Discussie schrijven voor je scriptie | Inclusief voorbeeld

Discussie sectie flow chart

In de discussie van je scriptie ga je in op de betekenis, het belang en de relevantie van je onderzoeksresultaten. Hier evalueer je wat je hebt gevonden in je onderzoek, hoe het verband houdt met je literatuurstudie en wat de beperkingen en implicaties van je conclusies zijn.

Er zijn verschillende manieren om je discussie te schrijven, maar je kunt je discussie opmaken aan de hand van onderstaande onderdelen:

Welke onderdelen je precies toevoegt aan je discussie is grotendeels afhankelijk van de eisen die jouw onderwijsinstelling stelt aan een discussie. Begin ieder onderdeel in een nieuwe alinea of paragraaf (zonder kopjes).

Let op
Je discussie komt meestal in een apart hoofdstuk na je conclusie, maar voor eventuele aanbevelingen, de literatuurlijst, en een eventueel nawoord. Sommige opleidingen verlangen echter dat je de discussie voor je conclusie plaatst of dat je discussie een paragraaf is van je conclusie. Check dus goed de richtlijnen van jouw studie.

Hoe schrijf je een discussie?

Je kijkt in je discussie terug op het onderzoek dat je gedaan hebt door de resultaten te evalueren en kritisch te bespreken. Ook kijk je naar de toekomst en kun je suggesties doen voor vervolgonderzoek.

In de discussie schrijf je meer interpretatief en kleurend over de resultaten dan in de conclusie van je scriptie. Waar je het in de conclusie bondig hield, ga je er in de discussie dieper op in.

Je schrijft je discussie, net als de resultaten en conclusie, hoofdzakelijk in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Als je verwijst naar afgeronde zaken (zoals onderzoek dat je gedaan hebt) gebruik je de voltooid tegenwoordige tijd.

Tip
Bekijk ook onze standaardzinnen voor je discussie om inspiratie op te doen over de schrijfstijl van je discussie.

Twijfel je over de taal en structuur van je discussie? Maak dan gebruik van onze nakijkservice en laat je opdracht nakijken op taal én structuur door onze experts!

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Stap 1: Validiteit aantonen

Als je in je methodologie nog niet de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek hebt aangetoond, begin je de discussie van je scriptie met de validiteit van je onderzoeksopzet.

Stel jezelf de volgende vragen:

   Stap 2: Resultaten interpreteren

   Hierna bespreek je de resultaten en geef je aan of ze overeenkomen met je verwachtingen. Je beschrijft hier ook nieuwe inzichten en wat je hebt aangetoond.

   Stel jezelf de volgende vragen:

   • Komen je resultaten overeen met je eigen verwachtingen of verwachtingen op basis van je literatuuronderzoek?
   • Wat zijn mogelijke verklaringen hiervoor?
    Deze verklaringen kunnen uit de literatuur komen, maar mogen ook gebaseerd zijn op je eigen gezonde verstand. In ieder geval beschrijf je hoe jouw resultaten samenhangen met het kader dat je hebt geschetst in het eerste deel (inleiding, aanleiding, vraagstellingen/hypothesen).
   • Hoe hangen je resultaten samen met het theoretisch kader?
   • Ben je tot nieuwe of andere inzichten gekomen, en zo ja welke?
   • Wat heb je met je resultaten aangetoond volgens jou?

    Stap 3: Beperkingen bespreken

    De beperkingen, ofwel limitaties, van je onderzoek presenteer je weer in een nieuwe alinea of paragraaf. In dit onderdeel mag je naast de beperkingen een advies uitbrengen waar rekening mee moet worden gehouden in een vervolgonderzoek.

    Let op
    Het is niet de bedoeling dat je hier je eigen onderzoek helemaal afkraakt. Je hoeft geen opsomming te geven van alle fouten.

    Stel jezelf de volgende vragen:

    • Waardoor zijn de resultaten mogelijk niet 100% betrouwbaar?
     Geef aan wat mogelijk een invloed heeft gehad op de resultaten en daarmee de validiteit van het onderzoek, zoals:
     • Onderzoeksmethoden waarmee niet gemeten is wat gemeten moest worden
     • Gebrek aan wetenschappelijke bronnen over het onderwerp
     • Problemen tijdens het uitvoeren van het onderzoek (zoals onderzoeksbias)
    • Waar heb je tijdens het onderzoek mee te maken gehad wat mogelijk een negatieve invloed heeft gehad op de validiteit van je onderzoek? Hoe verklaren deze beperkingen bepaalde resultaten?
    • Hoe zouden deze beperkingen in een toekomstig onderzoek voorkomen kunnen worden of hoe had je deze beperkingen kunnen voorkomen?

     Standaardzinnen om beperkingen aan te duiden

     1. In dit onderzoek wordt … niet behandeld
     2. De studie kan niet het gehele … in het onderzoek opnemen.
     3. Het is voorbij aan het doel van deze studie om … te onderzoeken.
     4. De lezer moet er rekening mee houden dat deze studie gebaseerd is op…
     1. The thesis does not engage with …
     2. This study is unable to encompass the entire …
     3. It is beyond the scope of this study to examine the …
     4. The reader should bear in mind that the study is based on …

     Meer standaardzinnen

     Voorkom plagiaat en doe de gratis plagiaatcheck.

