Samenvatting (abstract) van een scriptie

Je samenvatting of abstract is een korte weergave van je scriptie. Hierin wordt kort en bondig beschreven waar je scriptie over gaat, zodat je lezers precies weten wat ze ervan kunnen verwachten. De samenvatting is het eerste scriptie-onderdeel dat lezers lezen.

Samenvattingen mogen normaal gesproken niet langer zijn dan één pagina. Vaak schrijven universiteiten zelfs een limiet voor van maximaal 200 tot 300 woorden. Je plaatst de samenvatting na je titelpagina of voorwoord en vóór je inhoudsopgave.

De drie functies van een samenvatting

Je samenvatting schrijf je om:

 1. Je scriptie toe te lichten, zodat je potentiële lezers weten of de inhoud van jouw scriptie voor hen interessant is.
 2. Je scriptie in het kort te beschrijven voor lezers die geen tijd hebben om je volledige scriptie te lezen.
 3. Een overzicht te geven van je scriptie zodat je lezers weten wat ze ervan kunnen verwachten en zo je gehele scriptie beter kunnen begrijpen.

Inhoud van je samenvatting

Je samenvatting is als het ware een miniversie van je scriptie, waarbij je alleen ingaat op de belangrijkste onderdelen. Deze miniscriptie moet een onafhankelijke tekst zijn, waarin alles wat je schrijft direct begrijpelijk is (zonder de scriptie of bepaalde bronnen te hoeven lezen).

Probeer je samenvatting in vijf alinea’s op te delen en houd rekening met onze tips om deze alinea’s zo kort en bondig mogelijk te houden:

1. Waarom en waarover je de scriptie hebt geschreven

2. Hoe je het onderzoek hebt uitgevoerd

 • Beschrijf kort je methoden.
 • Houd het kort door je methoden in maximaal 4 zinnen te beschrijven.

3. Wat uit je onderzoek is gebleken

 • Som de belangrijkste resultaten op.
 • Houd het kort door alleen in te gaan op de resultaten die relevant zijn voor de beantwoording van je hoofdvraag.

4. Wat je resultaten betekenen

 • Presenteer je conclusie (oftewel het antwoord op je hoofdvraag).
 • Houd het kort door alleen in te gaan op het antwoord op je hoofdvraag en specifiek aan te kondigen wat je conclusie is (bijv. “de conclusie is daarom…”).

5. (Indien aanwezig) Wat op basis hiervan relevant is voor je lezer of opdrachtgever om te weten

 • Ga in op de belangrijkste onderdelen van je discussie, namelijk de beperkingen en suggesties voor vervolgonderzoek en/of je aanbevelingen.
 • Houd het kort door maximaal 5 zinnen te schrijven over je beperkingen, suggesties voor vervolgonderzoek en aanbevelingen.
Voorkom de twee meest gemaakte fouten
Fout Voorkom dit door…
Tekst uit je scriptie kopiëren en plakken. De informatie uit je scriptie kort en bondig te verwoorden en parafraseren.
Een ‘trailer’ schrijven: Presenteren dat je iets gedaan hebt of achterhaald hebt, maar niet wat je gedaan of achterhaald hebt. Het samenvatten wat daadwerkelijk in je scriptie staat.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Taalgebruik en verwijzingen in je samenvatting

Werkwoordstijden in je samenvatting

Je schrijft de samenvatting hoofdzakelijk in de tegenwoordige tijd en/of voltooid tegenwoordige tijd. Let op dat je hierin niet de toekomende tijd gebruikt; je hebt je onderzoek immers al uitgevoerd en je scriptie al geschreven.

Voorbeeld werkwoordstijden in de samenvatting
Tegenwoordige tijd: Dit onderzoek gaat in op de reclamevoorkeuren van consumenten in de leeftijdsgroep van 5 tot 10 jaar.
Toekomende tijd: Dit onderzoek zal ingaan op de reclamevoorkeuren…

Voltooid tegenwoordige tijd: Uit het onderzoek is gebleken dat het merendeel van de respondenten liever een film in de bioscoop kijkt dan thuis voor de tv.

