Hoeveel interviews neem je af voor je scriptieonderzoek?

Hoeveel interviews je moet afnemen, is afhankelijk van het soort onderzoek dat je doet.

Als je een kwalitatief onderzoek doet, moet je eerst nagaan of je onderzoek doet naar een gelijksoortige (homogene) of een ongelijksoortige (heterogene) groep personen. Het is van belang dat er of theoretische saturatie (verzadiging) optreedt of dat je in staat bent de onderzoeksvraag te beantwoorden op basis van de afgenomen interviews.

Als je een kwantitatief onderzoek uitvoert en je de conclusies van je steekproef naar een grotere populatie wilt generaliseren, kun je het beste met een steekproefcalculator berekenen hoeveel personen je moet interviewen.

De richtlijnen in dit artikel zijn gebaseerd op de richtlijnen van onderwijsinstellingen en ervaring met onderzoek. Voor kwalitatief onderzoek zijn er helaas geen strikte regels die een precies aantal interviews voorschrijven, dus overleg altijd met je begeleider hoeveel personen je moet interviewen.

Aantal interviews bij een kwalitatief onderzoek

Bij een kwalitatief onderzoek is het doel van de interviews om een diepgaand inzicht te krijgen in een afgebakend onderwerp. Dit kan bijvoorbeeld de mening van je respondenten over een bepaald product zijn of de kennis van een expert over een bepaald probleem.

Als je een homogene groep onderzoekt, kun je 8 tot 10 respondenten interviewen totdat theoretische saturatie optreedt. Als je daarentegen een heterogene groep onderzoekt, kun je óf een aantal experts over deze groep interviewen óf per subgroep 1 of 2 personen interviewen (afhankelijk van het aantal subgroepen).

Met het oog op de tijd die je hebt om een scriptie te schrijven, kun je het beste maximaal 20 interviews afnemen. Echter, soms volstaat het ook om slechts 1 of een paar interviews af te nemen als je experts over een bepaald onderwerp interviewt en je hiermee al voldoende kennis verkrijgt om je onderzoeksvragen te beantwoorden.

Onderzoek naar Interviews met Aantal interviews
Homogene groep Personen uit deze groep 8 tot 10 (of tot saturatie optreedt)
Heterogene groep Personen uit verschillende categorieën van deze groep 8 tot 20 (of tot saturatie optreedt)
Heterogene groep – experts Experts over deze groep 1 tot 5 (tot je duidelijk antwoord kunt geven op je onderzoeksvraag)
Bepaald fenomeen Experts over dit fenomeen 1 tot 8 (tot je duidelijk antwoord kunt geven op je onderzoeksvraag)
Case study Betrokken personen of experts 1 tot 8 (tot je duidelijk antwoord kunt geven op je onderzoeksvraag)

Homogene onderzoekspopulatie

Een homogene onderzoeksgroep bestaat uit personen die op een bepaalde manier hetzelfde zijn en met betrekking tot jouw onderzoek tot één categorie behoren. Zo kun je stellen dat werknemers van een bedrijf een homogene groep vormen.

Als je onderzoek doet naar een homogene onderzoeksgroep, wil je meestal achterhalen wat de overeenkomsten zijn tussen de leden van deze groep. Uiteindelijk wil je algemene uitspraken kunnen doen over deze groep, bijvoorbeeld over hun algemene opinie, kennis over een fenomeen of hun weerstand ten opzichte van innovatie.

Voorbeeld: Homogene onderzoeksgroepen
 • eerstejaarsstudenten van de studie Taal- en Spraakpathologie
 • politicologen
 • veganisten
 • vijfjarigen
 • Instagram-gebruikers
 • Italianen

Heterogene onderzoekspopulatie

Een heterogene onderzoekspopulatie is een groep mensen die juist van elkaar verschillen met betrekking tot jouw onderzoek. Deze personen behoren tot verschillende categorieën.

Als je hier onderzoek naar doet, wil je meestal een uitspraak doen over de verschillen of overeenkomsten binnen deze heterogene onderzoeksgroep op basis van de diverse categorieën.

Voorbeeld: Heterogene onderzoeksgroepen
 • Werknemers van het stagebedrijf van de afdelingen:
  • Marketing
  • Verkoop
  • Communicatie
 • Tweedeklassers van verschillende leerniveaus:
  • vmbo
  • havo
  • vwo
 • Politici van verschillende partijen:
  • D66
  • GroenLinks
  • BIJ1

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

(Theoretische) saturatie

Theoretische saturatie ontstaat als de antwoorden op interviewvragen je geen nieuwe informatie meer opleveren. Als dit gebeurt, heb je voldoende personen geïnterviewd om valide uitspraken te kunnen doen op basis van jouw interviews.

