Standaardzinnen voor beperkingen van je scriptie | Voorbeelden

Je onderzoek kent bepaalde beperkingen, hoe vertel je dat je lezer?  Dit bespreek je meestal in je discussie, maar ook kort in je samenvatting.

In de volgende lijst volgen standaardzinnen om aan te duiden wat de beperkingen zijn van jouw studie. Deze zinnen zijn zowel in het Engels als in het Nederlands.

Hoe je de resultaten interpreteert en verwachtingen bespreekt, vind je in de standaardzinnen voor je discussie. Tot slot hebben we ook  standaardzinnen voor suggesties voor vervolgonderzoek geschreven.

Beperkingen aanduiden

 1. Deze studie behandelt niet…
 2. De studie kan helaas niet het gehele … in het onderzoek opnemen.
 3. Het gaat voorbij aan het doel van deze studie om … te onderzoeken.
 4. De lezer moet er rekening mee houden dat deze studie gebaseerd is op…
 5. Een ander potentieel probleem is dat de scope van deze scriptie misschien te breed is.
 6. Om praktische redenen/door praktische beperkingen kan dit paper geen volledig overzicht bieden van…
 1. The thesis does not engage with …
 2. This study is unable to encompass the entire …
 3. It is beyond the scope of this study to examine the …
 4. The reader should bear in mind that the study is based on …
 5. Another potential problem is that the scope of my thesis may be too broad.
 6. Due to practical constraints, this paper cannot provide a comprehensive review of…

* De originele Engelse zinnen komen van de Manchester Phrasebank

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2023, 21 februari). Standaardzinnen voor beperkingen van je scriptie | Voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/standaardzinnen/standaardzinnen-beperkingen-scriptie/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.