Voorbeeld APA-stijl: Religieuze boeken (Bijbel, Koran, Thora)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

Als je naar een religieus werk verwijst, zoals de Bijbel, Koran of Thora, gebruik je het standaard APA-format voor boeken. Je laat hierbij de auteur weg en zet de titel op de eerste plaats. Deze titel bevat daarnaast informatie over de versie van het boek (dus niet alleen “De Bijbel”). Vermeld ook een URL als je het boek online hebt geraadpleegd.

Als je naar een specifieke passage uit een religieus boek wilt verwijzen, vermeld je ook een verkorte boektitel, gevolgd door een hoofdstuk- en versnummer bij de verwijzing in de tekst. Niet alle religieuze boeken bestaan uit boeken met aparte titels. In dat geval noteer je alleen het hoofdstuk- en versnummer.

Format Titel en Versie Religieus Boek. (Jaar). Uitgever. URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Nederlandse Standaardvertaling Koran. (2016). Skandalon.
Verwijzing in de tekst (Nederlandse Standaardvertaling Koran, 2016)

Bijbelse afkortingen bij verwijzingen in de tekst

Als je wilt verwijzen naar een specifiek boek uit de Bijbel, dan gebruik je een standaardafkorting voor de titel van elk boek. Deze afkortingen worden gecombineerd met hoofdstuk- en versnummers bij de verwijzingen in je tekst. Je gebruikt geen paginanummers.

Hoofdstuk- en versnummers worden worden gescheiden door een dubbele punt, en staan achter de verkorte boektitel. Een verwijzing naar het zevende vers uit het tweede hoofdstuk van het boek Jozua ziet er als volgt uit:

(De Nieuwe Bijbelvertaling, 2007, Joz. 2:7)

Als je naar meerdere verzen wilt verwijzen, gebruik je een streepje (-). Je herhaalt het hoofdstuknummer niet:

De Nieuwe Bijbelvertaling, 2007, Ex. 31:12-17)

Oorspronkelijke publicatiedatums

Als je naar een klassieke versie van een religieus boek verwijst, verwijs je meestal naar een moderne herdruk van die versie in plaats van het origineel. In dat geval vermeld je de datum van herdruk eerst, en plaats je het oorspronkelijke publicatiejaar op het eind.

Bij de verwijzing in de tekst is deze volgorde omgedraaid: hier vermeld je eerst het oorspronkelijke publicatiejaar en daarna het publicatiejaar van de gebruikte versie. Deze jaartallen worden gescheiden met een slash.

Format Titel en Versie Religieus Boek. (Jaar). Uitgever. (Origineel werk gepubliceerd in Jaar)
Bronvermelding (literatuurlijst) Herziene Statenvertaling Bijbel. (2017). Royal Jongbloed. (Origineel werk gepubliceerd in 1637)
Verwijzing in de tekst (Herziene Statenvertaling Bijbel, 1637/2017)

Wat is jouw plagiaatscore?

Check binnen 10 minuten hoeveel plagiaat je scriptie bevat.

  • Plagiaatpercentage + uitgebreid rapport
  • Lijst met alle gevonden bronnen
  • Jouw scriptie komt niet in de database

Doe de check

Veelgestelde vragen

Moet ik volgens APA de Bijbel, Koran of Thora opnemen in mijn literatuurlijst?

Ja, in de 7de editie van de APA-stijl worden edities van de Bijbel, Koran, Thora of andere religieuze werken behandeld als andere boeken. Je voegt de gebruikte editie toe aan je bronvermelding in de literatuurlijst.

In de 6de editie van de APA-handleiding werd geadviseerd om voor religieuze werken alleen een verwijzing in de tekst op te nemen en om deze weg te laten uit de literatuurlijst.

Hoe citeer ik volgens APA een specifieke passage uit de Bijbel, Koran of Thora?

Net als de meeste stijlgidsen raadt APA aan om religieuze boeken op te nemen in de verwijzing in de tekst, in combinatie met het hoofdstuk- en versnummer. Bijvoorbeeld:

  • (De Nieuwe Bijbelvertaling, 2007, Petr. 3:5)

Titels van religieuze boeken mogen worden verkort om ruimte te besparen. Je kunt hier een lijst met standaardafkortingen voor Bijbelboeken vinden. Paginanummers worden niet gebruikt bij verwijzingen naar religieuze werken.

Bekijk alle APA-voorbeelden

(Geredigeerd) boek en e-book (Speel)film of documentaire
Brochure of pamflet Conferentiepapers of proceedings
Encyclopedie Enquête of survey (dataset)
Foto, afbeelding of illustratie Interview
Krantenartikel Overheidswebsite of -rapport
Patent (octrooi) Pdf-documenten
Persbericht Persoonlijke communicatie (interne bronnen)
Podcast Powerpoints of hand-outs
Rapport of jaarverslag Religieuze boeken (Bijbel, Koran, Thora)
Tabellen en figuren uit andere bronnen TED-talk
Thesis, dissertatie of scriptie Tijdschriftartikel
Toespraak of speech Tv-serie
Twitter (tweet) Webpagina zonder auteur, datum of titel
Website Wetenschappelijk tijdschrift (journal)
Wikipedia-artikel Woordenboek
YouTube-video
Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie, waardoor ze heel wat scripties heeft geschreven. Na enkele jaren als editor schrijft ze nu artikelen over alles wat bij een scriptie komt kijken om zo studenten met succes te laten afstuderen.

1 reactie

Julia Merkus
Julia Merkus (Scribbr Team)
9 april 2021 om 20:40

Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen. Is er nog iets onduidelijk? Ik doe mijn best om vragen en opmerkingen te beantwoorden. :)

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.