Gebruik van afkortingen

Het moet mogelijk zijn je samenvatting te begrijpen zonder dat de rest van de scriptie te raadplegen. Schrijf daarom acroniemen en afkortingen bij het eerste gebruik in de samenvatting uit en introduceer ze later in de hoofdtekst opnieuw.

Introduceer alleen acroniemen of afkortingen in je samenvatting als je ze hierin vaker dan twee keer gebruikt of wanneer de afkortingen bekender zijn dan de uitgeschreven woorden.

Bronvermeldingen in je samenvatting

Als je gebruikmaakt van bronnen dan moet je ook in de samenvatting referenties toevoegen. Je volgt hierbij de normale regels voor de bronvermelding. De kans is echter groot dat er geen bronvermeldingen in de samenvatting staan, omdat je hierin grotendeels je eigen bevindingen en onderzoek op een rijtje zet.

Voorbeeld samenvatting van een scriptie

Verschillende non-profit-milieuorganisaties proberen de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Om dit te kunnen financieren zijn donaties nodig. Echter, in de huidige maatschappij neemt het aantal mensen dat doneert aan milieuorganisaties af, waardoor een financieringstekort is ontstaan. Om de werkzaamheden te kunnen voortzetten, is het noodzakelijk dat het aantal donaties verhoogd wordt.

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe de donatie-intentie aan een milieuorganisatie verhoogd kan worden. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: In hoeverre heeft de sociale afstand tot de klimaatveranderingsslachtoffers in een donatiewervingsadvertentie van een milieuorganisatie invloed op de donatie-intentie? Sociale afstand is hierbij de mate waarin mensen ervaren dat ze bij dezelfde sociale groep (in-group) of bij een andere sociale groep (out-group) horen ten opzichte van de slachtoffers van klimaatverandering.

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is een experiment uitgevoerd waarvoor online vragenlijsten onder Nederlandse respondenten zijn verspreid. Respondenten zijn random verdeeld over twee condities, namelijk een grote en kleine sociale afstand. Deze twee groepen hebben een andere advertentie te zien gekregen op basis van deze indeling. Uit de antwoorden op de vragenlijsten bleek dat een grote sociale afstand tot een hogere donatie-intentie leidt dan een kleine sociale afstand. Dit duidt erop dat sociale afstand een invloed heeft op de donatie-intentie.

Op basis hiervan wordt aanbevolen om een grote sociale afstand in te zetten in donatie-wervingsadvertenties van milieuorganisaties omtrent klimaatverandering. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op verschillende vormen van donatiewervingadvertenties omtrent klimaatverandering.

Dit voorbeeld downloaden

Checklist: Samenvatting in je scriptie

0 / 13

Goed bezig!

Je samenvatting zit nu in ieder geval goed in elkaar. Gebruik ook de andere checklists om je scriptie nog beter te maken.

Alle checklists bekijken Terug naar de samenvattingchecklist

Veelgestelde vragen over de samenvatting

Voor welke academische teksten schrijf ik een samenvatting?

Doorgaans wordt je geacht een samenvatting te schrijven voor: een scriptie, proefschrift,  onderzoekspaper (voor publicatie), een adviesrapport, implementatieplan en een stageverslag voor een onderzoeksstage.

Wat is het verschil tussen een samenvatting en een abstract?

Een abstract is simpelweg de Engelse benaming voor een samenvatting. Het enige verschil is dat een abstract vaak nog korter moet zijn dan een samenvatting (tussen de 150 en 300 woorden). Sommige opleidingen vragen ook van je om bij de abstract sleutelwoorden te plaatsen.

Hoe kort ik mijn samenvatting of abstract in?