Voorbeeld: Theoretische saturatie kwalitatief onderzoek
Onderzoeksdoel: Inzicht krijgen in de manieren waarop servicebaliemedewerkers klanten begroeten.

Na 6 interviews: Er is snel verzadiging opgetreden, omdat de antwoorden lieten zien dat er slechts drie manieren zijn waarop de servicebaliemedewerkers in de huidige situatie klanten begroeten. Hierbij kon op basis van het antwoord van de manager bevestigd worden dat de servicebaliemedewerkers enkel bekend zijn met deze drie begroetingswijzen.

Aantal interviews bij een kwantitatief onderzoek

Voor kwantitatief onderzoek is het waarschijnlijker dat je gebruikmaakt van enquêtes dan van interviews, omdat je hiermee gemakkelijker meer personen kunt bereiken. Echter, je zult toch interviews moeten afnemen als bijvoorbeeld de intonatie van een antwoord op een vraag ook van belang is of als je wilt doorvragen bij een onduidelijk, onvolledig of interessant antwoord.

Steekproefcalculator

Bereken met een steekproefcalculator hoeveel personen je moet interviewen om met kwantitatief onderzoek valide uitspraken te kunnen doen over jouw onderzoekspopulatie. Online kun je meerdere gratis steekproefcalculators vinden om je steekproef te berekenen, zoals de steekproefcalculator, checkmarket.nl of allesovermarktonderzoek.nl.

Als het aantal niet haalbaar is, kun je met je begeleider overleggen of je een kleinere steekproef mag onderzoeken. Indien je een kleinere steekproef trekt, betekent dit dat je resultaten mogelijk minder valide zijn. Deze beperking vermeld je dan in de discussie van je scriptie.

Validiteit en betrouwbaarheid van het aantal interviews

Zodra theoretische saturatie is opgetreden of als je een eenduidig antwoord hebt verkregen op je onderzoeksvraag, heb je bij een kwalitatief onderzoek op een valide en betrouwbare wijze onderzoek gedaan door middel van interviews.

Als dit niet het geval is, kun je bij het onderdeel beperkingen van je discussiesectie bespreken dat je bijvoorbeeld te weinig interviews hebt afgenomen, dat er geen verzadiging is opgetreden of dat je geen antwoord hebt kunnen geven op je vraag.

De beschrijvingen van je steekproef, interviews of enquêtes en de discussiepunten zijn van groot belang om de reproduceerbaarheid en repliceerbaarheid van je scriptie te waarborgen.

Haalbaar aantal interviews in je scriptie

Voor de meeste studenten is het met het oog op de voorbereiding en de verwerking van interviewantwoorden niet haalbaar om meer dan 20 interviews te houden. Overleg altijd met je begeleider om samen tot een acceptabel aantal te komen.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Veelgestelde vragen

Hoeveel interviews moet je afnemen?

Als je een kwalitatief onderzoek doet, moet je eerst nagaan of je onderzoek doet naar een gelijksoortige (homogene) of een ongelijksoortige (heterogene) groep personen. Het is van belang dat er of theoretische saturatie (verzadiging) optreedt of dat je in staat bent de onderzoeksvraag te beantwoorden op basis van de afgenomen interviews.

Als je een kwantitatief onderzoek uitvoert en je de conclusies van je steekproef naar een grotere populatie wilt generaliseren, kun je het beste met een steekproefcalculator berekenen hoeveel personen je moet interviewen.

Wat is theoretische saturatie?

Theoretische saturatie ontstaat als de antwoorden op interview- of enquêtevragen je geen nieuwe informatie meer opleveren. Als dit gebeurt, heb je voldoende personen geïnterviewd of geënquêteerd om valide uitspraken te kunnen doen op basis van je onderzoek.

Waarvan is de validiteit van een interview afhankelijk?

De validiteit van een interview is onder andere afhankelijk van het type interview. Daarnaast hangt de validiteit af van hoe je je interview vormgeeft en uitvoert. Zo is het belangrijk om valide interviewvragen te formuleren.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2022, 17 oktober). Hoeveel interviews neem je af voor je scriptieonderzoek?. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/aantal-interviews/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.