Een overtuigende conclusie schrijven voor je essay

In de conclusie van je essay toon je aan dat je stelling, jouw standpunt ofwel thesis statement, steekhoudend is. Je doet dit door aan te geven waarom alle argumenten leiden tot de enige conclusie, namelijk jouw standpunt. Je geeft hiermee antwoord op de vraag: ‘En dus?’

Waak ervoor dat je niet simpelweg alle argumenten herhaalt. Je kunt ze wel kort samenvatten en vervolgens aangeven dat ‘daarom’ jouw stelling juist is. Je mag in je conclusie ook geen nieuwe argumenten of anderszins nieuwe informatie aandragen.

Krachtige slotzin

Je conclusie eindig je met een krachtige slotzin om je lezer nog meer te overtuigen, aan het denken te zetten of aan te sporen tot actie. Je slotzin kan zijn:

 • Oneliner
 • Vraag
 • Blik op de toekomst
 • Samenvattend statement
 • Aansporing tot actie

Voorbeeld krachtige slotzin van een essay conclusie

Onderwerp: De impact van rundveehouderij op de klimaatveranderingStelling: Veehouders en dan met name rundveehouders moeten daarom gestimuleerd en gesubsidieerd worden door de overheid om over te stappen op duurzame plantaardige landbouwvormen.

Oneliner: Zonder veehouders is Nederland beter af.

Vraag: Waarom protesteren veehouders en consumenten als al het bewijs leidt tot de enige conclusie: dat veehouderij niet houdbaar is?

Blik op de toekomst: Een toekomst zonder veehouderij leidt tot een aanzienlijke beperking van de stikstofuitstoot, minder chronische ziektes en een groener bosrijker Nederland.

Samenvattend statement: Door veehouderij te vervangen door duurzame plantaardige landbouw wordt de stikstofuitstoot van de landbouw drastisch verminderd en kunnen boeren de bevolking van voedsel blijven voorzien.

Aansporing tot actie: Veehouders, de overheid en consumenten moeten denken aan de toekomst van Nederland en niet alleen aan hun persoonlijke (winst)belangen.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Voorbeeld conclusie van een essay

De impact van rundveehouderij op de klimaatverandering

Veehouders en dan met name rundveehouders moeten daarom gestimuleerd en gesubsidieerd worden door de overheid om over te stappen op duurzame plantaardige landbouwvormen (stelling)

De oplossing om de stikstofuitstoot van de landbouw te verminderen en daarmee de klimaatverandering tegen te gaan is de overschakeling van (rund)veehouderij naar duurzame plantaardige landbouwvormen. Deze vorm van landbouw is beter voor het klimaat, de natuur en dieren en levert eenzelfde rendement op. Bovendien wordt hiervoor gebruikgemaakt van minder grond, waardoor graasweiden plaats kunnen maken voor bos, wat weer meer zuurstof produceert en de luchtkwaliteit in Nederland verbetert. Afstappen van veehouderij is tevens positief voor de volksgezondheid. Wanneer de vraag naar en het aanbod van zuivel en vlees minder groot wordt, zullen cholesterolgehaltes en diabetescijfers drastisch afnemen. Een tekort aan eiwitten zal dit niet tot gevolg hebben, omdat groene bladgroenten en volkoren granen hogere eiwitgehalten hebben dan zuivel en vlees. Met duurzame plantaardige landbouw in plaats van veehouderij wordt ons Nederland in de toekomst groener, gezonder en klimaatvriendelijker. Veehouders, de overheid en consumenten moeten denken aan de toekomst van Nederland en niet alleen aan hun persoonlijke (winst)belangen.


Veelgestelde vragen

Wat is een slotzin?

De conclusie van je essay eindig je met een krachtige slotzin om je lezer nog meer te overtuigen, aan het denken te zetten of aan te sporen tot actie. Je slotzin kan zijn:

 • Oneliner
 • Vraag
 • Blik op de toekomst
 • Samenvattend statement
 • Aansporing tot actie
Waarom moet ik een essay schrijven?

Met een goed opgebouwd en onderbouwd essay toon je aan dat je kritisch kunt nadenken en over de juiste kennis bezit om je stelling te verdedigen. Je kunt je begeleider laten zien dat je voldoende hebt geleerd over een bepaald onderwerp en de verschillende aspecten goed begrijpt.

Je schrijft hierbij in een academische stijl. Let op: Als je een betoog schrijft, is dit meer dan slechts een samenvatting van wat je gelezen hebt.

Hoe lang moet mijn essay zijn?

Een essay dat je schrijft voor de universiteit is meestal tussen de 3 en 9 pagina’s lang. Ga na bij jouw begeleider en opleiding hoe lang jouw essay moet worden.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2021, 27 oktober). Een overtuigende conclusie schrijven voor je essay. Scribbr. Geraadpleegd op 20 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/essay/conclusie/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.