Taalfouten in (APA-)citaten: mogen ze blijven staan?

Als je een fout ziet in een bron die je wilt citeren, dan is de regel dat je de spelfouten en interpunctiefouten mag verbeteren, behalve wanneer je de APA-regels volgt.

Soort fout Fout Goed
Spelfout in citaat “De huizen warn allemaal verkocht”, gaf Aliyev aan. “De huizen waren allemaal verkocht”, gaf Aliyev aan.
Foutieve leestekens Zo zit het”. (Gooskens, 2021). “Zo zit het” (Gooskens, 2021).
Foutieve introductie citaat Om te herstellen van haar burn-out, ze “had besloten op vakantie te gaan.” Om te herstellen van haar burn-out, “had [ze] besloten op vakantie te gaan.”

Tip: Met onze gratis Spellingscontrole worden alle taalfouten in citaten automatisch verbeterd.

Spelfout in citaat

Voorbeeld: Spelfout in citaat
“Hier word niet op gelet.”

Moeten spelfouten in citaten worden verbeterd?

Je mag spelfouten en interpunctiefouten in citaten direct verbeteren, behalve als je de APA-stijl gebruikt.

Fouten in citaten volgens de standaardregel en volgens de APA-stijl

Fout Goed Goed volgens APA-stijl
Van Wijck zegt hierover: “Ik vind vind dat millennials beter getraind moeten worden.” Van Wijck zegt hierover: “Ik vind dat millennials beter getraind moeten worden.” Van Wijck zegt hierover: “Ik vind vind [sic] dat millennials beter getraind moeten worden.”
“Een boete van driehonderd euro,” stelde de advocaat, “is absurt.” “Een boete van driehonderd euro,” stelde de advocaat, “is absurd.” “Een boete van driehonderd euro,” stelde de advocaat, “is absurt [sic].”
Kheang stelt: “Gifjes zijn een nieuwe manier van comuniceren.” Kheang stelt: “Gifjes zijn een nieuwe manier van communiceren.” Kheang stelt: “Gifjes zijn een nieuwe manier van comuniceren [sic].”

Uitleg spelfouten in citaten

APA stelt dat je spelfouten nooit mag verbeteren, maar dat je achter een spelfout in een citaat “[sic]” moet plaatsen. Hiermee geef je aan dat de spelfout er al stond en dat dit niet een typefout of een spelfout van jou is.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Foutieve leestekens

Voorbeeld: Fout leesteken in citaat
Deze definitie is verouderd”.

Welke leestekens worden gebruikt bij citaten?

Een citaat opent en sluit met dubbele aanhalingstekens. De regel is dat een punt, een komma, een uitroepteken of een vraagteken vóór aanhalingstekens sluiten komt. Als je de APA-regels gebruikt en een bronvermelding toevoegt, dan komt de punt na de referentie.

Voorbeeld: Goed gebruik van leestekens bij citaten
  • “Dit moet opgelost worden.”
  • “Dit moet opgelost worden” (François, 2020).

Herkennen van fouten met leestekens bij citaten

Fout Regel Dus …
“Dit is een veelomvattend begrip”. Leesteken komt vóór aanhalingstekens sluiten “Dit is een veelomvattend begrip.”
Daar zijn nog geen oplossingen voor.” Gebruik consistent dubbele aanhalingstekens Daar zijn nog geen oplossingen voor.”
De verkeerssituatie is gevaarlijk.” Voeg nooit een spatie in na of voor aanhalingstekens “De verkeerssituatie is gevaarlijk.”
“De juiste steekproefgrootte is daarom van belang.” (Dupont, 2021) De punt komt na de bronvermelding “De juiste steekproefgrootte is daarom van belang” (Dupont, 2021).
“De tijd dringt”. (Mihaylov, 2021). Nooit punten dubbel gebruiken “De tijd dringt (Mihaylov, 2021).
Koopmans (2020) stelt: Ambitie is de sleutel” (p. 12). Aanhalingstekens onjuist Koopmans (2020) stelt: Ambitie is de sleutel” (p. 12).
Volgens “Debret (2017) kun je niet vroeg genoeg beginnen. Aanhalingstekens onjuist Volgens Debret (2017) kun je niet vroeg genoeg beginnen.

Verschil standaardregel en APA-stijl

Een verschil tussen de standaardregel en de regel volgens de APA-stijl, is dat de punt bij de APA-stijl na het aanhalingsteken sluiten komt in plaats van ervoor.

Standaardregel Volgens APA-stijl
Mrosek (2021, p. 20) gaf het volgende aan: “Het ABC-model is een manier om inzicht te krijgen in de externe omgeving van een bedrijf.” Mrosek (2021, p. 20) gaf het volgende aan: “Het ABC-model is een manier om inzicht te krijgen in de externe omgeving van een bedrijf”.
Mendaros (2020, p. 3) stelt: “Het gebruik van de passieve vorm moet niet voor verwarring zorgen.” Mendaros (2020, p. 3) stelt: “Het gebruik van de passieve vorm moet niet voor verwarring zorgen”.

Wanneer je het paginanummer aan het eind van de zin vermeldt, komt de standaardregel wel overeen met die voor de APA-stijl.

