Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar bronnen zonder auteur?

Als een bron geen auteur heeft, begin je de voetnoot met de (verkorte) titel (schuingedrukt). Vervolgens noteer je de overige broninformatie die wel beschikbaar is.

Voorbeeld: Verwijzing naar een bron zonder auteur
Aansprakelijkheid werkgevers 2021, p. 23.