Wat zijn de vier soorten organisatiedoelstellingen?

Er zijn vier organisatiedoelstellingen:

  1. Strategische doelstellingen (strategic): doelen die zijn bedoeld om je missie en visie te verwezenlijken.
  2. Operationele doelstellingen (operations): de effectiviteit en efficiëntie van processen.
  3. Doelstelling met betrekking tot de informatievoorziening (reporting): de betrouwbaarheid van de interne en externe informatievoorziening.
  4. Doelstellingen met betrekking tot de naleving van wet- en regelgeving en richtlijnen (compliance): in hoeverre relevante wet- en regelgeving worden nageleefd.