Discussie schrijven voor je scriptie

In de discussie van je scriptie ga je in op de conclusies van je onderzoek, interpreteer je de resultaten en bespreek je de beperkingen (limitaties) van je onderzoek.

De discussie is een apart hoofdstuk dat direct na de conclusie komt. Bij sommige opleidingen is de discussie onderdeel van de conclusie en geen apart hoofdstuk.

Hoe ziet de discussie eruit?

In de discussie schrijf je meer interpretatief en kleurend over de resultaten dan in de conclusie van je scriptie. Waar je het in de conclusie bondig hield, ga je er in de discussie dieper op in.

In de discussie evalueer je het onderzoek: mag je verwachtingen en mogelijke oorzaken en gevolgen van de resultaten bespreken, eventuele beperkingen presenteren en doe je suggesties voor vervolgonderzoek. Schrijf je discussie, net als de conclusie, hoofdzakelijk in de tegenwoordige tijd. Je kunt hiervoor gemakkelijk onze standaardzinnen voor je discussie gebruiken.

Bekijk voorbeeld van een discussie

Interpreteren van resultaten

Begin de discussie van je scriptie met de validiteit van je onderzoeksopzet. Daarna bespreek je de resultaten en geef je aan of ze overeenkomen met je verwachtingen. Je gaat in dit onderdeel verklaringen geven voor het wel of niet uitkomen van deze verwachtingen.

Deze verklaringen kunnen uit literatuur komen, maar mogen ook gebaseerd zijn op je eigen gezonde verstand. In ieder geval beschrijf je hoe jouw resultaten samenhangen met het kader dat je hebt geschetst in het eerste hoofdstuk (inleiding, aanleiding, theoretisch kader, vraagstellingen/hypotheses).

Laat ook zien hoe de bevindingen nieuwe of andere inzichten geven in hetgeen dat al bekend was. Werk alle mogelijkheden uit: wat heb je nou precies aangetoond?

Beperkingen (limitaties) van je onderzoek

Beperkingen, limitations in het Engels, van je onderzoek presenteer je in een nieuwe paragraaf binnen de discussie. Beschrijf welke opmerkingen je kunt maken op basis van de resultaten van het onderzoek. Deze opmerkingen mogen een adviserend tintje hebben.

Mochten er enkele kanttekeningen geplaatst kunnen worden bij het onderzoek, of had je last van bepaalde beperkingen, dan kunnen deze ook een verklaring zijn voor de verkregen resultaten. Benoem deze, maar leg hierbij ook uit hoe dit in toekomstig onderzoek verbeterd kan worden.

Let erop dat je niet je eigen onderzoek geheel gaat afkraken: het is niet de bedoeling een opsomming te geven van alle foutjes. Daar had je al over na moeten denken voordat je begon aan het onderzoek.

Standaardzinnen om beperkingen aan te duiden

  1. Deze studie behandelt niet…
  2. De studie kan helaas niet het gehele … in het onderzoek opnemen.
  3. Het is voorbij aan het doel van deze studie om … te onderzoeken.
  4. De lezer moet er rekening mee houden dat deze studie gebaseerd is op…

Meer standaardzinnen »

  1. The thesis does not engage with …
  2. This study is unable to encompass the entire …
  3. It is beyond the scope of this study to examine the …
  4. The reader should bear in mind that the study is based on …

Meer standaardzinnen »

Eindig de discussie met aanbevelingen voor vervolgonderzoek

De discussie eindigt met een paragraaf met suggesties voor eventueel vervolgonderzoek. Dit zijn dus niet de aanbevelingen die bijvoorbeeld voor jouw opdrachtgever uit je onderzoek volgen. Die beschrijf je in je volgende hoofdstuk van je scriptie.

In deze aanbevelingen voor vervolgonderzoek geef je aan hoe andere onderzoekers kunnen voortbouwen op jouw onderzoek.  Schrijf niets in de trant van “er zal nog veel onderzoek nodig zijn”. Gebruik bijvoorbeeld onze handige standaardzinnen over suggesties voor vervolgonderzoek.

Het is niet de bedoeling dat je een lijst geeft van wat anderen nog allemaal voor je moeten uitzoeken ter aanvulling van jouw onderzoek, maar geef suggesties voor een losstaande vervolgstudie naar aanleiding van jouw onderzoek.

Checklist: Discussie

0 / 8

Goed bezig!

Je discussie zit nu in ieder geval goed in elkaar. Gebruik ook de andere checklists om je scriptie nog beter te maken.

Alle checklisten bekijken Terug naar discussie checklist

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 9.8

2 reacties

Hasan
29 oktober 2017 om 21:32

Hoi Bas,

Mooi geschreven stuk! Ik heb alleen nog wel een vraag.

In mijn onderzoek heb ik een aantal keuzes gemaakt: zo heb ik geen grondig marktonderzoek uitgevoerd. Ik wil graag onderbouwen waarom ik ervoor heb gekozen om geen uitgebreid marktonderzoek uit te voeren. In welk hoofdstuk kan ik deze (en andere) onderbouwingen kwijt? Met andere woorden: in welk hoofdstuk kan ik mijn keuzes verantwoorden?

Alvast bedankt!

Groet!

Beantwoorden

Lianne
Lianne (Scribbr-team)
1 november 2017 om 14:43

Hoi Hasan,
Je kunt de verantwoording van je onderzoekskeuze verwerken in de onderzoeksmethode/onderzoeksopzet: https://www.scribbr.nl/category/scriptie-structuur/#onderzoeksmethode.
Succes!

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.