Dit doe je door overbodige informatie te schrappen, te focussen op je eigen onderzoek (vermijd lange discussies over andere bronnen) en omslachtige en overdreven lange zinnen te vermijden.

Wat als ik een samenvatting moet schrijven voor een andere academische tekst dan een scriptie?

In dit geval kun je de volgende stappen nemen om een goede samenvatting te schrijven:

 1. Schrijf per hoofdstuk (of onderdeel) 2 tot 3 zinnen die het hoofdstuk samenvatten. 
 2. Plaats deze zinnen achter elkaar en lijm de tekst aan elkaar met verbindingswoorden.
 3. Lees de samenvatting nog eens door (en laat het doorlezen door een studiegenoot), vul informatie aan en verwijder overbodige informatie. Herschrijf hierna de tekst waar nodig. 
 4. Voer de laatste wijzigingen door en laat eventueel je samenvatting nakijken door een Scribbr-editor.

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.8

47 reacties

Zoë
3 oktober 2020 om 22:53

Hallo!

Ik zit heel erg te stoeien met mijn maximum aantal woorden. Ik heb een vrij grote paragraaf die vooral verdiepende informatie bevat. Als ik die in de bijlage zet, mag ik dan in mijn conclusie nog verwijzen naar die informatie?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
20 oktober 2020 om 16:20

Hoi Zoë,

Dat zou ik niet doen! Je conclusie moet te begrijpen zijn aan de hand van de lopende tekst.
Ik raad je aan om goed te zoeken naar punten waar je jezelf herhaalt, daarmee kan vaak nog een hoop ruimte bespaard worden.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Marit
7 juni 2020 om 13:27

Hoi Bas!
Mijn grote dank voor jullie site, jullie helpen mij bij ieder verslag wat ik voor school moet schrijven.
Wel nog een vraag: Als ik in de samenvatting wel bronvermelding gebruik, is dit dan de eerste keer dat ik deze bron vermeld? betekent dit dat ik deze bron (afhankelijk van het aantal auteurs) hier al moet uitschrijven, of gebeurt dit pas de eerste keer dat ik deze bron noem in mijn daadwerkelijke artikel?

groetjes!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
10 juni 2020 om 14:59

Beste Marit,

Fijn om te horen dat we je goed kunnen helpen.
Goede vraag! APA heeft hier geen specifiek voorschrift voor. Maar omdat de samenvatting een beetje losstaat van de rest van je tekst raad ik je aan om de bron in de samenvatting niet mee te tellen voor de rest van je tekst.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Bo
14 mei 2020 om 10:58

Ik zie niet naar voren komen dat je de samenvatting afsluit met een pakkende zin die aanspoort om de rest te gaan lezen.
Er wordt mij wel verteld dat dit handig is.
In hoeverre moet ik dit echt doen of is afsluiten met een aanbeveling en daarin nieuwsgierigheid naar hoe je eindproduct eruitziet wekken genoeg?

groeten, Bo

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
14 mei 2020 om 12:06

Hoi Bo,

Ik denk dat een aanbeveling schrijven en daarmee de nieuwsgierigheid van je lezer wekken eigenlijk hetzelfde effect heeft als de pakkende zin.
Beide is mogelijk, dus het is aan jou wat je voorkeur is.

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Jeroen
10 mei 2020 om 15:32

Deze website is een fantastische steun! Mijn dank hiervoor!

