Discussie schrijven voor je scriptie | Inclusief voorbeeld

In de discussie van je scriptie ga je in op de conclusies van je onderzoek door je resultaten te interpreteren, deze te koppelen aan je verwachtingen, de beperkingen en eventuele implicaties van je onderzoek te bespreken en suggesties te doen voor vervolgonderzoek.

Ook wordt in de discussie vaak de validiteit van het onderzoek beargumenteerd. Welke onderdelen je precies toevoegt aan je discussie is grotendeels afhankelijk van de eisen die jouw studie stelt aan een discussie. Begin ieder onderdeel op een nieuwe alinea of paragraaf (zonder kopjes).

Voorbeeld discussie

Validiteit aantonen

Als je in je methodologie nog niet de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek hebt aangetoond, begin je de discussie van je scriptie met de validiteit van je onderzoeksopzet.

Beantwoord de volgende vragen over validiteit

Resultaten interpreteren

Hierna bespreek je de resultaten en geef je aan of ze overeenkomen met je verwachtingen. Je beschrijft hier ook nieuwe inzichten en wat je hebt aangetoond.

Beantwoord de volgende vragen over resultaten interpreteren

Komen je resultaten overeen met je verwachtingen of verwachtingen op basis van je literatuuronderzoek?

 • Wat zijn mogelijke verklaringen hiervoor?
 • Hoe hangen je resultaten samen met het theoretisch kader; wat is daaraan interessant?
 • Ben je tot nieuwe of andere inzichten gekomen, en zo ja welke?
 • Wat heb je met je resultaten aangetoond volgens jou?

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Beperkingen van je onderzoek

De beperkingen, ofwel limitaties, van je onderzoek presenteer je weer in een nieuwe alinea of paragraaf. In dit onderdeel mag je naast de beperkingen een advies uitbrengen waar rekening gehouden mee moet worden in een vervolgonderzoek.

Let erop dat je hier niet je eigen onderzoek geheel afkraakt: het is niet de bedoeling een opsomming te geven van alle fouten. Daar had je al over na moeten denken voordat je begon aan het onderzoek.

Beantwoord de volgende vragen over beperkingen

 • Waardoor zijn de resultaten mogelijk niet 100% betrouwbaar?
  • Geef aan wat mogelijk een invloed heeft gehad op de resultaten en daarmee de validiteit van het onderzoek, zoals:
   • Onderzoeksmethoden waarmee niet gemeten is wat gemeten moest worden
   • Gebrek aan wetenschappelijke bronnen over het onderwerp
   • Problemen tijdens het uitvoeren van het onderzoek
   • Etc.
 • Waar heb je tijdens het onderzoek mee te maken gehad wat mogelijk een negatieve invloed heeft gehad op de validiteit van je onderzoek? Hoe verklaren deze beperkingen bepaalde resultaten?
 • Hoe zouden deze beperkingen in een toekomstig onderzoek voorkomen kunnen worden of hoe had je deze beperkingen kunnen voorkomen?

Standaardzinnen om beperkingen aan te duiden

 1. Deze studie behandelt niet…
 2. De studie kan helaas niet het gehele … in het onderzoek opnemen.
 3. Het is voorbij aan het doel van deze studie om … te onderzoeken.
 4. De lezer moet er rekening mee houden dat deze studie gebaseerd is op…
 1. The thesis does not engage with …
 2. This study is unable to encompass the entire …
 3. It is beyond the scope of this study to examine the …
 4. The reader should bear in mind that the study is based on …

Meer standaardzinnen

Implicaties aanduiden

Geef aan wat de implicaties zijn van jouw onderzoek, oftewel wat voor gevolgen je onderzoek heeft. Je kunt deze implicaties koppelen aan implicaties die je hebt gevonden in soortgelijke situaties.

Je kunt hiermee ook een brug slaan naar de noodzaak voor vervolgonderzoek (in je volgende alinea of paragraaf) of het doorvoeren van je aanbevelingen (in het volgende hoofdstuk).

Vragen over implicaties

 • Wat voor gevolgen heeft jouw onderzoek?
 • Wat gebeurt mogelijk in de toekomst wanneer de huidige situatie niet verandert (waarover jij een conclusie hebt getrokken)?
  • Oftewel wat zijn de gevolgen als er geen oplossing wordt gevonden of doorgevoerd?
 • Hoe komen de implicaties overeen met implicaties die je hebt gevonden in soortgelijke situaties die je hebt beschreven in je theoretisch kader?
Voorbeeld implicaties aanduiden in discussie

Doordat Bedrijf X niet inspeelt op de technologische ontwikkelingen zal de verkoop van product Y blijven dalen. De resultaten uit dit onderzoek wijzen erop dat het marktaandeel van de concurrenten in de aankomende twee jaar groter zal worden en Bedrijf X hierdoor genoodzaakt zal worden ofwel product Y uit de productie te halen, of een grootschalige marketingcampagne op te zetten waarbij gebruikgemaakt wordt van social media.

