De hoofdvraag in je scriptie

Gepubliceerd op door Laatste update op: 17 maart 2017

De hoofdvraag is de centrale onderzoeksvraag van je scriptie. De hoofdvraag stel je op met behulp van de probleemstelling die je weer met behulp van de probleemanalyse hebt opgesteld.

De hoofdvraag beantwoord je in je scriptie met het onderzoek dat je doet. De deelvragen/hypothesen stel je op om je hoofdvraag stap voor stap te kunnen beantwoorden. Zo zorgen de deelvragen/hypothesen voor structuur in de beantwoording van de hoofdvraag.

Hoe ziet een hoofdvraag eruit?

De hoofdvraag bestaat vaak uit meer dan één deel, bijvoorbeeld een beschrijvend deel gevolgd door een verklarend deel. Je wilt bijvoorbeeld eerst onderzoeken welke ontwikkelingen er plaatsvinden, voordat je de oorzaken van deze ontwikkelingen gaat achterhalen.

Voorbeelden hoofdvraag
Wat zijn de argumenten vóór de invoering van de Europese Bankbelasting en hoe zou deze invoering eruit moeten zien?
Welke factoren maken dat een bezoeker van een webshop niet online koopt maar in een traditionele winkel de aankoop doet?
Welke praktische onderwijstechnieken kunnen leerkrachten inzetten om hierdoor hoogbegaafde kinderen beter te herkennen en te begeleiden?

Wat is een goede hoofdvraag?

Met de hoofdvraag kun je al snel de mist ingaan, daarom is het belangrijk dat je je houdt aan de volgende criteria.

1. De hoofdvraag bestaat uit één vraag

Beperk je altijd tot één vraag. Als je dit lastig vindt dan betekent dit dat je de hoofdvraag meer moet beperken en je het onderzoek beter moet afbakenen.

2. De hoofdvraag volgt logischerwijs uit de probleemstelling

Op basis van de probleemstelling maak je de hoofdvraag. Het is daarom belangrijk dat je de probleemanalyse uitvoerig hebt gedaan.

3. De hoofdvraag kan beter geen mening-vraag of ethische vraag zijn

Een mening-vraag of ethische vraag noem je ook wel evaluerende of normatieve vragen.

Voorbeeld normatieve vraag
Is de keuze van Denemarken om de grenzen te sluit wel goed?

Je dient als onderzoeker objectief te zijn en met een dergelijke hoofdvraag is dat niet eenvoudig. Je kunt de vraag dan beter neutraler opstellen:

Voorbeeld neutrale vraag
Wat zijn de redenen voor de overheid van Denemarken om de grenzen te sluiten?

4. Met de hoofdvraag wil je geen oplossing bieden

Het is niet de bedoeling dat je met de hoofdvraag een oplossing gaat geven voor een probleem. Je onderzoek kan informatie verschaffen die een bijdrage kan leveren aan de oplossing voor een probleem, maar geeft nooit de oplossing zelf. Het is aan de opdrachtgever om uiteindelijk de oplossing te bedenken.

Voorbeeld oplossingsvraag
Hoe kan de HR-afdeling van Rabobank Nederland ziekte-uitval terugdringen?

Je kunt dit soort vragen wel omzetten.

Voorbeeld
Wat zijn de oorzaken voor de verhoogde ziekte-uitval bij Rabobank Nederland en welke lessen kan men hieruit trekken?

5. Van de hoofdvraag moet je geen beleidsvraag of adviesvraag maken

Het is niet aan jou om nieuw beleid te maken voor een organisatie. Dat is een taak van het management. Daarnaast is het niet verstandig om een adviesvraag te gebruiken omdat je dan een advies gaat geven aan je opdrachtgever.

Als je opdrachtgever een advies wil dan kun je beter een adviesplan schrijven naast de scriptie. Je kunt dan van een van de deelvragen een adviesvraag maken en deze deelvraag beantwoorden in het adviesplan.

Voorbeeld beleidsvraag
Hoe kan de Huisvestingswet 2014 worden ingezet om goedkope woningen terecht te laten komen bij de doelgroep?
Voorbeeld adviesvraag
Welke stappen moeten worden ondernomen om de afdeling HR van Rabobank Nederland efficiënter te laten worden?

6. De hoofdvraag is geen ‘waarom’-vraag.

Deze vragen zijn vaak te open en bieden geen goed uitgangspunt voor een onderzoek. Je kunt er nog te veel kanten mee op.

Voorbeeld ‘waarom’-vraag
Waarom heeft Rabobank Nederland een hoog ziekte-uitval?

Deze vraag is nog niet specifiek genoeg. Je zal meer vooronderzoek moeten doen en een gerichter vraag moeten opstellen.

Voorbeeld
Welke praktische tools zijn er om ziekte-uitval bij service-georiënteerde bedrijven terug te dringen?

7. Een goede hoofdvraag is geen ja-neevraag.

Dit soort vragen zijn te beperkt en hiervoor is vaak niet veel onderzoek nodig.

Wanneer je toetsend onderzoek wilt gaan doen met een toetsende vraag dan is het wel mogelijk om ja-neevragen te gebruiken. Deze vragen kun je dan ombuigen in hypothesen.

Voorbeeld ja-neevraag
Is er sprake van een verhoogd ziekte-uitval bij Rabobank Nederland?

