Wat zijn Type I-fouten en Type II-fouten?

Een Type I-fout is een fout-positieve conclusie (false positive), terwijl een Type II-fout een fout-negatieve conclusie (false negative) is.

  • Als je een Type I-fout maakt, verwerp je de nulhypothese ten onrechte.
  • Als je een Type II-fout maakt, verwerp je de nulhypothese ten onrechte niet.