Overzicht modellen in scripties

Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en wordt gebruikt om een complexe boodschap eenvoudig over te brengen. Hieronder vind je een overzicht van veelgebruikte economische modellen.

SWOT-analyse

SWOT staat voor Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen). De SWOT-analyse geeft weer wat goed gaat in een situatie, binnen een bedrijf of tijdens een project en waar nog verbetering mogelijk is.

Meer informatie over de SWOT-analyse.

Confrontatiematrix

De confrontatiematrix is een handig hulpmiddel om je marketingplan op te stellen. Het verbindt de zwakten, sterkten, bedreigingen en kansen van de SWOT-analyse.

Hiermee weet jij welke kansen moeten worden benut en welke krachten gebruikt kunnen worden om de eerder vastgestelde zwaktepunten te verbeteren en bedreigingen te verminderen.

Meer informatie over de confrontatiematrix.

DESTEP-analyse

De DESTEP-analyse brengt een aantal belangrijke externe factoren op macroniveau in kaart, en kan worden gebruikt om de marktontwikkeling en de bedrijfspositionering te begrijpen.

Meer informatie over de DESTEP-analyse.

Marketingmix: 4P’s en 7P’s

Zodra de doelgroep voor een product of dienst bepaald is, kan de juiste marketingmix ontwikkeld worden. De marketingmix bestaat uit vier of zeven elementen, vaak afgekort met de 4P’s: product, prijs, plaats en promotie.

Meer informatie over de marketingmix.

Balanced Scorecard

Het kenmerkende van de Balanced Scorecard is dat het inzicht biedt in de langetermijnstrategie, terwijl de meeste modellen alleen kijken naar de behaalde (financiële) resultaten op de korte termijn. Niet alleen eenvoudig meetbare KPI’s worden meegenomen, maar ook moeilijker meetbare aspecten.

Meer informatie over de Balanced Scorecard.

BCG-matrix

In de BCG-matrix worden de marktgroei en het marktaandeel van bepaalde producten of diensten van een bedrijf met elkaar vergeleken. Zo kan een bedrijf bepalen waarin het bedrijf moet investeren, waarin het moet desinvesteren en wat zelfs niet meer moet worden aangeboden.

Meer informatie over de BCG-matrix.

Piramide van Maslow

Behoeften van consumenten kunnen verklaard worden aan de hand van de piramide van Maslow, ook wel de behoeftepiramide genoemd. Deze theorie gaat ervan uit dat mensen bepaalde basisbehoeften hebben en dat bepaalde behoeften pas optreden als een andere behoefte vervuld is.

Meer informatie over de piramide van Maslow.

5w- of 6w-model

Het 5w- of 6w-model van Ferrell is een methode om meer inzicht te krijgen in het gedrag en de wensen van klanten.

Door de 5 w’s – wie, wat, waar, wanneer en waarom – mee te nemen in je marktonderzoek, voer je een gedegen afnemersanalyse uit. De uitkomsten kunnen eventueel ook dienen als input van je SWOT-analyse.

Meer informatie over het 5w- of 6w-model.

Gap-model

Met het Gap-model kijk je naar verwachtingen van klanten en naar hun daadwerkelijke ervaring met een bedrijf. Het verschil tussen deze twee heet een ‘gap’. Er zijn vijf soorten gaps: knowledge gap, policy gap, delivery gap, communication gap en customer gap. 

Een Gap-model kun je in je scripties gebruiken om bedrijven (je opdrachtgever) te helpen doorgronden waar het misgaat in hun dienstverlening. Een andere naam voor dit model is het SERVQUAL-model.

Meer informatie over het Gap-model.

Concurrentieanalyse: Vijfkrachtenmodel van Porter

Met het vijfkrachtenmodel van Porter krijg je een goed beeld van de concurrentie binnen een bepaalde bedrijfstak. Als je een concurrentieanalyse uitvoert gebruik je hiervoor meestal dit model. 

Hierbij analyseer je vijf krachten, namelijk de dreiging van nieuwe toetreders, onderhandelingsmacht van leveranciers, onderhandelingsmacht van klanten, dreiging van substituten en onderlinge rivaliteit.

Meer informatie over het vijfkrachtenmodel van Porter.

Wat vind jij van dit artikel?

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.8