Discussie schrijven voor je scriptie | Inclusief voorbeeld

In de discussie van je scriptie ga je in op de conclusies van je onderzoek door je resultaten te interpreteren, deze te koppelen aan je verwachtingen, de beperkingen en eventuele implicaties van je onderzoek te bespreken en suggesties te doen voor vervolgonderzoek.

Ook wordt in de discussie vaak de validiteit van het onderzoek beargumenteerd. Welke onderdelen je precies toevoegt aan je discussie is grotendeels afhankelijk van de eisen die jouw studie stelt aan een discussie. Begin ieder onderdeel op een nieuwe alinea of paragraaf (zonder kopjes).

Voorbeeld discussie

Validiteit aantonen

Als je in je methodologie nog niet de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek hebt aangetoond, begin je de discussie van je scriptie met de validiteit van je onderzoeksopzet.

Beantwoord de volgende vragen over validiteit

Resultaten interpreteren

Hierna bespreek je de resultaten en geef je aan of ze overeenkomen met je verwachtingen. Je beschrijft hier ook nieuwe inzichten en wat je hebt aangetoond.

Beantwoord de volgende vragen over resultaten interpreteren

Komen je resultaten overeen met je verwachtingen of verwachtingen op basis van je literatuuronderzoek?

 • Wat zijn mogelijke verklaringen hiervoor?
 • Hoe hangen je resultaten samen met het theoretisch kader; wat is daaraan interessant?
 • Ben je tot nieuwe of andere inzichten gekomen, en zo ja welke?
 • Wat heb je met je resultaten aangetoond volgens jou?

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Beperkingen van je onderzoek

De beperkingen, ofwel limitaties, van je onderzoek presenteer je weer in een nieuwe alinea of paragraaf. In dit onderdeel mag je naast de beperkingen een advies uitbrengen waar rekening gehouden mee moet worden in een vervolgonderzoek.

Let erop dat je hier niet je eigen onderzoek geheel afkraakt: het is niet de bedoeling een opsomming te geven van alle fouten. Daar had je al over na moeten denken voordat je begon aan het onderzoek.

Beantwoord de volgende vragen over beperkingen

 • Waardoor zijn de resultaten mogelijk niet 100% betrouwbaar?
  • Geef aan wat mogelijk een invloed heeft gehad op de resultaten en daarmee de validiteit van het onderzoek, zoals:
   • Onderzoeksmethoden waarmee niet gemeten is wat gemeten moest worden
   • Gebrek aan wetenschappelijke bronnen over het onderwerp
   • Problemen tijdens het uitvoeren van het onderzoek
   • Etc.
 • Waar heb je tijdens het onderzoek mee te maken gehad wat mogelijk een negatieve invloed heeft gehad op de validiteit van je onderzoek? Hoe verklaren deze beperkingen bepaalde resultaten?
 • Hoe zouden deze beperkingen in een toekomstig onderzoek voorkomen kunnen worden of hoe had je deze beperkingen kunnen voorkomen?

Standaardzinnen om beperkingen aan te duiden

 1. Deze studie behandelt niet…
 2. De studie kan helaas niet het gehele … in het onderzoek opnemen.
 3. Het is voorbij aan het doel van deze studie om … te onderzoeken.
 4. De lezer moet er rekening mee houden dat deze studie gebaseerd is op…
 1. The thesis does not engage with …
 2. This study is unable to encompass the entire …
 3. It is beyond the scope of this study to examine the …
 4. The reader should bear in mind that the study is based on …

Meer standaardzinnen

Implicaties aanduiden

Geef aan wat de implicaties zijn van jouw onderzoek, oftewel wat voor gevolgen je onderzoek heeft. Je kunt deze implicaties koppelen aan implicaties die je hebt gevonden in soortgelijke situaties.

Je kunt hiermee ook een brug slaan naar de noodzaak voor vervolgonderzoek (in je volgende alinea of paragraaf) of het doorvoeren van je aanbevelingen (in het volgende hoofdstuk).

Vragen over implicaties

 • Wat voor gevolgen heeft jouw onderzoek?
 • Wat gebeurt mogelijk in de toekomst wanneer de huidige situatie niet verandert (waarover jij een conclusie hebt getrokken)?
  • Oftewel wat zijn de gevolgen als er geen oplossing wordt gevonden of doorgevoerd?
 • Hoe komen de implicaties overeen met implicaties die je hebt gevonden in soortgelijke situaties die je hebt beschreven in je theoretisch kader?
Voorbeeld implicaties aanduiden in discussie

Doordat Bedrijf X niet inspeelt op de technologische ontwikkelingen zal de verkoop van product Y blijven dalen. De resultaten uit dit onderzoek wijzen erop dat het marktaandeel van de concurrenten in de aankomende twee jaar groter zal worden en Bedrijf X hierdoor genoodzaakt zal worden ofwel product Y uit de productie te halen, of een grootschalige marketingcampagne op te zetten waarbij gebruikgemaakt wordt van social media.