Type onderzoeksvraag

De hoofdvraag kun je indelen in een type onderzoeksvraag. Er zijn veel verschillende type onderzoeksvragen en het type onderzoeksvraag bepaalt mede welk type onderzoek je doet en welke onderzoeksmethoden je uiteindelijk gebruikt.

Zo kun je een beschrijvende vraag vaak met literatuuronderzoek beantwoorden en zal je bij een toetsende vraag met hypothesen een experiment moeten doen. Sommige vragen vergen kwantitatief onderzoek en sommige vragen kwalitatief onderzoek.

Bedenk wel dat het ene niet het andere uitsluit. Vaak kun je én kwantitatief én kwalitatief onderzoek doen. Hou je dus niet te veel bezig met het bepalen van het type onderzoeksvraag maar kies voor datgene dat jou het meest logisch lijkt.

Deelvragen opstellen

De deelvragen stel je op om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden.

Wat vind jij van dit artikel? (je stem is anoniem)
Bezig met het verwerken van je stem...
Je stem is doorgevoerd :-)
Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
63 lezers vinden dit artikel handig. 71 stemmen in totaal.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen » Trustpilot score van 9.7
Scribbr prof

Geschreven door Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

12 reacties

 1. Lighting:

  Heb een hoofdvraag nodig dat over financiële dienstverlening gaat en twee punten voorkomen sociaal-cultureel en politiek juridisch.

  Ik kan telkens niet op een hoofdvraag komen, zouden jullie mij hierbij kunnen helpen ?

 2. Puck:

  Zouden jullie een voorbeeld kunnen geven hoe je een ja-neevraag omzet tot een correcte hoofdvraag als het niet om een toetsend onderzoek gaat?

 3. LinC:

  Hoi,

  Ik moet een supplier manual herschrijven, zodat het compleet en verbeterd wordt en er minder fouten door de leveranciers gemaakt worden. Ik heb op dit moment deze vraag:

  Welke aspecten van het Supplier manual moeten veranderd worden om te voldoen aan de richtlijnen van (bedrijfsnaam)?

  Ik weet alleen niet of dit klopt, of dat dit een oplossende vraag is. Kunnen jullie me hier bij helpen,

  alvast bedankt.

  • Bas Swaen (Scribbr-team):

   Hoi Linda, doe je dit in kader van een opleiding? Normaal gesproken is het niet de bedoeling dat je hoofdvraag een oplossing biedt voor een probleem. Je kunt wel met je hoofdvraag informatie verschaffen zodat je een bijdrage kunt leveren aan het oplossen van het probleem. Ik raad je aan om meer op zoek te gaan naar de oorzaken van de fouten die bij leveranciers gemaakt worden. Hierna kun je een adviesplan schrijven waarin je wijzigingen voorstelt.

 4. Estelle:

  Hoi,

  Ik ben op dit moment bezig met het schrijven van mijn projectplan (stageopdracht), maar ik loop vast met de centrale onderzoeksvraag. Kunnen jullie mij hierbij helpen?
   
  Dit is de context; B, teammanager van de afdeling voeding, wil inzicht verkrijgen in de verschillende werkzaamheden die vallen onder het Facilitaire Service Bureau én wil de taken koppelen aan de verschillende processen van het Facilitaire Service Bureau. Dit zodat de processen en bijbehorende taken inzichtelijk en helder zijn. 

  Verder wil hij ook resultaten over de werkdruk en knelpunten terug zien in het advies. Ik weet niet hoe ik deze koppen onder kan brengen in mijn hoofdvraag.

  groeten

  • Bas Swaen (Scribbr-team):

   Hoi Estelle, het opstellen van een hoofdvraag is altijd lastig. Wel is mij duidelijk dat je zowel inzicht moet krijgen als dat je een advies moet uitbrengen. Heb je al bij het artikel is mijn hoofdvraag oké gekeken? Hier kun je vinden wat goede hoofdvragen zijn en wat minder goede.

 5. Wico:

  Ik moet voor Nederlands  over het boek “het verborgen gebrek” 3 onderzoeksvragen bedenken voor het theoretisch kader. Ik vind het moeilijk om vragen te bedenken, kan iemand mij daarbij helpen?

 6. Ramona:

  Ik zit met iets, me hoofdvraag luidt als volgt: Hoe ervaart het onderwijsgevend personeel van voj 2 geweld op hun school gepleegd door leerlingen en/ of ouders?

  onderzoeksvragen.

  1. Hoe wordt geweld (fysiek/ verbaal) volgens de literatuur beschreven?

  2. Wat zijn de mogelijke aanleidingen van geweld tegen leraren gepleegd door leerlingen en/of ouders?

  3. Wat zijn de mogelijke gevolgen van het op de leraren gerichte fysiek/ verbaal geweld gepleegd door leerlingen en/of ouders?

  4. Hoe veilig voelen de leraren van voj 2 zich op hun school?

  mijn vraag is kunnen deze onderzoeksvragen de hoofdvraag beantwoorden?

  • Wouter (Scribbr-team):

   Beste Ramona,
   Inhoudelijk kan ik je helaas niet helpen. Ik weet immers niets van jouw vakgebied. Je kunt dit daarom het beste bespreken met je begeleider.
   Groetjes,
   Wouter

Reageer