Ik vroeg me af wanneer het gebruikelijk is om een Engelse samenvatting toe te voegen?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
11 mei 2020 om 13:33

Hoi Jeroen,

Fijn om te horen dat we je goed kunnen helpen!
Het toevoegen van een Engelse samenvatting is iets wat vanuit je opleiding soms wordt gevraagd.
Als er vanuit jouw opleiding geen eis is om een Engelse samenvatting toe te voegen, dat hoef je dat niet te doen.
Voor de zekerheid zou je het nog met je begeleider kunnen overleggen.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Laura
29 april 2020 om 15:29

Mag je letterlijk zinnen kopiëren uit je research paper en deze plakken in je abstract? Deze zinnen zijn namelijk al helemaal goed geformuleerd en leggen heel duidelijk en compact uit wat de paper inhoudt. Of moet je ten alle tijden de zinnen herformuleren?
Alvast bedankt!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
29 april 2020 om 16:00

Hoi Laura,

Jahoor, dat is geen probleem!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Pieter
25 maart 2019 om 13:52

Als docent bij een opleidingsinstituut heb ik te maken met studenten/cursisten op HBO of M(H)BO niveau die als examenopdracht een (reflectie-)verslag moeten schrijven. Een 'moduleopdracht' zoals dat wordt genoemd.
In hoeverre verschilt (o.a.) een samenvatting van een dergelijke opdracht in grote lijnen met een scriptie?

Beantwoorden

Raimo Streefkerk
Raimo Streefkerk (Scribbr-team)
25 maart 2019 om 15:36

Hi Pieter,

Bedankt voor je vraag. Een samenvatting van een scriptie verschilt in grote lijnen zeker met een samenvatting van een reflectieverslag.
De techniek van het samenvatten is vergelijkbaar, maar de inhoud natuurlijk niet. Wellicht dat ons artikel over het schrijven van een reflectieverslag je verder helpt. Mocht je nog vragen hebben dan helpen we je graag verder!

Cheers,
Raimo

Beantwoorden

Baddy
10 september 2017 om 16:52

Jullie verdienen een lintje. Ook de webdesigners, heerlijke site.

Beantwoorden

Lucy Vleeshouwers
Lucy Vleeshouwers (Scribbr-team)
11 september 2017 om 10:46

Dank je wel Baddy!

Beantwoorden

Valerie
25 mei 2016 om 16:59

Hoi,

er wordt gezegd dat je de onderzoeksvragen ook in de samenvatting moet zetten, maar zijn dat dan je deelvragen? Want als ik die toevoeg dan zit ik al op een A4'tje naast de probleem- en doelstelling

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
26 mei 2016 om 12:34

Hoi Valerie, de onderzoeksvragen zijn vaak hetzelfde als de deelvragen. Als je heel veel deelvragen hebt zou je je ook kunnen concentreren op alleen de belangrijkste voor in de samenvatting.

Beantwoorden

Joop
25 mei 2016 om 16:32

Verwijs je in de samenvatting naar bijlages?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
26 mei 2016 om 12:33

Hoi Joop, dat is ongebruikelijk maar kan wel.

Beantwoorden

Danielle
8 mei 2016 om 00:11

In de samenvatting moet ook het antwoord op de hoofdvraag worden gegeven. Mag ik dit gewoon letterlijk over worden genomen uit het onderzoek (zeg maar knippen en plakken)? Of moet ik het opnieuw formuleren?

Beantwoorden

Koen Driessen
Koen Driessen (Scribbr-team)
8 mei 2016 om 00:14

Hoi Danielle,

Ik zou het niet letterlijk overnemen, dat is waarschijnlijk te lang voor de samenvatting. Probeer het beknopt te herformuleren/samenvatten.

Succes!

Beantwoorden

Sander
10 maart 2016 om 20:08

Ok! Dank voor je snelle reactie!

Beantwoorden

Sander
10 maart 2016 om 20:01

Wat is het verschil tussen een managementsamenvatting en een samenvatting?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
10 maart 2016 om 20:06

Hoi Sander, er is geen verschil. Veel opleidingen noemen de samenvatting ook wel managementsamenvatting.

Beantwoorden

Merle
11 februari 2016 om 18:11

Ondanks het feit dat ik geen scriptie schrijf, is het voor het voltooien van een meesterproef in 6 vwo óók heel handig. Dank hiervoor!