Suggesties voor vervolgonderzoek

De discussie eindigt met een korte paragraaf met 1 tot maximaal 3 suggesties voor eventueel vervolgonderzoek. Gebruik hierbij ook onze handige standaardzinnen over suggesties voor vervolgonderzoek.

Vragen over suggesties voor vervolgonderzoek

 • Wat voor vervolgonderzoek kan nog meer inzicht verkrijgen in het huidige probleem?
  • Presenteer minimaal 1 en maximaal 3 concrete suggesties. Geef hierbij geen lijst van wat anderen nog moeten uitzoeken ter aanvulling van jouw onderzoek, maar geef suggesties voor een losstaande vervolgstudie.
  • Let op: Dit zijn niet de aanbevelingen die je bijvoorbeeld voor jouw opdrachtgever schrijft op basis van je onderzoek. Die beschrijf je in je volgende hoofdstuk.
 • Wat voor vervolgonderzoek kan inzicht krijgen in een nieuw probleem dat uit jouw onderzoek naar voren is gekomen?

Waar plaats je de discussie?

De discussie is meestal een apart hoofdstuk dat direct na de conclusie komt. Sommige opleidingen verlangen echter dat je de discussie voor je conclusie plaatst. Dit zijn vaak humanistische opleidingen.

Daarnaast kan het zijn dat volgens jouw studierichtlijnen je discussie een paragraaf moet zijn van je conclusie. Dit hoofdstuk heet dan ‘Conclusie en discussie’, of andersom, afhankelijk of je eerst de conclusie of eerst de discussie moet geven.

Schrijfstijl in je discussie

In de discussie schrijf je meer interpretatief en kleurend over de resultaten dan in de conclusie van je scriptie. Waar je het in de conclusie bondig hield, ga je er in de discussie dieper op in.

Schrijf je discussie, net als de conclusie, hoofdzakelijk in de tegenwoordige tijd. Je kunt hiervoor gemakkelijk onze standaardzinnen voor je discussie gebruiken.

Checklist: Discussie

0 / 9

Checklist: Discussie

Je discussie zit nu in ieder geval goed in elkaar. Zorg met onze nakijkdienst dat je het document zonder taalfouten kunt inleveren.

Scriptie nakijken op taal Terug naar checklist discussie

Veelgestelde vragen

Moet ik altijd een discussie toevoegen aan mijn scriptie?

Als je een wetenschappelijk onderzoek hebt gedaan voor de universiteit, dan is de discussie een verplicht onderdeel. Hierin kun je dieper ingaan op de resultaten. Het is hierin vooral van belang dat je de validiteit van je onderzoek beargumenteerd, de beperkingen van je onderzoek beschrijft en suggesties presenteert voor vervolgonderzoek.

Bij sommige hbo-opleidingen hoef je geen discussie toe te voegen aan je scriptie. Ga na of jij dit wel moet doen, of niet.

In mijn studierichtlijnen staat dat ik heel andere onderdelen moet toevoegen aan mijn discussie, hoe komt dit?

Helaas zijn niet alle opleidingen en onderwijsinstellingen het erover eens wat in een discussie beschreven moet worden. Sommige onderwijsinstellingen verlangen zelfs van je dat je in je discussie een conclusie geeft en in je conclusie een advies beschrijft, bijvoorbeeld in een adviesrapport.

Lees daarom altijd grondig jouw studierichtlijnen door om erachter te komen wat je precies in je discussie moet bespreken. Onze richtlijnen zijn gebaseerd op de algemene regels voor een discussie in een wetenschappelijk onderzoek.

Hoe lang moet mijn discussie zijn?

Een discussie is vaak niet veel langer dan anderhalve pagina. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de lengte van je onderzoek. In verhouding tot je onderzoek is je discussie meestal twee keer zo lang als je conclusie.

Gelden deze richtlijnen ook voor een discussie in een academisch paper?

Ja, deze richtlijnen gelden ook voor een discussie in een academisch paper, oftewel andere wetenschappelijke teksten dan scripties. Ga wel altijd na wat in jouw studierichtlijnen precies van je verlangt wordt met betrekking tot je discussie.

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

14 reacties

Daniel
30 juni 2020 om 23:57

Beste,

Dank voor het heldere artikel! Dit helpt mij enorm.

