Ongestructureerde of open interviews in je scriptie

Bij een ongestructureerd interview staan alleen de trefwoorden en onderwerpen vast, maar worden de vragen niet van tevoren geformuleerd. Het interview is vergelijkbaar met een alledaags gesprek en heeft als doel zoveel mogelijk over een onderwerp te weten te komen.

Een ongestructureerd interview is geschikt voor studenten of andere onderzoekers die mensen willen interviewen over een onderwerp waar nog niet veel over bekend is. Ook kun je dit interview inzetten als je nog niet goed weet in welke richting het gesprek moet gaan.

Daarom worden deze interviews vaak gebruikt voor tevredenheidsonderzoeken onder personeel. In die gevallen proberen managers of HR-medewerkers zo open mogelijk in het gesprek te gaan en de respondent zo min mogelijk te sturen.

Wat is een ongestructureerd interview?

Bij een ongestructureerd interview wordt geen vragenlijst of topiclijst gebruikt. Je bereidt je voor door na te denken over de onderwerpen die je wilt bespreken, maar je probeert het interview nog niet te veel in te vullen.

Vaak komt de ene vraag voort uit het antwoord op de vorige vraag, en probeer je zo steeds dieper in te gaan op het onderwerp. Bij een ongestructureerd interview is het de belangrijkste taak van de interviewer om goed te luisteren en de geïnterviewde zoveel mogelijk aan het woord te laten.

Ongestructureerde interviews zijn vooral geschikt als…

 • … je meer over een bepaald persoon of een bepaald onderzoeksgebied wilt weten, zeker als je zelf nog niet goed bekend bent met het onderwerp.
 • … er weinig of geen literatuur bestaat over dit onderwerp, omdat er weinig onderzoek heeft plaatsgevonden.

Het is ook mogelijk om het semigestructureerde en het ongestructureerde interview te combineren door de leidraad steeds meer los te laten als je gedurende het gesprek op interessante en relevante onderwerpen komt.

Het open en flexibele ongestructureerde interview is kwalitatief van aard. Dit betekent dat je je bij de data-analyse niet richt op cijfermatige, kwantitatieve gegevens, maar op woorden, zinnen en lichaamstaal. Je kent zelf betekenis toe aan de data.

Voorbeeld: Onderzoek naar de tevredenheid van werknemers bij supermarkt Davies
Supermarkt Davies krijgt een nieuwe manager. Ze huurt een onderzoeker in, omdat ze graag wil weten hoe het gesteld is met de personeelstevredenheid, zodat ze problemen direct kan aanpakken. Ze heeft echter geen idee waar medewerkers het graag over zouden willen hebben. Daarom besluit de onderzoeker om ongestructureerde interviews af te nemen, waarbij alleen het onderwerp (tevredenheid) vaststaat. Op deze manier kunnen de medewerkers zelf alle informatie aandragen en worden ze niet gestuurd door de vragen.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Een narratief interview

Het narratieve of verhalende interview valt onder ongestructureerde interviews. Dit type interview wordt gebruikt om het verhaal van de respondent vast te leggen. In veel gevallen gaat het hier om hun eigen ervaringen (lived experiences) of het gehele levensverhaal (autobiografie).

De interviewer stelt alleen een inleidende vraag, waarna de respondent zelf het verhaal vertelt zonder sturing. Na afloop van de vertelling kan de interviewer nog vragen stellen, bijvoorbeeld als iets nog onduidelijk of juist heel interessant is.

Voorbeeld: Narratief interview
Je doet onderzoek naar de ervaringen van vluchtelingen, omdat je een rapportage wilt maken waarin je alle verhalen aan bod laat komen. Je vindt het belangrijk dat de verhalen zo authentiek mogelijk zijn en dat de geïnterviewden zelf kunnen kiezen wat ze vertellen. Daarom besluit je narratieve interviews af te nemen, waarbij je het gesprek alleen start met een inleidende vraag. Vervolgens laat je de geïnterviewden ononderbroken hun verhaal doen en stel je op het eind alleen vragen om onduidelijkheden te verhelderen.

Voor- en nadelen van ongestructureerde interviews

Het belangrijkste doel van het ongestructureerde interview is om zoveel mogelijk te weten te komen over de respondenten en hun ervaringsgebied.

Voordelen

 • Je kunt heel veel informatie verzamelen over een onderwerp.
 • Je verzamelt rijke, kwalitatieve data, waardoor je veel nuanceringen kunt aanbrengen.
 • Je hebt de mogelijkheid om het interview spontaan in een andere interessante richting te sturen op basis van de antwoorden van een respondent.
 • Er hoeft nog niet veel bekend te zijn over een onderwerp, waardoor je een origineel onderzoek kunt aanleveren.

Nadelen

 • Als interviewer moet je over uitstekende gespreksvaardigheden beschikken, zodat het gesprek goed loopt, je snel op belangrijke informatie kunt reageren, en je het gesprek op gang houdt.
 • Je kunt makkelijk je focus verliezen, waardoor je steeds verder afdwaalt van je onderzoeksvraag en de verzamelde informatie niet bruikbaar is voor je onderzoek.
 • De verzamelde gegevens kunnen niet worden gestandaardiseerd en niet worden vergeleken. De betrouwbaarheid en validiteit zijn over het algemeen laag.
 • Je ontvangt heel veel ongestructureerde informatie, waardoor het vaak veel tijd kost om de gesprekken te transcriberen en de data te ordenen.

Verschillen tussen de diverse interviewsoorten

Zorg ervoor dat je het juiste type interview kiest voor je onderzoek. De tabel laat de meest belangrijke verschillen tussen drie interviewsoorten zien.

Gestructureerd interview Semigestructureerd interview Ongestructureerd interview
Vooraf opgestelde vragen
Vaste volgorde vragen
Vast aantal vragen
Mogelijkheid om door te vragen

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Veelgestelde vragen

Wat is een ongestructureerd of open interview?

Een ongestructureerd interview is een interview waarin alleen trefwoorden en onderwerpen vaststaan, maar de vragen niet van tevoren worden geformuleerd. Het interview is vergelijkbaar met een alledaags gesprek en heeft als doel zoveel mogelijk over een onderwerp te weten te komen.

Dit type interview gaat over het algemeen gepaard met een lagere betrouwbaarheid en validiteit dan gestructureerde en semigestructureerde interviews.

Wat is een semigestructureerd interview?

Een semigestructureerd interview is een kwalitatieve onderzoeksmethode.

Een deel van de gestelde vragen wordt vooraf door de interviewer bepaald. De volgorde waarin de vragen worden gesteld is flexibel en de respondenten kunnen volledig vrij antwoorden. Ook kan de interviewer bij deze onderzoeksmethode doorvragen op de antwoorden van de geïnterviewde.

Wat is een gestructureerd of gestandaardiseerd interview?

Een gestructureerd of gestandaardiseerd interview is een interviewvorm waarbij de vragen van tevoren worden opgesteld (en waarvan niet wordt afgeweken). Ook ligt de volgorde van vragen vast en geef je respondenten meestal maar enkele antwoordopties waaruit ze kunnen kiezen.

Een gestructureerd interview gaat over het algemeen gepaard met een hogere betrouwbaarheid en interne validiteit dan een semigestructureerd of ongestructureerd interview.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2022, 29 september). Ongestructureerde of open interviews in je scriptie. Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/ongestructureerd-interview/

Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.