Waar vind ik afkortingen van juridische tijdschriften?

De Leidraad voor juridische auteurs biedt een zeer compleet overzicht van afkortingen, waaronder die van tijdschriften. Het is belangrijk dat je de juiste afkorting kiest, omdat je nergens de volledige naam van het tijdschrift noemt.

De volledige lijst met afkortingen kun je vinden in subparagraaf 6.6.2 van de Juridische Leidraad. Dit zijn veelvoorkomende afkortingen van tijdschriften en andere publicatiebronnen:

Naam tijdschrift Afkorting
Advocatenblad Adv.bl.
BMM Bulletin BMM Bulletin
European Journal of International Law EJIL
Familie & Recht F&R
Jurisprudentie: Onderneming & Recht JOR
Jurisprudentie: Personen- en Familierecht JPF
Jurisprudentie: Vreemdelingenrecht JV
Jurisprudentienieuwsbrief Bestuursrecht JnB
Juristenkrant Juristenkrant
Milieu & Recht M en R
Modern Law Review MLR
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR
Nederlands Juristenblad NJB
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR
Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten NTM/NJCM-bull.
Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht NTIR
Nederlandse Jurisprudentie NJ
Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak civiele uitspraken NJF
Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak Strafzaken NJFS
Publicatieblad van de Europese Unie PbEU
Publications of the European Court of Human Rights

  • Judgments and decisions (A)
  • Pleadings, Oral Arguments and Documents (B)
  • ECHR Series A
  • ECHR Series B
Rechtskundig Weekblad RW
Staatsblad Stb.
Staatscourant Stcrt.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA
Tractatenblad Trb.