Werkwoordstijden in je scriptie

Soms staan in een scriptie allerlei werkwoordstijden door elkaar en is het onduidelijk wat er eerst kwam, is gekomen, komt of gaat komen; de kip of het ei? Bij Scribbr hanteren wij de volgende richtlijnen.

Onvoltooide tegenwoordige tijd versus verleden tijd en de toekomende tijd

Om feiten te presenteren of iets te beargumenteren gebruik je de tegenwoordige tijd, maar om achtergrondinformatie en samenhangende verhalen te vertellen wordt de verleden tijd gebruikt. Daarom verschilt het per scriptieonderdeel welke werkwoordstijd gebruikt wordt.

Ook als gepresenteerd wordt dat ‘een bepaalde theorie’ in hoofdstuk 2 wordt besproken, dan wordt dit in de tegenwoordige tijd geschreven en niet in de toekomende tijd. Het is namelijk al een feit dat die theorie in hoofdstuk 2 wordt besproken.

Voorbeelden van de onvoltooide tegenwoordige tijd

Het bedrijf heeft twee partners.

Deze thesis beoogt de verschillen tussen beide bedrijven uit te lichten.

Hoofdstuk 4 presenteert de aanbevelingen.

In hoofdstuk 1 wordt achtergrondinformatie gegeven. (passief tegenwoordige tijd)

Voorbeelden van de verleden tijd

Het bedrijf had vroeger slechts twee partners.

Het ging toen ook niet goed met bedrijf, want er waren te weinig klanten die de producten kochten.

Het bedrijf wilde daarom in 2009 de visie en missie opnieuw formuleren om betere resultaten te behalen.

Voorbeeld van de toekomende tijd

In deze scriptie zullen de missie en visie van bedrijf XYZ beschreven worden.

Het gebruik van de toekomende tijd raden we af. Hiervoor in de plaats kun je beter de onvoltooide tegenwoordige tijd gebruiken.

Voorbeeld onvoltooide tegenwoordige tijd

In deze scriptie worden de missie en visie van bedrijf XYZ beschreven.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Voltooid tegenwoordige tijd

De voltooid tegenwoordige tijd gebruik je om terug te blikken op iets dat gebeurd is; iets dat al afgerond is. Hierbij kan als regel gehanteerd worden dat je de voltooide tijd gebruikt wanneer het niet zozeer belangrijk is HOE iets gebeurd is, maar meer DAT iets gebeurd is.

Voorbeelden van de voltooid tegenwoordige tijd

In deze scriptie is gekeken hoe water gewonnen wordt uit zeewater.

Jansen (2013) heeft de resultaten van vorige studies onderzocht om te achterhalen of zijn bevindingen juist zijn.

Voltooid verleden tijd

De voltooid verleden tijd gebruik je om terug te blikken om aan te duiden dat iets afgerond is vóór een bepaald punt/feit/gebeurtenis die ook in het verleden ligt. De voltooid verleden tijd gebruik je meestal in een verhalende context, oftewel wanneer je achtergrondinformatie geeft. Hierbij kan tevens als regel gehanteerd worden dat je de voltooide tijd gebruikt wanneer het niet zozeer belangrijk is HOE iets gebeurd is, maar meer DAT iets gebeurd is.

Voorbeelden van de voltooid verleden tijd

De bank had al rekening gehouden met die gebeurtenis voordat de crisis in 2008 veel problemen veroorzaakte.

Het onderzoek was al gedaan toen Peter ontdekte dat zijn resultaten toch niet klopten.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2016, 11 oktober). Werkwoordstijden in je scriptie. Scribbr. Geraadpleegd op 17 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/academische-stijlregels/werkwoordstijden-je-scriptie/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.