Je scriptie laten nakijken op taal en structuur

Scriptie nakijken »

Literatuurlijst genereren volgens de APA-stijl

APA Generator »
Plagiaatcontrole voor studenten

Plagiaatcontrole voor studenten

Doe de check »

Overzicht modellen in scripties

Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en wordt gebruikt om een complexe boodschap eenvoudig over te brengen. Hieronder staat een overzicht van veel gebruikte economische modellen.

SWOT-analyse

SWOT staat voor Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen). De SWOT-analyse geeft weer welke aspecten goed gaan en welke aspecten nog wat meer aandacht verdienen.

Meer informatie over de SWOT-analyse.

Confrontatiematrix

De confrontatiematrix is een handig hulpmiddel bij het opstellen van een marketingplan. Het verbindt de zwakten, sterkten, bedreigingen en kansen van de SWOT-analyse. Het geeft inzicht in waar kansen gegrepen kunnen worden en krachten benut, om de zwaktepunten te verbeteren en bedreigingen te verminderen.

Meer informatie over de confronatatiematrix.

PEST/STEP analyse

De PEST-analyse en de STEP-analyse zijn twee verschillende benamingen voor hetzelfde bedrijfskundig model. Het model brengt een aantal belangrijke factoren op macroniveau in kaart, en kan zo worden gebruikt om de marktontwikkeling en de bedrijfspositionering te begrijpen.

Meer informatie over de PEST/STEP analyse.

Marketingmix: 4P’s

Zodra de doelgroep voor een product of dienst duidelijk is kan de juiste marketingmix ontwikkeld worden. De marketingmix bestaat uit vier elementen, vaak afgekort met de 4P’s: product, prijs, plaats en promotie.

Meer informatie over de marketingmix.

Balanced Scorecard

Het kenmerkende van de Balanced Scorecard is dat het inzicht geeft in de langetermijnstrategie, in plaats van dat er alleen gekeken wordt naar de behaalde (financiële) resultaten op de korte termijn. Niet alleen eenvoudig meetbare KPI’s worden meegenomen, maar ook moeilijkere meetbare aspecten.

Meer informatie over de Balanced Scorecard.

BCG-matrix

In de BCG-matrix wordt de marktgroei en het marktaandeel van bepaalde producten of diensten van een bedrijf met elkaar vergeleken. Zo kan een bedrijf bepalen waarin ze moeten investeren, waarin ze moeten desinvesteren en wat ze zelfs niet meer moeten aanbieden.

Meer informatie over de BCG-matrix.

Piramide van Maslow

Behoeften van consumenten kunnen verklaard worden aan de hand van de piramide van Maslow, ook wel de behoeftepiramide genoemd. Deze theorie gaat ervan uit dat mensen bepaalde basisbehoeften hebben, en dat bepaalde behoeften pas optreden als een andere behoefte vervuld is.

Meer informatie over de piramide van Maslow.

Wat vind jij van dit artikel? (je stem is anoniem)
Bezig met het verwerken van je stem...
Je stem is doorgevoerd :-)
Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
22 lezers vinden dit artikel handig. 39 stemmen in totaal.

Meer interessante artikelen