Samenvatting Leidraad voor juridische auteurs

De Leidraad voor juridische auteurs (hierna Leidraad) is de meest gebruikte referentiestijl bij juridische opleidingen. Deze referentiestijl is samengesteld door uitgeverij Kluwer te Deventer en is gratis verkrijgbaar via de volgende link: Leidraad voor juridische auteurs.

In de Leidraad worden zes verwijssystemen benoemd. Als student hoef je er gelukkig maar één te onthouden. De referentiestijl is niet moeilijk maar heeft wel veel verschillende kleine regels waarmee je rekening moet houden.

De hoofdregel voor studenten

Voor langere teksten, zoals een scriptie, adviseert Kluwer de volgende verwijsregels:

  • Altijd verkort verwijzen naar de bron in de voetnoot.

En, bij verwijzingen naar:

  1. Literatuur de volledige bibliografische gegevens opnemen in de literatuurlijst.
  2. Wet- en regelgeving de bibliografische gegevens niet opnemen in een lijst maar enkel in de voetnoot.
  3. Jurisprudentie, alle jurisprudentie opsommen in de jurisprudentielijst.

Drie typen bronnen

De Leidraad heeft een onderverdeling gemaakt in drie typen bronnen. Je kunt verwijzen naar:

De Leidraad toegespitst op scripties

De Leidraad kent zes verwijssystemen en allerlei verschillende opties bij het verwijzen naar bronnen. Bij het schrijven van deze samenvatting en het maken van de voorbeelden hebben we gekozen voor het verwijssysteem en de opties die het beste passen bij scripties.

Als je als student gebruikmaakt van deze samenvatting dan weet je zeker dat je alles volgens de regels van de Leidraad doet én dat je op zo duidelijk en efficiënt mogelijke wijze de bronvermelding in je scriptie inricht.

Wat vind jij van dit artikel?

Weet je zeker dat je geen plagiaat pleegt?

Voorkom dat je school je betrapt op plagiaat.
Start de check
Betrouwbaar en snel