Plaats van bronvermeldingen volgens APA-stijl (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Als je veel gebruikmaakt van bronnen, moet je hiernaar vaak verwijzen in je tekst. Het uitgangspunt is dat je beter te vaak naar een bron kunt verwijzen dan te weinig.

Het moet voor de lezer van je scriptie in een oogopslag duidelijk zijn of de informatie van een bron afkomstig is.

Verwijzingen in de tekst

Iedere keer dat je een bron gebruikt voeg je een verwijzing naar deze bron toe in de tekst. Dit kan op drie manieren:

Voorbeeld: Verwijzing in tekst parafrase/samenvatting

Optie 1: Recent onderzoek toont aan dat de APA Generator een handig hulpmiddel is (Swaen, 2016).

Optie 2: Swaen (2016) schrijft dat er veel behoefte is…

Optie 3: In 2016 beschreef Swaen dat er steeds meer behoefte is…

Basisregels voor verwijzen in de tekst:

Bronnen plaatsen bij meerdere alinea’s en paragrafen

Wanneer je in een of meerdere alinea’s dezelfde bron gebruikt dan moet uit elke zin blijken dat de informatie uit diezelfde bron komt. Het is dus niet voldoende om enkel aan het eind van de alinea de bronvermelding te plaatsen.

Een nadeel is dat een alinea niet meer lekker leest als je simpelweg achter iedere zin de auteur en het jaartal zet. Dit moet je creatief oplossen.

Begin bijvoorbeeld met het noemen van de gehele bronvermelding. In de volgende zin kun je verder gaan met “dit onderzoek stelt dat …”, dan zou je daar de bronvermelding eventueel weg kunnen laten. Daarna kun je weer een keer de auteur aanhalen.

Voorbeeld bronvermelding in meerdere alinea’s

Financial risico wordt gedefinieerd als het verlies van geld. In een onderzoek van Liao en Cheung (2001) is gebleken dat dit transactierisico een significante negatieve impact heeft op de wil van de consument om te kopen. Dit onderzoek stelt dat een veelvoorkomend risico dat door de consument op het internet wordt ervaren creditcardfraude is. Ook wordt aangetoond dat consumenten creditcardfraude op internet een groot risico vinden (Liao & Cheung, 2001).

Productperformancerisico is het verlies dat een consument lijdt, wanneer het product niet aan de verwachtingen voldoet. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat het product met één of meerdere defecten wordt afgeleverd (Forsythe & Shi, 2003). Wat ook blijkt is dat consumenten bij hun internetaankopen vaak een verkeerde inschatting maken van de kwaliteit van het product. Een oorzaak hiervan ligt hem in het feit dat consumenten het product niet kunnen uitproberen (Forsythe & Shi, 2003; Liao & Cheung, 2001).

Het onderzoek van Liao en Cheung (2001) naar het online doen van de dagelijkse boodschappen, vermeldt ook nog een andere oorzaak, namelijk het tekort aan informatie over specifieke producten. Dit tekort ontstaat doordat er vaak alleen maar een afbeelding te zien is van het product. Met de kwaliteit van het product hangt ook de levensduur samen. Liao en Cheung geven aan dat het blijkt dat consumenten op internet vaker zorgen hebben over de levensduur van het product. Daardoor staan zij negatief tegenover kopen op internet. Dit komt ook omdat zij het product niet kunnen ‘aanraken’ en ‘voelen’).

Bronnen plaatsen bij opsomming

Bij een opsomming plaats je de bron achter het laatste punt van de opsomming. Wanneer de opsomming afkomstig is van meerdere verschillende bronnen dan kun je per opsomming een bron opschrijven.

Voorbeeld bronnen plaatsen bij opsomming

De volgende selectie komt tot stand:

  • Wired Lifestyle;
  • Time Pressure;
  • Risk Aversion;
  • Internet Experience;
  • Social Interaction (Change et al., 2016).

Uit de literatuur komen de volgende twee basiskenmerken:

  • Consumenten ervaren meer risico bij online aankopen (Schrijvers et al., 2016).
  • Jonge consumenten ervaren geen extra risico bij online aankopen (Van Galen, 2016).

Het is afhankelijk van de opsomming of je wel of niet een punt achter de opsommingen moet plaatsen.

Je hoeft het jaartal niet opnieuw te vermelden als je de auteur meer dan een keer noemt in dezelfde alinea.

Voorbeeld: Auteur opnieuw noemen in alinea

Uit onderzoek van Swaen (2016) blijkt dat veel studenten de APA Generator een handig hulpmiddel vinden. Swaen merkte ook op hogescholen steeds vaker van de Generator gebruikmaken. Scribbr blijft de APA Generator doorontwikkelen (Swaen, 2016).

De bronnen zet je op alfabet, gescheiden door een puntkomma en een spatie.

Voorbeeld: Meerdere publicaties van verschillende auteurs

Verschillende studies (Driessen & Anterveld, 2002; Swaen, 1997; Van Laak, 2011) tonen aan…

Je noemt de auteur slechts één keer. De jaartallen worden gescheiden met een komma. Als er ook andere auteurs zijn gelden de reguliere regels: op alfabet en gescheiden door een puntkomma en een spatie.

Voorbeeld: Meerdere publicaties van dezelfde auteur

Verschillende studies (Driessen & Anterveld, 2002a, 2002b, 2005; Swaen, 1997, 2003) tonen aan…

Bron in de literatuurlijst

Hoe vaak je ook van een bron gebruikmaakt in de tekst, je schrijft de volledige bron maar een keer op in de literatuurlijst.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Swaen, B. (2021, 19 april). Plaats van bronvermeldingen volgens APA-stijl (6de editie). Scribbr. Geraadpleegd op 22 april 2024, van https://www.scribbr.nl/apa-stijl/6de-editie/plaats-van-bronvermelding-de-tekst/

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.