Wat is SPSS en 3 voorbeelden waarom je SPSS gebruikt?

SPSS staat oorspronkelijk voor Statistical Package for the Social Sciences. Het is een statistisch computerprogramma ontwikkeld voor de sociale wetenschappen, maar wordt tegenwoordig ook veel gebruikt binnen andere sectoren zoals de economische wetenschappen.

Wat is SPSS?

SPSS helpt je bij het verzamelen, invoeren, lezen, bewerken en/of analyseren van gegevens, maar ook bij het verspreiden van de resultaten en het nemen van beslissingen.

De huidige eigenaar van het programma IBM omschrijft het als: “Met IBM SPSS Predictive Analytics-software voorspelt u wat er gaat gebeuren, zodat u slimmere beslissingen neemt, problemen oplost en resultaten verbetert”.

Klinkt allemaal interessant, maar meestal gebruik je SPSS natuurlijk vooral omdat het een verplicht onderdeel is van je studie ;-).

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Waarom gebruik je SPSS? 3 voorbeelden

Met SPSS heb je ontzettend veel mogelijkheden. Die zijn niet allemaal uit te leggen in één artikel. We zullen daarom drie mogelijkheden uitleggen die het meest relevant zijn wanneer je een beginnende SPSS’er bent.

De meeste studenten moeten wel eens een enquête afnemen. Wanneer je een enquête afneemt, verzamel je een hoop data. Om iets nuttigs te kunnen zeggen over deze data, kun je deze data analyseren met SPSS.

Voorbeeld 1: Controleren betrouwbaarheid steekproef

Stel je wilt weten op welke politieke partij mensen gaan stemmen de komende verkiezingen.

Je kunt nooit onderzoek doen onder alle Nederlanders ouder dan 18 jaar. Je gebruikt daarom een steekproef: een selectie uit een totale populatie. Je wilt wel dat deze selectie representatief is voor de totale populatie, anders heb je nog niets aan je bevindingen.

In je scriptie of verslag staat dan bijvoorbeeld: “De steekproef is representatief voor de populatie voor wat betreft de verdeling naar geslacht, leeftijd, urbanisatiegraad en regio”. Met SPSS kun je de betrouwbaarheid van je steekproef controleren ten opzichte van de hele populatie. Ook kun je bijvoorbeelde de gemiddelde leeftijd en de standaarddeviatie daarvan berekenen.

Voorbeeld 2: Controleren betrouwbaarheid resultaten

Je wilt weten en aantonen hoe betrouwbaar de bevindingen zijn die je tijdens het onderzoek doet.

Om even bij het voorbeeld te blijven van de verkiezingen: stel mannen geven opvallend vaker aan op de SGP te willen gaan stemmen dan vrouwen. Berust dit verschil dan op toeval, of heeft het met iets anders te maken? Hier kun je achterkomen door toetsen uit te voeren.

Als de uitkomst van deze toetsen in sterke mate de veronderstelling ondersteunt dat het verschil niet ontstaan is door toeval, dan spreekt men van een significant verschil. Een significant verschil geeft de betrouwbaarheid aan van een statistische afwijking tussen meetresultaten.

Let op: je geeft hierbij niet aan of het onderzoek zelf en de conclusie betrouwbaar zijn! De resultaten kunnen significant zijn, maar het onderzoek niet betrouwbaar. De resultaten kunnen wel betrouwbaar zijn, maar verkeerd geïnterpreteerd, waardoor een onjuiste conclusie is getrokken.

Voorbeeld 3: Data visualiseren

Als je significante verschillen vindt in je onderzoek, wil je jouw bevindingen laten zien aan anderen. Iemand die jouw onderzoek niet gevolgd heeft en dus zonder enige voorkennis jouw scriptie/verslag gaat lezen, moet op eenvoudige wijze kunnen inzien wat nu precies de resultaten van je onderzoek zijn. Het is daarom verstandig je data te visualiseren in grafieken en tabellen. In SPSS kan dit erg eenvoudig.

Maak je deze berekeningen en visualisaties niet, dan kun je jouw resultaten niet op een betrouwbare manier communiceren naar derden. Je onderzoek kan dan ook niet worden gerepliceerd.

Veelgestelde vragen

Wat is SPSS?

SPSS staat oorspronkelijk voor Statistical Package for the Social Sciences. Het is een statistisch computerprogramma ontwikkeld voor de sociale wetenschappen, maar wordt tegenwoordig ook veel gebruikt binnen andere sectoren zoals de economische wetenschappen.

SPSS helpt je bij het verzamelen, invoeren, lezen, bewerken en/of analyseren van gegevens, maar ook bij het verspreiden van de resultaten en het nemen van beslissingen.

Waarvoor gebruik je SPSS?

Je gebruikt SPSS om data inzichtelijk te maken en te analyseren. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar je zult SPSS meestal gebruiken om:

 • Je data te visualiseren
 • Je data samen te vatten met descriptieve statistiek
 • Hypothesen te toetsen met inferentiële statistiek
 • De verdeling van je data te controleren (normaal verdeeld of scheef verdeeld)
 • Correlaties te berekenen
 • Andere statistische analyses uit te voeren

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Swaen, B. (2021, 27 oktober). Wat is SPSS en 3 voorbeelden waarom je SPSS gebruikt?. Scribbr. Geraadpleegd op 22 april 2024, van https://www.scribbr.nl/statistiek/wat-spss-en-waarom-gebruik-je-spss/

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.