De afbakening van je onderzoek | Betekenis & Voorbeelden

Met een goede afbakening van je onderzoek stel je grenzen aan je onderzoek en beschrijf je duidelijk welk specifiek probleem je onderzoekt. Het is belangrijk om je onderzoek af te bakenen, zodat je onderzoek daadwerkelijk haalbaar en uitvoerbaar is. Ook verhoog je hiermee de validiteit en betrouwbaarheid van je scriptie.

Tip
Je kunt jouw scriptie laten nakijken door één van onze editors.

Als je onderzoek niet goed afgebakend is, bestaat het risico dat je plan van aanpak, onderzoeksvoorstel of scriptie niet wordt goedgekeurd.

Je kunt je onderzoek op vijf verschillende manieren afbakenen door het onderwerp dat je onderzoekt te specificeren. Dit doe je door aan te geven:

   Let op
   Houd er bij de afbakening rekening mee dat er voldoende literatuur over je onderwerp beschikbaar moet zijn en dat het onderwerp relevant en haalbaar is.

     Het doel van afbakenen

     Bij het afbakenen van je onderzoek begrens je je onderzoek door in te gaan op een zo specifiek mogelijk onderwerp. Hierbij beschrijf je precies wat je onderzoekt en wat niet.

     Met een goede afbakening:

      Afbakening beschrijven in je onderzoek

      Je bakent je onderzoek af op het moment dat je je onderwerp introduceert. Als je een plan van aanpak of onderzoeksvoorstel schrijft voordat je aan je scriptie begint, beschrijf je de afbakening in de probleemanalyse.

      In je scriptie beschrijf je je afbakening door:

      • in je inleiding aan te geven op welk onderwerp je precies ingaat;
      • in het theoretisch kader de definities van bepaalde termen te geven (de begripsafbakening), waardoor je onderzoek automatisch verder afgebakend wordt;
      • in de methodologie in te gaan op de inclusie- en exclusiecriteria waarin je bespreekt wat specifiek wel en niet meegenomen wordt in je onderzoek;
      • in de conclusie en/of discussie nog eens duidelijk aan te geven op welk afgebakend onderwerp je onderzoeksresultaten en conclusie betrekking hebben.

       Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

       Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

       • Academisch taalgebruik
       • Onduidelijke zinnen
       • Grammaticale fouten
       • Interpunctie
       • Verboden woorden

       Bekijk het voorbeeld

       Vijf manieren om je onderzoek af te bakenen

       Door een of meerdere manieren toe te passen, wordt duidelijk waar je onderzoek precies op ingaat. Geef hierbij ook aan waar je scriptie niet op ingaat.

         Let op
         Je bent niet verplicht om alle manieren toe te passen. Welke manieren op jouw onderzoek van toepassing zijn, hangt af van het gekozen onderwerp.

         Manier 1: Deelonderwerp kiezen

         Kies altijd een deelonderwerp. Zo wordt je onderzoek haalbaarder en specifieker. Zorg ervoor dat je je onderwerp volledig afbakent door alle algemene aspecten van je onderwerp, indien mogelijk, te specificeren in je deelonderwerp.

         Voorbeeld: Deelonderwerp kiezen
         Niet afgebakend onderwerp
         De invloed van social media op de populatie

         Wat is niet specifiek genoeg?

         • De populatie: Hier heb je het over de gehele wereldpopulatie, waar je onmogelijk in een scriptie onderzoek naar kunt doen.
         • Social media: Er zijn zoveel socialmediakanalen dat het onmogelijk is om alle social media mee te nemen in je onderzoek

         Correct afgebakend onderwerp

         1. Algemeen onderwerp: De invloed van social media op de maatschappij
         2. Deelonderwerp: De invloed van Facebook op de maatschappij
         3. Nader gespecificeerd deelonderwerp: De invloed van Facebook op de verkiezingen

         Manier 2: Plaats bepalen
         Geef aan op welk geografisch gebied je je richt, zodat duidelijk is op welke plaats jouw onderzoek betrekking heeft. Als je dit niet aangeeft, dan wordt het onderzoek onmogelijk groot en kun je geen valide uitspraken doen over je bevindingen.