Ik snap alleen nog niet goed waar in de discussie je het beste kan beschrijven hoe de resultaten samenhangen met de theorie. Kun je dit het beste doen bij "Resultaten interpreteren" of bij "Implicaties aanduiden?" Ik zie bij beide punten een soortgelijke beschrijving staan.

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
1 juli 2020 om 16:49

Hoi Daniel,

Goede vraag! Bij het interpreteren van de resultaten ga je in eerste instantie de samenhang met de theorie bespreken en zoek je verklaringen voor je resultaten.
Bij de implicaties richt je je echt op de gevolgen van jouw onderzoeksresultaten. Hier kun je dus opnieuw een link leggen met de theorie, als daarin bijvoorbeeld gevolgen overeenkomen (of juist niet).
Je behandelt het dus sowieso bij het interpreteren van je resultaten, maar eventueel ook bij de implicaties.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Floor
30 juni 2020 om 00:06

Hoi,

moet je discussie een vaste volgorde hebben??

Alvast bedankt !

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
30 juni 2020 om 12:38

Hoi Floor,

De volgorde staat niet 100% vast, maar het is wel gebruikelijk om de volgorde aan te houden die wij in het voorbeeld hanteren.
Uiteraard kun je er iets van afwijken, maar bijvoorbeeld beginnen met je aanbevelingen voor vervolgonderzoek is een beetje gek.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Demi
6 juni 2020 om 14:34

Hoi!

Ik vraag me af of je in de discussie ook weer de bronnen erbij moet zetten als je verwijst naar je theoretisch kader, aangezien je daar in je theoretisch kader al verwezen heb.

Ik hoor graag en alvast bedankt!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
6 juni 2020 om 19:22

Hoi Demi,

Ja, als je in je discussie literatuur uit je theoretisch kader aanhaalt moet je opnieuw een verwijzing in de tekst plaatsen.
Dit komt bijvoorbeeld regelmatig voor als je jouw onderzoek met bestaande literatuur vergelijkt.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Teun
5 juni 2020 om 16:26

In welke werkwoordstijd schrijf je de discussie?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
6 juni 2020 om 19:42

Hoi Teun,

Je gebruikt hiervoor meestal de voltooid tegenwoordige tijd, net als in je conclusie.
Het kan zijn dat jouw begeleider voorkeur heeft voor iets anders, dus het is verstandig om het nog even te bespreken.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Jidske
19 mei 2020 om 14:22

Ik ben op zoek naar een goede manier om de beperkingen in mijn discussie te beschrijven. Ik heb alles in elkaar verweven maar de opleiding wil graag een aparte alinea met beperkingen. hebben jullie een voorbeeld over hoe zo'n alinea er uit zou moeten zien? De voorbeeldzinnen geven al wel een kleine leidraad, maar nog net niet genoeg.

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
20 mei 2020 om 18:33

Hoi Jidske,

In ons voorbeeld van een discussie is de een-na-laatste alinea gericht op de beperkingen.
Misschien heb je daar iets aan?

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Mieke
13 februari 2020 om 16:45

Hallo! Mijn vraag lijkt een beetje op die van Floor...
In mijn discussie wil ik beschrijven dat de keuze voor een schriftelijk interview niet handig is geweest omdat ik zo geen saturatie heb kunnen bereiken. Mag je dit wel onderbouwen met een bron? Zoals onderstaand?
Het niet direct kunnen doorvragen is een beperking van een schriftelijke afname van een interview (blabla, 2019)

Dank!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
14 februari 2020 om 09:52

Hoi Mieke,

Ja, dat lijkt me prima!
Goed dat je hier nog een bron over gevonden hebt.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Floor
29 januari 2020 om 11:31

Hi,

Ik vroeg mij af of het juist is om in de slotalinea van de discussie nieuwe informatie en een bronvermelding te plaatsen? Ik wil aangeven dat mijn onderzoeksresultaten aansluiten bij een recente ontwikkeling in Nederland. Kan ik dat in de slotalinea noemen? En is een bronvermelding hierbij nodig?

Hoor graag! :)

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
29 januari 2020 om 14:37

Hoi Floor,

Goede vraag! Fijn dat je onderzoeksresultaten aansluiten bij de recente ontwikkelingen.
Dat is ook zeker iets dat goed is om in je discussie te benoemen. Het is echter niet de bedoeling dat je in je discussie (of conclusie) nieuwe bronnen aanhaalt.
Zou je de bron die je wilt gebruiken ook al eerder in je onderzoek kunnen noemen? Bijvoorbeeld in de inleiding of het theoretisch kader?
Ik zou nog even naar het kopje "Resultaten interpreteren" van dit artikel kijken!

Hopelijk helpt dit je! Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.