Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar rapporten, scripties en niet-uitgegeven teksten?

Je gebruikt voor rapporten, scripties en niet-uitgegeven teksten hetzelfde voetnoot– en bronvermeldingsformat als voor boeken. Eventueel voeg je tussen haakjes extra informatie toe over het publicatietype. Indien de bron geen auteur heeft, vermeld je de titel op de auteursplaats.

Verwijzing naar rapport
Rapport toekomst zorgstelsel 2020
Rapport over de toekomst van het Nederlands zorgstelsel, bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 38162, 12.