Beantwoorden

Ruth
17 november 2015 om 04:33

Er zijn toch ook een aantal andere veelgebruikte criteria zoals het niet gebruiken van afkortingen of referenties? Hoe zit dat met deze twee aspecten in een samenvatting?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
17 november 2015 om 10:10

Hoi Ruth, goed punt. In de samenvatting schrijf je de afkortingen die je hebt gebruikt voluit. De lezer moet namelijk ook zonder de rest van je scriptie te lezen weten wat je met de afkorting bedoelt. Voor de bronvermelding zijn geen aparte regels. Je hanteert dus de normale regels voor het verwijzen naar bronnen. Wel is het zo dat je in de samenvatting vaak geen bronvermeldingen tegenkomt. Dit komt doordat je in de samenvatting je eigen bevindingen samenvat en dus vaak niet gebruikmaakt van bronnen.

Beantwoorden

Thom
29 september 2015 om 22:14

Hoi!

Ik heb moeite om de conclusie in mijn samenvatting in de tegenwoordige tijd te schrijven. In je conclusie leg je uit wat er uit je onderzoek is gekomen, dus hoe kan je dat schrijven zonder 'terug te blikken'? Als iemand hier tips voor heeft hoor ik het graag.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
30 september 2015 om 11:29

Hoi Thom, ik begrijp dat je dit lastig vindt! Dat is het namelijk ook. We hebben een hele rits standaardzinnen gemaakt die je kunt gebruiken bij het schrijven. Ik weet zeker dat je dit een beetje beter op weg helpt: https://www.scribbr.nl/taal-in-je-scriptie/standaardzinnen-aangeven-dat-jouw-onderwerp-ertoe-doet/. Succes!

Beantwoorden

Christian
16 juni 2015 om 17:11

Is het nodig om literatuurverwijzingen/bronvermelding op te nemen in de samenvatting?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
16 juni 2015 om 17:24

Hoi Christian, ja je bent altijd verplicht om bronvermeldingen op te nemen wanneer je gebruikmaakt van een bron.

Beantwoorden

Jelmer
22 juni 2015 om 15:30

Ik snap de verplichting van de bronvermelding. Echter in de samenvatting komt stof te staan, die later (als het goed is) ook aan bod komt. Daar staat dan de verwijzing naar de bronnenlijst.

Ik heb het gevoel dat als je naar bronnen verwijst in de samenvatting het enigszins afleidt van het echte doel: bondig uitleggen waar het verslag/scriptie over gaat.

Ikzelf werk graag met een superscript nummering voor bronnen die in de lijst (of onderaan de pagina) terugkomt. Begin ik nu wel of niet in de samenvatting met bronnennummering?

Groeten,

Jelmer

PS Complimenten, het is een super site. Veel duidelijke teksten. Zeer behulpzaam in het typen van verslagen.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
22 juni 2015 om 16:17

Hoi Jelmer, Het maakt niet uit welke referentiestijl je hanteert je bent altijd verplicht om bronvermelding toe te passen. Het klopt wel dat je vaak in samenvatting geen bronvermeldingen ziet, omdat in de samenvatting vaak alleen informatie staat dat is geschreven door de auteur en niet afkomstig is van andere bronnen. Succes ermee en bedankt voor het compliment!

Beantwoorden

Michael
11 juni 2015 om 16:56

Klein aandachtspuntje:

jullie beschrijven: Wat moet er in de samenvatting staan?
Per alinea beantwoord je de volgende vragen.

Wat is er aan de hand? Vermeld de doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvragen van je scriptie. Als je in je scriptie hebt gewerkt met hypothesen vermeld je hier je hypothesen.

Volgens mij houden veel scripties de volgorde aan dat je vanuit de probleemanalyse je probleemstelling schrijft en daarna je doelstelling en onderzoeksvragen. Deze volgorde zal dan ook worden aangehouden in een samenvatting.

Beantwoorden

Pieter Kemper
28 mei 2015 om 04:03

Complimenten voor de handige checklist!

