Een goed scriptieonderwerp vinden dat meteen goedgekeurd wordt

Het is niet eenvoudig om je scriptieonderwerp te kiezen. Soms wordt het onderwerp, oftewel de opdracht, al aangedragen door je opdrachtgever. Zo niet, dan moet je zelf op zoek naar een onderwerp.

Je onderwerp moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. interessant genoeg om minimaal 2 maanden te onderzoeken
 2. voldoende primaire en secundaire literatuur beschikbaar
 3. wetenschappelijk of praktisch relevant
 4. voldoende afgebakend
 5. te onderzoeken met jouw favoriete onderzoeksmethoden

Volg ons stappenplan om jouw perfecte onderwerp te kiezen en om het zo te introduceren dat je begeleider het direct goedkeurt. Formuleer daarna je probleemstelling, doelstelling, centrale onderzoeksvraag en deelvragen.

Stap 1: Denk na over interessante vakken, artikelen, en vervolgopleidingen

Oriënteer je op een mogelijk onderwerp door je eigen interesses met betrekking tot jouw opleiding op een rijtje te zetten. Zo vind je een onderwerp waar je graag langere tijd onderzoek naar doet! Je kunt op vier verschillende manieren op ideeën komen.

 1. Maak een lijst van vakken of cursussen die je tijdens je studie erg leuk vond.
  • Over welke onderwerpen gingen deze vakken?
 2. Kijk naar scripties van andere studenten van jouw opleiding om te achterhalen welke scriptieonderwerpen jou interessant lijken. Vaak hebben universiteiten of hogescholen een database met (bijna) alle scripties die je gewoon kunt inkijken.
  • Welke scripties zijn al geschreven over onderwerpen die jij interessant vond en waar gingen deze scripties over?
 3. Bedenk welke artikelen je interessant vond, lees deze nog eens en zoek in de discussie van deze artikelen naar suggesties voor vervolgonderzoek.
  • Zijn er in de suggesties onderwerpen bij waar jij onderzoek naar zou willen doen?
  • Houd er rekening mee dat het onderzoek wel haalbaar moet zijn, omdat een scriptie vaak op kleinere schaal wordt uitgevoerd dan een professioneel onderzoek.
 4. Misschien heb je al plannen om na je scriptie een master te gaan doen, te promoveren of om in een bepaald werkveld te werken. Kies dan een scriptieonderwerp dat hierop aansluit, zodat je daar alvast ervaring mee of kennis over opdoet. Dit is een voordeel voor later.
  • Met welke onderwerp wil jij je later tijdens je master of beroep bezighouden?

Stap 2: Doe vooronderzoek naar mogelijke onderwerpen

Zodra je voor jezelf duidelijk hebt wat je interessant vindt, kun je vooronderzoek doen om mogelijke scriptieonderwerpen te vinden. Je kunt hiervoor een kleinschalig literatuuronderzoek doen en/of, als je tijdens je stage een scriptie moet schrijven, jouw collega’s en opdrachtgever raadplegen.

Let op: Houd tijdens je vooronderzoek een lijst bij met mogelijke scriptieonderwerpen en let hierbij op dat er over ieder onderwerp dat je opschrijft genoeg wetenschappelijke bronnen te vinden zijn. Het is belangrijk dat je met je onderzoek op voldoende wetenschappelijke literatuur kunt voortbouwen.

Onderwerpen ontdekken door literatuuronderzoek

Zoek met behulp van een algemeen zoekwoord, als kinderpsychologie, naar actuele bronnen via Google (Scholar) en weblogs. Of gebruik LexisNexis: een database waarin je snel alle krantenartikelen binnen je onderzoeksrichting kunt vinden. Bepaal de zoekwoorden die je invoert op basis van de onderwerpen die je interessant lijken en die een relatie hebben met je opleiding of het werk dat je doet op je stageplek.

Je kunt ook zoeken naar actuele artikelen en papers binnen je onderzoeksrichting. Ieder vakgebied heeft een aantal top journals en vakbladen waarin je kunt zoeken naar een onderwerp. Het is slim om de laatste edities van een aantal journals door te nemen om mogelijke scriptieonderwerpen te vinden.

Tijdens je stage een scriptieonderwerp vinden

Als je stage loopt bij een organisatie of bedrijf praat dan eens met je directe collega’s, leidinggevenden en opdrachtgever. Zij hebben vaak goede ideeën voor onderwerpen. Je kunt collega’s vragen met je mee te denken of een afspraak inplannen met je leidinggevende. Zo wordt je uiteindelijke onderwerpkeuze ook eerder gesteund door je collega’s en opdrachtgever.

Oriënterende vragen die je kunt stellen:
 • Zijn er problemen op de werkvloer die je graag opgelost ziet?
 • Komen er nieuwe ontwikkelingen aan waarop de organisatie graag wil inspelen?
 • Zijn er bedrijfsplannen die al een tijdje op de plank liggen?