Suggesties voor vervolgonderzoek

De discussie eindigt met een korte paragraaf met 1 tot maximaal 3 suggesties voor eventueel vervolgonderzoek. Gebruik hierbij ook onze handige standaardzinnen over suggesties voor vervolgonderzoek.

Vragen over suggesties voor vervolgonderzoek

 • Wat voor vervolgonderzoek kan nog meer inzicht verkrijgen in het huidige probleem?
  • Presenteer minimaal 1 en maximaal 3 concrete suggesties. Geef hierbij geen lijst van wat anderen nog moeten uitzoeken ter aanvulling van jouw onderzoek, maar geef suggesties voor een losstaande vervolgstudie.
  • Let op: Dit zijn niet de aanbevelingen die je bijvoorbeeld voor jouw opdrachtgever schrijft op basis van je onderzoek. Die beschrijf je in je volgende hoofdstuk.
 • Wat voor vervolgonderzoek kan inzicht krijgen in een nieuw probleem dat uit jouw onderzoek naar voren is gekomen?

Waar plaats je de discussie?

De discussie is meestal een apart hoofdstuk dat direct na de conclusie komt. Sommige opleidingen verlangen echter dat je de discussie voor je conclusie plaatst. Dit zijn vaak humanistische opleidingen.

Daarnaast kan het zijn dat volgens jouw studierichtlijnen je discussie een paragraaf moet zijn van je conclusie. Dit hoofdstuk heet dan ‘Conclusie en discussie’, of andersom, afhankelijk of je eerst de conclusie of eerst de discussie moet geven.

Schrijfstijl in je discussie

In de discussie schrijf je meer interpretatief en kleurend over de resultaten dan in de conclusie van je scriptie. Waar je het in de conclusie bondig hield, ga je er in de discussie dieper op in.

Schrijf je discussie, net als de conclusie, hoofdzakelijk in de tegenwoordige tijd. Je kunt hiervoor gemakkelijk onze standaardzinnen voor je discussie gebruiken.

Checklist: Discussie

0 / 9

Checklist: Discussie

Je discussie zit nu in ieder geval goed in elkaar. Zorg met onze nakijkdienst dat je het document zonder taalfouten kunt inleveren.

Scriptie nakijken op taal Terug naar checklist discussie

Veelgestelde vragen

Moet ik altijd een discussie toevoegen aan mijn scriptie?

Als je een wetenschappelijk onderzoek hebt gedaan voor de universiteit, dan is de discussie een verplicht onderdeel. Hierin kun je dieper ingaan op de resultaten. Het is hierin vooral van belang dat je de validiteit van je onderzoek beargumenteert, de beperkingen van je onderzoek beschrijft en suggesties presenteert voor vervolgonderzoek.

Bij sommige hbo-opleidingen hoef je geen discussie toe te voegen aan je scriptie. Ga na of jij dit wel moet doen, of niet.

In mijn studierichtlijnen staat dat ik heel andere onderdelen moet toevoegen aan mijn discussie, hoe komt dit?

Helaas zijn niet alle opleidingen en onderwijsinstellingen het erover eens wat in een discussie beschreven moet worden. Sommige onderwijsinstellingen verlangen zelfs van je dat je in je discussie een conclusie geeft en in je conclusie een advies beschrijft, bijvoorbeeld in een adviesrapport.

Lees daarom altijd grondig jouw studierichtlijnen door om erachter te komen wat je precies in je discussie moet bespreken. Onze richtlijnen zijn gebaseerd op de algemene regels voor een discussie in een wetenschappelijk onderzoek.

Hoe lang moet mijn discussie zijn?

Een discussie is vaak niet veel langer dan anderhalve pagina. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de lengte van je onderzoek. In verhouding tot je onderzoek is je discussie meestal twee keer zo lang als je conclusie.

Gelden deze richtlijnen ook voor een discussie in een academisch paper?

Ja, deze richtlijnen gelden ook voor een discussie in een academisch paper, oftewel andere wetenschappelijke teksten dan scripties. Ga wel altijd na wat in jouw studierichtlijnen precies van je verlangd wordt met betrekking tot je discussie.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2022, 17 oktober). Discussie schrijven voor je scriptie | Inclusief voorbeeld. Scribbr. Geraadpleegd op 28 november 2022, van https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/discussie-scriptie/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.