Hoe gebruik ik tussenvoegsels volgens de APA-stijl?

Achternamen hebben vaak een of meerdere tussenvoegsels (of voorvoegsels), zoals:

  • van, van der, van de
  • de, den, del
  • el, al
  • la, las

Het tussenvoegsel maakt deel uit van de rest van de achternaam, en je sorteert je bronvermeldingen in de literatuurlijst alfabetisch op basis van de achternaam van de eerste auteur.

  • Literatuurlijst: De Maat, I. (2020). Marketingmodellen in scripties. ART19.
  • Verwijzing in de tekst: Daarom suggereert De Maat (2020) dat …

Bij verwijzingen wordt de voornaam weggelaten. Daarom krijgen tussenvoegsels in die gevallen een hoofdletter volgens de APA-richtlijnen. Bij een achternaam met meerdere tussenvoegsels krijgt alleen het eerste tussenvoegsel een hoofdletter.

  • Van ’t Kruijs
  • Van der Steen