Naar TED-talks verwijzen in APA-stijl | Format & voorbeelden

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

Als je wilt verwijzen naar een TED-talk, hangt het format af van waar je deze talk gezien hebt: op de TED-website of op YouTube.

Als je wilt verwijzen naar een TED-talk van de TED-website, vermeld je de spreker als auteur, de datum die op de website staat, de titel, het woord “Video” tussen blokhaken, “TED Conferences” als uitgever, en de raadpleegdatum en URL.

Format Achternaam Spreker, Initialen. (jaar, maand). Titel talk [Video]. TED Conferences. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Shafak, E. (2020, oktober). If trees could speak [Video]. TED Conferences. Geraadpleegd op 11 maart 2021, van https://www.ted.com/talks/elif_shafak_if_trees_could_speak
Verwijzing in de tekst (Shafak, 2020)

Verwijzen naar een TED-talk op YouTube

Als je de TED-talk hebt bekeken op YouTube, is het APA-format net iets anders. De uploader (meestal TED) wordt vermeld als auteur, de datum is de uploaddatum op YouTube, en YouTube wordt vermeld als uitgever.

Format Naam kanaal. (jaar, dag maand). Titel talk [Video]. YouTube. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) TEDx Talks. (2019, 7 mei). De kracht van echt luisteren | Marieke Lips | TEDxAmstelveen [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.youtube.com/watch?v=qrbpr00LEa8
Verwijzing in de tekst (TEDx Talks, 2019)

Als je je scriptie in het Engels schrijft, is het APA-format nagenoeg hetzelfde. Je draait wel de dag en maand om en de maand wordt met een hoofdletter geschreven in het Engels.

Wat is jouw plagiaatscore?

Check binnen 10 minuten hoeveel plagiaat je scriptie bevat.

  • Plagiaatpercentage + uitgebreid rapport
  • Lijst met alle gevonden bronnen
  • Jouw scriptie komt niet in de database

Doe de check

Verwijzing in de tekst voor TED-talks

Als je in de tekst naar een TED-talk wilt verwijzen, gebruik je tijdstempels in plaats van paginanummers als je naar een specifiek moment wilt verwijzen. Een voorbeeld hiervan is een citaat van de spreker.

(Daniels, 2020, 1:04)

Als de verwijzing in de tekst niet de naam van de spreker bevat (bijvoorbeeld als je naar een TED-talk op YouTube verwijst), is het verstandig om de naam (en functie) van de spreker te vermelden in de tekst, zodat je niet alleen verwijst naar “TED”.

Cognitief wetenschapper Lera Boroditsky geeft in haar TED-talk een voorbeeld van hoe taal iemands kijk op de wereld kan bepalen (TED, 2018, 8:09).

Veelgestelde vragen

Hoe citeer ik volgens APA uit een video- of audiobron?

Als je een specifiek moment in een video- of audiobron wilt uitlichten, raadt APA aan om een tijdstempel te gebruiken bij je verwijzing in de tekst. Voeg hiervoor de tijdstempel toe waarop het geciteerde deel begint. Bijvoorbeeld:

  • (TED, 2020, 1:59)
Wie noteer ik volgens APA als de auteur van een YouTube-video?

Je noteert de persoon of organisatie die de Youtube-video heeft geüpload als de auteur in de bronvermelding in de literatuurlijst en bij de verwijzing in de tekst, om het voor de lezer makkelijk te maken om de video te vinden.

Als iemand anders verantwoordelijk is voor de inhoud van een video, kun je dit duidelijk maken in de lopende tekst. Bijvoorbeeld:

  • Nisha Anand (TED, 2020) geeft aan dat …

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2021, 13 oktober). Naar TED-talks verwijzen in APA-stijl | Format & voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 22 april 2024, van https://www.scribbr.nl/apa-voorbeelden/ted-talk/

Bekijk alle APA-voorbeelden

(Geredigeerd) boek en e-book (Speel)film of documentaire
Brochure of pamflet Conferentiepapers of proceedings
Encyclopedie Enquête of survey (dataset)
Foto, afbeelding of illustratie Interview
Krantenartikel Overheidswebsite of -rapport
Patent (octrooi) Pdf-documenten
Persbericht Persoonlijke communicatie (interne bronnen)
Podcast Powerpoints of hand-outs
Rapport of jaarverslag Religieuze boeken (Bijbel, Koran, Thora)
Tabellen en figuren uit andere bronnen TED-talk
Thesis, dissertatie of scriptie Tijdschriftartikel
Toespraak of speech Tv-serie
Twitter (tweet) Webpagina zonder auteur, datum of titel
Website (internetbronnen) Wetenschappelijk tijdschrift (journal)
Wikipedia-artikel Woordenboek
YouTube-video
Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.