     Start gratis check

     Stap 4: Implicaties aanduiden

     Geef aan wat de implicaties zijn van jouw onderzoek, oftewel wat voor gevolgen je onderzoek heeft. Je kunt deze implicaties koppelen aan implicaties die je hebt gevonden in soortgelijke situaties.

     Je kunt hiermee ook een brug slaan naar de noodzaak voor vervolgonderzoek (in je volgende alinea of paragraaf) of het doorvoeren van je aanbevelingen (in het volgende hoofdstuk).

     Stel jezelf de volgende vragen:

     • Wat voor gevolgen heeft jouw onderzoek?
     • Wat gebeurt mogelijk in de toekomst wanneer de huidige situatie niet verandert (waarover jij een conclusie hebt getrokken)? In andere woorden, wat zijn de gevolgen als er geen oplossing wordt gevonden of doorgevoerd?
     • Hoe komen de implicaties overeen met implicaties die je hebt gevonden in soortgelijke situaties die je hebt beschreven in je theoretisch kader?
     Voorbeeld: Implicaties aanduiden in je discussie
     Doordat SolarPlus, een groothandel in zonnepanelen, niet inspeelt op de technologische ontwikkelingen zal de verkoop van hun zonnepanelen blijven dalen. De resultaten uit dit onderzoek wijzen erop dat het marktaandeel van de concurrenten in de aankomende twee jaar zal stijgen en dat SolarPlus hierdoor genoodzaakt wordt de zonnepanelen uit de productie te halen of een grootschalige marketingcampagne op te zetten op social media.

     Stap 5: Suggesties voor vervolgonderzoek geven

     De discussie eindigt met een korte paragraaf met 1 tot maximaal 3 suggesties voor eventueel vervolgonderzoek.

     Tip
     Gebruik hierbij ook onze handige standaardzinnen over suggesties voor vervolgonderzoek.

     Stel jezelf de volgende vragen:

     • Wat voor vervolgonderzoek kan nog meer inzicht verkrijgen in het huidige probleem?Presenteer minimaal 1 en maximaal 3 concrete suggesties. Geef hierbij geen lijst van wat anderen nog moeten uitzoeken ter aanvulling van jouw onderzoek, maar geef suggesties voor een losstaande vervolgstudie.
      Let op
      Dit zijn niet de aanbevelingen die je bijvoorbeeld voor jouw opdrachtgever schrijft op basis van je onderzoek. Die beschrijf je in je volgende hoofdstuk.
     • Wat voor vervolgonderzoek kan inzicht krijgen in een nieuw probleem dat uit jouw onderzoek naar voren is gekomen?

     Voorbeeld discussie

     Voor een voorbeeld van een discussie kun je ons artikel met voorbeeld bekijken:

     Voorbeeld discussie

      Checklist: Discussie

      0 / 9

      Checklist: Discussie

      Je discussie zit nu in ieder geval goed in elkaar. Zorg met onze nakijkdienst dat je het document zonder taalfouten kunt inleveren.

      Scriptie nakijken op taal Terug naar checklist discussie

      Veelgestelde vragen over de discussie

      Moet ik altijd een discussie toevoegen aan mijn scriptie?

      Als je een wetenschappelijk onderzoek hebt gedaan voor de universiteit, dan is de discussie een verplicht onderdeel. Hierin kun je dieper ingaan op de resultaten. Het is hierin vooral van belang dat je de validiteit van je onderzoek beargumenteert, de beperkingen van je onderzoek beschrijft en suggesties presenteert voor vervolgonderzoek.

      Het is echter niet altijd verplicht om je discussie als een apart hoofdstuk toe te voegen. Soms is het ook een paragraaf van je conclusie.

      Bij sommige hbo-opleidingen hoef je geen discussie toe te voegen aan je scriptie. Ga na of jij dit wel moet doen, of niet.

      In mijn studierichtlijnen staat dat ik heel andere onderdelen moet toevoegen aan mijn discussie, hoe komt dit?

      Helaas zijn niet alle opleidingen en onderwijsinstellingen het erover eens wat in een discussie beschreven moet worden. Sommige onderwijsinstellingen verlangen zelfs van je dat je in je discussie een conclusie geeft en in je conclusie een advies beschrijft, bijvoorbeeld in een adviesrapport.

      Lees daarom altijd grondig jouw studierichtlijnen door om erachter te komen wat je precies in je discussie moet bespreken. Onze richtlijnen zijn gebaseerd op de algemene regels voor een discussie in een wetenschappelijk onderzoek.

      Hoe lang moet mijn discussie zijn?

      Een discussie is vaak niet veel langer dan anderhalve pagina. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de lengte van je onderzoek. In verhouding tot je onderzoek is je discussie meestal twee keer zo lang als je conclusie.

      Gelden deze richtlijnen ook voor een discussie in een academisch paper?

      Ja, deze richtlijnen gelden ook voor een discussie in een academisch paper, oftewel andere wetenschappelijke teksten dan scripties. Ga wel altijd na wat in jouw studierichtlijnen precies van je verlangd wordt met betrekking tot je discussie.

      Citeer dit Scribbr-artikel

      Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

      Scharwächter, V. & Benders, L. (2023, 23 februari). Discussie schrijven voor je scriptie | Inclusief voorbeeld. Scribbr. Geraadpleegd op 22 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/discussie-scriptie/

      Wat vind jij van dit artikel?
      Veronique Scharwächter

      Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.