Het is ook slim om contact op te nemen met studenten die al een scriptie bij de organisatie hebben geschreven. Zij hebben vaak nog wel ideeën voor een onderwerp en kunnen je hiermee op weg helpen. Je kunt mogelijk ook in hun scripties suggesties voor vervolgonderzoek vinden.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Stap 3: Selecteer 3 favoriete onderwerpen en kies er 1

Bekijk je lijst met mogelijke scriptieonderwerpen en kies maximaal 3 onderwerpen die jou het interessantst lijken. Zodra je dat hebt gedaan, kun je ontdekken welk onderwerp je uiteindelijk wilt kiezen door het volgende te doen:

 1. Praat over de 3 onderwerpen met je studiebegeleider, opdrachtgever, vrienden, studiegenoten, collega’s of familie. Hoe enthousiaster je over een onderwerp praat, hoe beter het onderwerp!
 2. Bepaal welk onderwerp het beste aansluit op de eisen vanuit jouw opleiding.
 3. Ga na of de onderwerpen wel maatschappelijk of wetenschappelijk relevant zijn.
 4. Bedenk met welke onderzoeksmethoden je de onderwerpen kunt onderzoeken. Kies een onderwerp dat aansluit bij het soort onderzoek waar jij goed in bent en leuk vindt om te doen. Ben je bijvoorbeeld goed in statistiek? Of vind je het leuker om interviews af te nemen?

Stap 4: Baken je onderwerp af

Je onderwerp is waarschijnlijk nog niet afgebakend, terwijl dit wel heel belangrijk is om ervoor te zorgen dat je het ook daadwerkelijk kunt onderzoeken. Zorg er daarom voor dat je het onderwerp afbakent. Om dit te doen, kun je je verder verdiepen in de literatuur.

Waarschijnlijk is je onderwerp om te beginnen te breed en daardoor niet haalbaar om te onderzoeken. Baken je onderwerp bijvoorbeeld af door:

 • een deelonderwerp te kiezen;
 • de specifieke context te bepalen;
 • een duidelijke doelgroep te kiezen;
 • je op een (of meerdere) bepaalde casussen te richten.

Daarnaast is het in de afbakening van je onderwerp belangrijk om de relevantie van je onderzoek te waarborgen.

Stap 5: Je onderwerp overtuigend introduceren

Introduceer je onderwerp in je Plan van Aanpak, onderzoeksplan of proposal op zo’n manier dat je begeleiders en/of opdrachtgevers hier ook enthousiast over worden. Houd hierbij rekening met de volgende drie punten:

1. Afbakening

In de introductie van je onderwerp moet duidelijk blijken hoe je het onderwerp afgebakend hebt.

 • Waar gaat je onderzoek precies op in?
 • Kun je dit verder specificeren?

2. Kennis van je lezers

Leg vaktermen en begrippen die je lezers nog niet kennen kort in je introductie uit, zodat het duidelijk is waarover je het hebt.

 • Weten jouw lezers al wat alle vaktermen en begrippen die je introduceert inhouden?

3. Interesse wekken

Wek de interesse van je lezers door je onderwerp op een pakkende wijze te introduceren.

 • Raak je geïnteresseerd om meer te lezen als je jouw onderwerp-introductie nog eens leest?
 • Zo niet, kun je bondiger schrijven of de relevantie van het onderwerp beter benadrukken voor je lezer?

Voorbeeldzinnen om je onderwerp te introduceren

Je kunt de volgende voorbeeldzinnen gebruiken om de lezer direct duidelijk te maken waar je onderzoek over gaat.

 1. Dit onderzoek gaat in op … om meer inzicht te krijgen in …
 2. Naar aanleiding van … wordt … onderzocht.
 3. In dit onderzoek wordt onderzocht wat …
 4. Het onderwerp van dit onderzoek is daarom … Hierbij wordt specifiek ingegaan op …
 5. Het is algemeen bekend dat…, maar hoe/waarom … plaatsvindt/gebeurt/ontstaat/zich heeft ontwikkeld is nog onduidelijk. Om deze reden is een kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek gedaan naar …
 6. In de huidige situatie speelt … een belangrijke rol bij … De vraag is wat voor invloed … heeft op … Daarom wordt in dit essay/onderzoek bestudeerd of …
 7. Al sinds XXXX gebeurt … Echter, de reden hiervoor is onbekend. Dit onderzoek beantwoordt daarom de vraag of …
 8. Op 5 september 2018 heeft … plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot … Hierover is zijn verschillende discussies ontstaan. Zo zijn … en … van mening dat …, maar vindt … dat …

Vervolgstappen: Stel je probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvragen op

Zodra je een onderwerp hebt gevonden dat aan alle eisen voldoet en dat je goed hebt afgebakend, kun je beginnen met het opstellen van je probleemstelling, doelstelling, hoofdvraag en deelvragen.

Veelgestelde vragen

Waarom moet je je onderzoek afbakenen?

Door je onderzoek goed af te bakenen:

Hoe beschrijf je de afbakening in je scriptie?

Je kunt je onderzoek op de volgende manier afbakenen:

Wat is wetenschappelijke relevantie?

Met een wetenschappelijk relevant onderzoek draag je bij aan de beschikbare wetenschappelijke kennis en literatuur door een gat (hiaat) in deze kennis op te vullen. Vaak is je onderzoek daarmee ook praktisch relevant.

Je kunt ervoor zorgen dat je onderzoek wetenschappelijk relevant is door na te gaan waar nog geen onderzoek naar gedaan is. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar (nog niet uitgevoerde) vervolgonderzoeken die worden aangeraden in de discussie van wetenschappelijke artikelen of andere scripties.

Wat is maatschappelijke of praktische relevantie?

Een praktisch of maatschappelijk relevant onderzoek draagt bij aan de oplossing voor een probleem, waardoor je bijdraagt aan de maatschappij.

In een maatschappelijk of praktisch relevant onderzoek wil je onder andere:

 • nuttige conclusies trekken over de huidige stand van zaken;
 • testen of een bepaalde methode werkt of niet;
 • leiden tot aanbevelingen om een probleem op te lossen.

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.