Beantwoorden

Harry Elshout
18 januari 2015 om 14:47

Hallo Bas,
Ik wil niet kritisch zijn, maar ik heb van de voorbeelden hbo-bachelorscripties drie willekeurige scripties geopend en geen enkele samenvatting van die drie bevat de elementen uit jouw checklist (ik mis zelfs concreet basaal de probleem- en doelstelling beschrijving en de onderzoeksvragen) en twee van de drie zijn langer dan 1 A-4. Ik vraag me ook af of al jouw punten überhaupt in 1 A-4 te vatten zijn?
Is de 'theorie' van samenvattingen maken hier weerbarstiger dan de praktijk?
Met groet,
Harry

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
19 januari 2015 om 11:55

Hoi Harry,

Het klopt dat het niet eenvoudig is om de samenvatting binnen 1 A4 te houden. Mijn ervaring is het dat dit wel mogelijk is, maar dat veel studenten het lastig vinden om kort van stof te zijn. Soms zijn de regels die je opleiding stelt aan de samenvatting minder streng dan ik in dit artikel beschrijf. Belangrijkste is dat je alle belangrijke onderdelen vermeldt en dat je ervoor zorgt dat het beknopt is opgeschreven.

Beantwoorden

Michael
30 september 2014 om 21:23

Hier staat: "De samenvatting plaats je na het voorwoord en nog voor de inhoudsopgave. Je schrijft de samenvatting in de tegenwoordige tijd of voltooid tegenwoordige tijd."

en bij het voorbeeld van de structuur van een scriptie staat weer iets anders:

Structuur van een scriptie
•Titelpagina
•Informatiepagina
•Managementsamenvatting (Abstract)
•Voorwoord (Preface)
•Dankwoord
•Inhoudsopgave (Table of contents

Komt het voorwoord nu VOOR de samenvatting of begin je met de samenvatting en volgt daarna het voorwoord?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
1 oktober 2014 om 11:33

Hoi Michael, goed gezien! Dat klopt inderdaad niet helemaal. Het voorwoord zet je voor de samenvatting. We gaan dit aanpassen :).

Beantwoorden

Joost Wijnings
14 mei 2015 om 14:10

Op basis waarvan komt die volgorde tot stand? Zijn daar bronnen voor? Ik vind het logischer aanvoelen dat de samenvatting vóór het voorwoord komt.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
14 mei 2015 om 15:26

Hoi Joost, op basis van onze ervaringen en door het bekijken van veel beoordelingsformulieren. Overigens is dit wat we het meeste tegenkomen. Het kan goed zijn dat in jouw geval je docent/begeleider de voorkeur heeft om de samenvatting voor het voorwoord te doen.

Beantwoorden

Leonique
13 september 2014 om 16:10

Dit artikel heeft mij enorm geholpen! Dankjewel Bas!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
15 september 2014 om 13:18

Super!

Beantwoorden

Niels
13 augustus 2014 om 13:19

Goede informatie, echter is volgens mij 'is gebleken' niet onvoltooid tegenwoordige tijd, maar voltooid tegenwoordige tijd.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
13 augustus 2014 om 13:56

Hoi Niels, dat klopt helemaal! We hebben het artikel onlangs herschreven en dit foutje is er klaarblijkelijk ingeslopen. Ik heb het meteen aangepast. Bedankt voor je feedback!

Beantwoorden

Richard
27 juni 2014 om 19:50

Kijk, hier heb ik nou wat aan! Zoals Iris al zei, hier heb ik echt veel aan tijdens het maken van een scriptie. Keep up the good work!

Beantwoorden

Iris
27 juni 2014 om 19:22

Jullie plaatsen artikelen waar je echt wat aan hebt als je met je scriptie bezig bent. Top!

Beantwoorden

Maarten Hopman
21 juni 2014 om 14:38

Zeer handig voor de studenten hartelijk dank hiervoor!

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.