Wat is steekproefbias (sampling bias)?

Steekproefbias (sampling bias) treedt op als sommige leden van een populatie systematisch meer kans hebben om in een steekproef te worden geselecteerd dan anderen.

Steekproefbias is een vorm van selection bias.