Verschillen tussen het Nederlands en Engels in de APA-stijl

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

APA biedt richtlijnen voor de bronvermelding en opmaak van academische teksten. Het is de meest gebruikte referentiestijl in Nederland en sommige hogescholen en universiteiten hanteren naast de richtlijnen voor bronvermeldingen en verwijzingen in de tekst ook de APA-opmaakrichtlijnen.

De officiële uitgave van de APA-stijl is in het Engels. Er bestaat geen officiële Nederlandse vertaling, maar Scribbr heeft een gratis te downloaden, Nederlandstalige APA-handleiding gemaakt. Hierin zijn de regels aangepast op het Nederlands.

Scribbr biedt uitgebreide APA-artikelen aan in het Nederlands, maar ook in het Engels. Er wordt slechts op enkele taalkundige punten afgeweken van de Engelse standaard. Wij hebben deze verschillen in dit artikel op een rijtje gezet.

Datumnotatie

De datumnotatie in het Nederlands verschilt ten opzichte van het Engels. In het Nederlands schrijf je de maanden zonder hoofdletter en begin je met de dag van de maand. In het Engels is dit precies andersom.

 • Nederlands
  Streefkerk, R. (2019, 22 oktober). APA-handboek 7e druk: De belangrijkste wijzigingen. Geraadpleegd op 6 april 2021, van https://www.scribbr.nl/apa-stijl/wijzigingen-7e-druk.
 • Engels
  Streefkerk, R. (2010, October 22). APA-handboek 7e druk: De belangrijkste wijzigingen. Retrieved October 22, 2021, from https://www.scribbr.nl/apa-stijl/wijzigingen-7e-druk

Zijn jouw APA-bronvermeldingen foutloos?

De AI-gedreven APA Checker toont je iedere fout in je bronvermelding en legt je uit hoe je het oplost. Nooit meer een lager cijfer door bronvermelding!

Aan de slag

Specifieke woorden en afkortingen bij APA

Engels Afkorting Nederlands Afkorting
Retrieved …, from Geraadpleegd op …, van
As cited in Geciteerd in
Personal communication Persoonlijke communicatie
In press Ter perse
Edition ed.* Editie ed.
Revised edition Rev. ed. Herziene editie Herz. ed.
Second edition 2nd ed. Tweede editie 2de ed.
Editor(s) Ed./Eds.* Redacteur(s) Red./Reds.
Translator(s) Trans. Vertaler(s) Vert./Verts.
No date n.d. Zonder datum z.d.
Page(s) p./pp. Pagina(’s) p./pp.
Paragraph para. Paragraaf par.
Volume(s) Vol./Vols. Volume(s) Vol./Vols.
Number No. Nummer Nr.
Supplement Suppl. Supplement Suppl.
* De Engelse afkortingen voor “editor” en “edition” lijken hetzelfde, maar de afkorting voor “editor” wordt geschreven met een hoofdletter en die voor “edition” met een kleine letter.

Tussenvoegsels bij achternamen

Bij het gebruik van achternamen als Van de Wal en Van Laak hanteer je de internationale Engelse regels. Het tussenvoegsel maakt deel uit van de achternaam en je sorteert de bron dan ook op basis van het tussenvoegsel:

 • El Idrissi wordt gesorteerd op de “e” van “El” in plaats van de “I” van “Idrissi”.
 • Van der Meer wordt gesorteerd op de “v” van “Van” in plaats van de “M” van “Meer”.

Hoofdlettergebruik bij tussenvoegsels

In het Engels worden voorvoegsels in verwijzingen en bronvermeldingen met een kleine letter geschreven, terwijl ze in het Nederlands met een hoofdletter worden geschreven.

 • Nederlands (verwijzing in de tekst): (Van Maaren, 2021).
 • Nederlands (literatuurlijst): Van Maaren, J. (2021).
 • Engels (verwijzing in de tekst): (van Maaren, 2021).
 • Engels (literatuurlijst): van Maaren, J. (2021).

Voor meer informatie over het gebruik van tussenvoegsels in APA kun je ons artikel over namen en initialen of de alfabetisering van de literatuurlijst lezen.

APA Generator

We houden rekening met alle verschillen tussen het Nederlands en het Engels in de gratis APA Generator. Je kunt ook de taal van de literatuurlijst instellen. Wanneer je een Nederlandstalige scriptie schrijft, kies je voor Nederlands, en wanneer je een Engelstalige scriptie schrijft, kies je voor Engels.

Zijn jouw APA-bronvermeldingen foutloos?

De AI-gedreven APA Checker toont je iedere fout in je bronvermelding en legt je uit hoe je het oplost. Nooit meer een lager cijfer door bronvermelding!

Aan de slag

Veelgestelde vragen

Hoe gebruik ik tussenvoegsels volgens de APA-stijl?

Achternamen hebben vaak een of meerdere tussenvoegsels (of voorvoegsels), zoals:

 • van, van der, van de
 • de, den, del
 • el, al
 • la, las

Het tussenvoegsel maakt deel uit van de rest van de achternaam, en je sorteert je bronvermeldingen in de literatuurlijst alfabetisch op basis van de achternaam van de eerste auteur.

 • Literatuurlijst: De Maat, I. (2020). Marketingmodellen in scripties. ART19.
 • Verwijzing in de tekst: Daarom suggereert De Maat (2020) dat …

Bij verwijzingen wordt de voornaam weggelaten. Daarom krijgen tussenvoegsels in die gevallen een hoofdletter volgens de APA-richtlijnen. Bij een achternaam met meerdere tussenvoegsels krijgt alleen het eerste tussenvoegsel een hoofdletter.

 • Van ’t Kruijs
 • Van der Steen
Wat is het verschil tussen de APA-datumnotatie in het Engels en Nederlands?

De datumnotatie voor de APA-stijl in het Nederlands verschilt ten opzichte van het Engels. In het Nederlands schrijf je de maanden zonder hoofdletter en begin je met de dag van de maand. In het Engels is dit precies andersom.

 • Nederlands
  Streefkerk, R. (2019, 22 oktober). APA-handboek 7e druk: De belangrijkste wijzigingen. Geraadpleegd op 6 april 2021, van https://www.scribbr.nl/apa-stijl/wijzigingen-7e-druk.
 • Engels
  Streefkerk, R. (2010, October 22). APA-handboek 7e druk: De belangrijkste wijzigingen. Retrieved October 22, 2021, from https://www.scribbr.nl/apa-stijl/wijzigingen-7e-druk
Bestaat er een tool die mijn bronnen automatisch kan rangschikken?

Populaire tekstverwerkers, zoals Microsoft Word en Google Docs, kunnen lijsten alfabetisch rangschikken, maar ze volgen hierbij niet de APA-stijl richtlijnen voor alfabetisering.

Als je Scribbrs APA Generator gebruikt om bronvermeldingen te genereren, dan worden je deze automatisch gerangschikt op basis van de APA-richtlijnen voor de literatuurlijst. Hierbij wordt rekening gehouden met alle uitzonderingen.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2021, 28 oktober). Verschillen tussen het Nederlands en Engels in de APA-stijl. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/apa-stijl/verschillen-nederlands-engels/

Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.