Wat zijn de voordelen en nadelen van een focusgroep?

Een focusgroep heeft net als iedere andere onderzoeksmethode voor- en nadelen.

Voordelen

 • Het is een efficiënte methode om kwalitatieve data te verzamelen.
 • Er vindt al kwaliteitscontrole plaats, doordat deelnemers elkaar bevragen.
 • Door de groepsdynamiek komt de nadruk vaak op de belangrijkste aspecten te liggen.
 • Respondenten vinden focusgroepen vaak leuk, interessant en minder ongemakkelijk.
 • Focusgroep-onderzoek is relatief goedkoop en flexibel.
 • Taboe-onderwerpen worden vaak toegankelijker in een focusgroep.

Nadelen

 • Het aantal vragen dat beantwoord kan worden is beperkt.
 • Om een groepsdiscussie te leiden is behoorlijk wat expertise nodig.
 • De interviewer moet de groepsdynamiek begrijpen voor representatieve resultaten.
 • Soms ontstaan conflicten tussen groepsleden die moeilijk op te lossen zijn.
 • Het risico dat je respondenten sociaal-wenselijke antwoorden geven is groot.
 • Je kunt niet garanderen dat alles wat besproken is binnen de groep blijft.
 • Resultaten van focusgroepen zijn over het algemeen niet generaliseerbaar.