Waarom zijn reproduceerbaarheid en repliceerbaarheid belangrijk?

Een succesvolle reproductie laat zien dat data-analyses correct en eerlijk zijn uitgevoerd en met een geslaagde replicatie wordt de betrouwbaarheid van het onderzoek verhoogd.