6 p.m. every day. [beschrijft een gewoonte]

Justin is eating dinner right now. [beschrijft een tijdelijke actie in het heden]

Let op
Hoewel de meeste werkwoorden in de present simple niet worden gebruikt om het over tijdelijke situaties in het heden te hebben, kan een statief werkwoord (e.g., “be”, “have”, “want” of “know”) wel op die manier worden gebruikt in de present simple om een tijdelijke staat van zijn te beschrijven.

Deze werkwoorden worden meestal niet gebruik in de present continuous:

 • I am wanting ice cream.
 • I want ice cream.

Ontkenningen in de present simple

Voor de meeste onderwerpen kun je een ontkenning formuleren door “do not” (of de samentrekking “don’t”) tussen het onderwerp en het werkwoord te plaatsen. Voor de derde persoon enkelvoud gebruik je “does not” of “doesn’t”.

Voorbeelden: Ontkennende present simple
We don’t watch TV while we eat dinner.

Abby doesn’t like traveling.

Let op
Voor ontkennende constructies in de present simple gebruik je de infinitief, ongeacht het onderwerp. Zo krijgt de derde persoon enkelvoud ook geen “s” meer, omdat de “do” of “does” van de ontkenning de persoonsvorm is.

 • The clock doesn’t works.
 • The clock doesn’t work.

Het werkwoord “be” wordt ontkennend gemaakt door het bijwoord “not” na het werkwoord te plaatsen. Dit werkt hetzelfde voor alle onderwerpen.

Voorbeelden: Ontkennende vorm van “be”
I am not prepared for the presentation.

Even though he didn’t sleep much last night, Andrew is not tired.

Let op
Voor andere werkwoorden kun je geen ontkennende vorm maken door “not” achter het werkwoord te plaatsen. Dit geldt echt alleen voor het werkwoord “be”. Voor andere werkwoorden gebruik je “do not” of “does not”, zoals hierboven werd beschreven.

 • Jamie exercises not much.
 • Jamie doesn’t exercise much.

Vraagzinnen in de present simple

Om een ja/nee-vraag te formuleren in de present simple voeg je “do” toe voorafgaand aan het onderwerp en de infinitiefvorm van het werkwoord. De uitzondering hierop is wederom de derde persoon enkelvoud. In dat geval gebruik je “does” in plaats van “do”.

Voorbeelden: Vraagzinnen in de present simple
Do you want some advice?

Does Clarke work on Fridays?

Om een vraag te stellen met een wh-woord (zoals “what” of “when) zet je het voornaamwoord of bijwoord voor “do” (of “does” voor de derde persoon enkelvoud).

Voorbeelden: Vraagzinnen met wh-woorden
Where do you work?

What do you want?

Why does Gary never answer his phone?

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Passieve vorm in de present simple

Bij passieve zinnen wordt de actie uitgevoerd op het onderwerp van de zin (in plaats van een situatie waarbij het onderwerp de actie uitvoert). In de present simple creëer je een passieve vorm door een vervoegde vorm van het werkwoord “be” te combineren met een past participle (voltooid deelwoord).

Voorbeelden: Present simple (passieve vorm)
Returned books are inspected by the librarian.

The stray cat is fed by everyone in the neighborhood.

I am allowed to be here.

Present simple oefenen (quiz)

Je kunt je begrip van het verschil tussen de present simple en present continuous oefenen met onderstaande quiz. Vul een van beide vormen in bij iedere zin.

 1. I _______ every morning before work. [run/am running]
 2. Kevin _______ the kitchen right now. [cleans/is cleaning]
 3. Humans _______ about 12 times per minute. [blink/are blinking]
 4. The train _______ at 12 p.m. every day. [leaves/is leaving]
 5. Allie _______ at the moment. [studies/is studying]
 1. I run every morning before work.
  • “Run” is correct. In dit geval wordt de present simple gebruikt om naar een gewoonte te verwijzen.
 1. Kevin is cleaning the kitchen right now.
  • De present continuous is correct, omdat hier wordt verwezen naar een tijdelijke actie in het heden.
 1. Humans blink about 12 times per minute.
  • De present simple “blink” is correct. In dit geval wordt de vorm gebruikt om een feit uit te drukken.
 1. The train leaves at 12 p.m. every day.
  • De present simple “leaves” is correct, omdat naar een geplande gebeurtenis in de toekomst wordt verwezen.
 1. Allie is studying at the moment.
  • De present continuous is correct, omdat wordt verwezen naar een tijdelijke actie die op dit moment plaatsvindt.

Veelgestelde vragen over de past simple

Wat is de Nederlandse vertaling van present simple?

De Nederlandse vertaling van present simple is de onvoltooid tegenwoordige tijd.

Hoe noem je de -ing-vorm van een Engels werkwoord?

De -ing-vorm van een Engels werkwoord wordt het onvoltooid deelwoord (present participle) genoemd. Deze vorm kan worden gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord (“a thrilling story”) of voor de present continuous, past continuous of future continuous (e.g., “We are partying“). 

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2023, 03 april). Present simple | Uitleg, Oefenen & Voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 22 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/academisch-engels/present-simple-uitleg/

Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.