Hoe voer je een literatuuronderzoek of literatuurstudie uit?

Je voert een literatuuronderzoek of literatuurstudie uit in vier stappen:

  1. Voorbereiden: Je oriënteert je, bakent het onderwerp af, en bepaalt zoekwoorden.
  2. Literatuur verzamelen: Je verzamelt relevante literatuur door te zoeken in databases, via zoekmachines, en in literatuurlijsten van gevonden publicaties.
  3. Literatuur beoordelen en selecteren: Je maakt een selectie, waarbij je alleen relevante en kwalitatief hoge bronnen overhoudt.
  4. Literatuur verwerken: Je kunt je bronnen uitgebreid beschrijven en evalueren, of de informatie verwerken in je probleemanalyse of theoretisch kader.