De afbakening van je onderzoek op 5 manieren

In een goed afgebakend onderzoek beschrijf je duidelijk welk specifiek probleem je onderzoekt. Zo verhoog je de validiteit en betrouwbaarheid van je scriptie. Als je onderzoek niet goed afgebakend is, wordt je Plan van Aanpak of scriptie niet goedgekeurd.

Je kunt je onderzoek op vijf manieren afbakenen door het onderwerp dat je onderzoekt te specificeren. Dit kun je doen door aan te geven:

  1. op welk deelonderwerp je ingaat;
  2. waar je probleem zich afspeelt;
  3. welke relatie tussen verschillende variabelen je onderzoekt;
  4. op welke tijdsperiode je onderzoek betrekking heeft;
  5. wat de doelgroep is van je studie.

Houd er bij de afbakening rekening mee dat er voldoende literatuur over je onderwerp beschikbaar moet zijn en dat het onderzoek haalbaar is.

Het doel van afbakenen

Met de afbakening begrens je je onderzoek door in te gaan op een zo specifiek mogelijk onderwerp. Hierbij beschrijf je precies wat je onderzoekt en wat niet.

Met een goede afbakening:

5 manieren om je onderzoek af te bakenen

Door een of meerdere manieren toe te passen, wordt duidelijk waar je onderzoek precies op ingaat. Geef hierbij ook aan waar je scriptie niet op ingaat.

Deelonderwerp kiezen

Kies altijd een deelonderwerp. Zo wordt je onderzoek haalbaarder en specifieker. Specificeer je onderzoek voldoende door vervolgens een deelonderwerp van je deelonderwerp te kiezen.

Voorbeeld deelonderwerp kiezen in drie stappen
Correct afgebakend onderwerp

  1. Algemeen onderwerp: De invloed van social media op de maatschappij
  2. Deelonderwerp: De invloed van Facebook op de maatschappij
  3. Deelonderwerp van het deelonderwerp: De invloed van Facebook op de verkiezingen

Niet afgebakend onderwerp
De invloed van social media op de populatie

Wat is niet specifiek genoeg?

  • De populatie: Hier heb je het over de gehele wereldpopulatie, waar je onmogelijk in een scriptie onderzoek naar kunt doen.
  • Social media: Er zijn zoveel socialmediakanalen dat het onmogelijk is om alle social media mee te nemen in je onderzoek

Plaats bepalen

Geef aan op welk geografisch gebied je je richt, zodat duidelijk is op welke plaats jouw onderzoek betrekking heeft. Als je dit niet aangeeft, dan wordt het onderzoek onmogelijk groot en kun je geen valide uitspraken doen over je bevindingen.

Voorbeeld plaats bepalen
Het verhaal achter de opgravingen van middeleeuwse voorwerpen rondom Slot Zeist.

Focussen op een relatie of verband

Je kunt ook ingaan op welke verschillende perspectieven of variabelen jouw onderzoek zich richt.

Voorbeeld focussen op een relatie of verband
De invloed van het live slotdebat tussen Trump en Biden op Fox News in vergelijking met de invloed van het politieke programma van beide partijen op middelbare scholieren in het dorp Goldfielder.

Tijdsperiode verduidelijken

Focus je op een bepaalde tijdsperiode om je scriptie beter af te bakenen.

Voorbeeld tijdsperiode verduidelijken
De invloed van de Romeinen op de high society in Athene in de jaren 200 tot 250 na Christus.

Doelgroep afbakenen

Focus je op een bepaalde categorie mensen, zaken, fenomenen of plaatsen en geef duidelijk aan wie of wat tot de doelgroep behoren door je inclusie- en exclusiecriteria te beschrijven in je methodologie.

Voorbeeld doelgroep afbakenen
Psychologische problemen en gedragingen onder 20- tot 30-jarige werkloze mannen tijdens de coronacrisis.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Voorbeeld manieren van afbakening toepassen

Hieronder volgt een fictief voorbeeld waarin alle manieren van afbakenen zijn toegepast. Ga altijd na welke manieren van toepassing zijn op jouw onderzoek. Het is niet verplicht om alle manieren toe te passen en ook niet om dat in deze volgorde te doen.

Algemeen onderwerp: Muziekevenementen

Manier Invulling
Deelonderwerp Volksmuziekevenementen
Plaats Volksmuziekevenementen in Amsterdam
Relatie De relatie tussen volksmuziekevenementen en de LGBT-gemeenschap in Amsterdam
Tijd De relatie tussen volksmuziekevenementen en de LGBT-gemeenschap in Amsterdam in 2019
Doelgroep De relatie tussen volksmuziekevenementen en de LGBT-gemeenschap in de leeftijd van 18 tot 25 jaar in Amsterdam in 2019

De afbakening beschrijven in je scriptie

Ten eerste geef je in je inleiding aan op welk onderwerp je precies ingaat. Vervolgens specificeer je in je theoretisch kader de definities van bepaalde termen, waardoor je onderzoek automatisch verder afgebakend wordt. Dit is de begripsafbakening.

Hierna ga je in je methodologie in op de inclusie- en exclusiecriteria waarin je bespreekt wat specifiek wel en niet meegenomen wordt in je onderzoek. Tot slot kun je in je conclusie nog eens duidelijk aangeven op welk afgebakend onderwerp je onderzoeksresultaten en conclusie betrekking hebben.

In je Plan van Aanpak beschrijf je de afbakening in je probleemanalyse.

Checklist: Afbakening scriptie

0 / 4

Goed bezig!

Je afbakening zit nu in ieder geval goed in elkaar. Gebruik ook de andere checklists om je scriptie nog beter te maken.

Alle checklists bekijken Terug naar afbakening checklist
Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

2 reacties

Mike
2 september 2020 om 09:57

Hi Scribbr,

Vraagje, jullie geven als tip om de plaats specifiek te definiëren, maar wat als er geen plaats van toepassing is? Bijvoorbeeld als het probleem digitaal / online is en geografische plaats geen rol speelt?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
2 september 2020 om 16:50

Hoi Mike,

Je kunt dan juist specificeren dat het om online gaat, of over bezoekers van een bepaalde website bijvoorbeeld.
Het is zeker geen vereiste om de plaats te gebruiken, maar het maakt het afbakenen van je onderzoek makkelijker.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.