         Voorbeeld: Plaats bepalen
         Het verhaal achter opgravingen van middeleeuwse voorwerpen.

         Het verhaal achter de opgravingen van middeleeuwse voorwerpen rondom Slot Zeist.

         Manier 3: Op een relatie of verband focussen

         Je kunt ook ingaan op welke verschillende perspectieven of variabelen jouw onderzoek zich richt.

         Voorbeeld: Op een relatie of verband focussen
         Een analyse van het live slotdebat tussen Trump en Biden op Fox News.

         De invloed van het live slotdebat tussen Trump en Biden op Fox News in vergelijking met de invloed van het politieke programma van beide partijen op middelbare scholieren in het dorp Goldfielder.

         Manier 4: Tijdsperiode verduidelijken

         Focus je op een bepaalde tijdsperiode om je scriptie beter af te bakenen.

         Voorbeeld: Tijdsperiode verduidelijken
         De invloed van de Romeinen op de high society in Athene.

         De invloed van de Romeinen op de high society in Athene in de jaren 200 tot 250 na Christus.

         Manier 5: Doelgroep specificeren

         Specificeer je op een bepaalde categorie mensen, zaken, fenomenen of plaatsen en geef duidelijk aan wie of wat tot de doelgroep behoren door je inclusie- en exclusiecriteria te beschrijven in je methodologie.

         Voorbeeld: Doelgroep specificeren
         Psychologische problemen en gedragingen tijdens de coronacrisis.

         Psychologische problemen en gedragingen onder 20- tot 30-jarige, werkloze mannen tijdens de coronacrisis.

         Voorbeeld manieren van afbakening toepassen

         Hieronder volgt een fictief voorbeeld waarin alle manieren van afbakenen zijn toegepast. Ga altijd na welke manieren van toepassing zijn op jouw onderzoek. Het is niet verplicht om alle manieren toe te passen en ook niet om dat in deze volgorde te doen.

         Algemeen onderwerp: Muziekevenementen

         Manier Invulling
         Deelonderwerp Volksmuziekevenementen
         Plaats Volksmuziekevenementen in Amsterdam
         Relatie De relatie tussen volksmuziekevenementen en de LHBTIQ+-gemeenschap in Amsterdam
         Tijd De relatie tussen volksmuziekevenementen en de LHBTIQ+-gemeenschap in Amsterdam in 2019
         Doelgroep De relatie tussen volksmuziekevenementen en mensen uit de LHBTIQ+-gemeenschap in de leeftijd van 18 tot 25 jaar in Amsterdam in 2019

         Checklist: Afbakening scriptie

         0 / 7

         Goed bezig!

         Je afbakening zit nu in ieder geval goed in elkaar. Gebruik ook de andere checklists om je scriptie nog beter te maken.

         Alle checklists bekijken Terug naar afbakening checklist

         Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

         De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

         Scriptie nakijken op taal

         Veelgestelde vragen over de afbakening van je onderzoek

         Waarom moet je je onderzoek afbakenen?

         Door je onderzoek goed af te bakenen:

         Hoe beschrijf je de afbakening in je scriptie?

         Je kunt je onderzoek op de volgende manier afbakenen:

         Is het theoretisch kader van een PvA hetzelfde als van een scriptie?

         Ja en nee. In het theoretisch kader van je plan van aanpak ga je in op de belangrijkste begrippen, theorieën en modellen die met je onderwerp te maken hebben. Je legt hierbij uit wat deze inhouden en gaat daarna vooral in op waarom deze voor jouw onderzoek relevant zijn (welke deelvraag je hiermee kunt beantwoorden bijvoorbeeld).

         Je geeft in het theoretisch kader van je PvA nog geen antwoord op beschrijvende deelvragen, terwijl je dit in je scriptie wel doet.

         Citeer dit Scribbr-artikel

         Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

         Scharwächter, V. & Benders, L. (2024, 15 juli). De afbakening van je onderzoek | Betekenis & Voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 17 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/starten-met-je-scriptie/afbakening-onderzoek/

         Wat vind jij van dit artikel?
         Veronique Scharwächter

         Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.