Standaardregel Volgens APA-stijl
Mrosek (2021) gaf het volgende aan: “Het ABC-model is een manier om inzicht te krijgen in de externe omgeving van een bedrijf” (p. 20). Mrosek (2021) gaf het volgende aan: “Het ABC-model is een manier om inzicht te krijgen in de externe omgeving van een bedrijf” (p. 20).
Mendaros (2020) stelt: “Het gebruik van de passieve vorm moet niet voor verwarring zorgen” (p. 3). Mendaros (2020) stelt: “Het gebruik van de passieve vorm moet niet voor verwarring zorgen” (p. 3).

Let op: bij citaten van meer dan 40 woorden komt de punt niet na de referentie. In dat geval worden ook geen aanhalingstekens gebruikt.

Een citaat introduceren

Voorbeeld: Verkeerde introductie citaat
Møller (2021) stelt “dat nieuwe onderzoeken van belang zijn.”.
Voorbeeld: Goede introductie citaat
Møller (2021) stelde het volgende: “Nieuwe onderzoeken zijn van belang.”

Op welke manier wordt een citaat opgenomen in de lopende tekst?

Een citaat moet een letterlijke kopie zijn van de tekst uit de bron. Je kunt delen van tekst uit een bron overnemen, maar zorg ervoor dat je de tekst dan op de juiste manier inkort of tekst toevoegt.

Je moet zorgen voor:

  • de juiste woordvolgorde om het citaat te laten aansluiten bij je tekst;
  • correct gebruik van het beletselteken (. . .) als je het citaat inkort;
  • tekst die op een goede manier is toegevoegd.

Herkennen fouten met citaten opnemen in de tekst

Fout Soort fout Goed
Smitjes geeft aan dat “dit model is populair binnen de wetenschap”. Onjuiste woordvolgorde Smitjes geeft aan dat “dit model populair [is] binnen de wetenschap”.
De Maat vond “absoluut niet de bedoeling” dat dit gebeurde. Onjuiste woordvolgorde Volgens De Maat was dit “absoluut niet de bedoeling”.
In haar artikel gaf Mäkäla (2021) aan: “De (specifieke) regels voor lay-out zijn complex.” Incorrect gebruik beletselteken In haar artikel gaf Mäkäla (2016) aan: “De . . . regels voor lay-out zijn complex.”
Garcia (2020) geeft aan: “het is belangrijk om {basiskennis van} de statistiek {te hebben}.” Tekst verkeerd toegevoegd Garcia (2020) geeft aan: “het is belangrijk om [basiskennis van] de statistiek [te hebben].”

Let Scribbr op spelfouten in citaten?

Bij het nakijken van je scriptie verbetert de editor altijd direct de spel- en interpunctiefouten in citaten en fouten met leestekens.

Soort fout Fout Verbetering editor Scribbr
Spelfout “De eerste jaars studenten waren vandaag erg onrustig.” “De eerstejaarsstudenten waren vandaag erg onrustig.”
Spelfout “Een semigestructureerd interview is een veel gebruikte methode.” “Een semigestructureerd interview is een veelgebruikte methode.”
Interpunctiefout De manager zei ‘hier hebben we geen budget voor. De manager zei: “Hier hebben we geen budget voor.”
Introductiefout Wanneer “niet op tijd aan de bel trekken” gaan deze organisaties failliet. Wanneer ze “niet op tijd aan de bel trekken” gaan deze organisaties failliet.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Veelgestelde vragen

Mag je taalfouten in citaten verbeteren?

Als je een fout ziet in een stuk tekst dat je wilt citeren, dan is de regel dat je de spelfouten en interpunctiefouten mag verbeteren, behalve wanneer je de APA-regels volgt.

Mag je een fout in een citaat verbeteren volgens de APA-stijl?

Als je de APA-richtlijnen volgt, mag je spelfouten in citaten niet zomaar verbeteren. In plaats daarvan zet je [sic] achter de fout om aan te geven dat je deze gezien hebt en dat je deze niet zelf geïntroduceerd hebt.

Van Wijck zegt hierover: “Ik vind vind [sic] dat millennials beter getraind moeten worden.”
Mag je een citaat vertalen?

De APA-stijl geeft aan dat je bij een vertaling niet langer meer van een citaat spreekt maar van een parafrase.

Je behandelt de bron als een normale parafrase en plaatst dus geen aanhalingstekens. In de literatuurlijst schrijf je eerst de originele titel op en hierna plaats je tussen blokhaken ‘[]’ de vertaalde titel.

Meer info

Wanneer moet ik citaten gebruiken?

Bij academisch schrijven zijn er hoofdzakelijk drie situaties waarbij citeren de beste keuze is:

  • Om het taalgebruik van de auteur te analyseren (bijvoorbeeld in een literaire analyse)
  • Om bewijs te leveren uit originele bronnen
  • Om op de juiste wijze een precieze definitie of argument te presenteren

Gebruik niet te veel citaten, want jouw eigen stem moet het sterkst aanwezig zijn. Als je simpelweg informatie wil geven uit een bron is het meestal beter om te parafraseren of samen te vatten.

Tip: Geneer gemakkelijk je literatuurlijst met Scribbrs APA Generator.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Vleeshouwers, L. (2024, 19 juni). Taalfouten in (APA-)citaten: mogen ze blijven staan?. Scribbr. Geraadpleegd op 22 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/academische-stijlregels/spelfouten-citaten/

Wat vind jij van dit artikel?
Lucy Vleeshouwers

Lucy is de Nederlandse Kwaliteitsmanager van Scribbr. Na een paar jaar Scribbr-editor te zijn geweest, was het tijd voor meer. Sindsdien helpt ze studenten en editors met het schrijven en nakijken van academische teksten.