Op welke vier manieren kun je triangulatie toepassen?

Er zijn vier vormen van triangulatie die je kunt toepassen in je scriptie om de validiteit en betrouwbaarheid van je resultaten te verhogen:

  • methodische triangulatie (bijvoorbeeld enquêtes en deskresearch combineren);
  • data- of bronnentriangulatie (bijvoorbeeld secundaire literatuur en bedrijfsrapporten gebruiken);
  • theoretische triangulatie (een probleem vanuit verschillende standpunten benaderen);
  • onderzoekstriangulatie (meerdere onderzoekers die het (veld)onderzoek uitvoeren).