Plaats van bronvermeldingen volgens APA-stijl (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Als je veel gebruikmaakt van bronnen, moet je hiernaar vaak verwijzen in je tekst. Het uitgangspunt is dat je beter te vaak naar een bron kunt verwijzen dan te weinig.

Het moet voor de lezer van je scriptie in een oogopslag duidelijk zijn of de informatie van een bron afkomstig is.

Verwijzingen in de tekst

Iedere keer dat je een bron gebruikt voeg je een verwijzing naar deze bron toe in de tekst. Dit kan op drie manieren:

Voorbeeld: Verwijzing in tekst parafrase/samenvatting

Optie 1: Recent onderzoek toont aan dat de APA Generator een handig hulpmiddel is (Swaen, 2016).

Optie 2: Swaen (2016) schrijft dat er veel behoefte is…

Optie 3: In 2016 beschreef Swaen dat er steeds meer behoefte is…

Basisregels voor verwijzen in de tekst:

Bronnen plaatsen bij meerdere alinea’s en paragrafen

Wanneer je in een of meerdere alinea’s dezelfde bron gebruikt dan moet uit elke zin blijken dat de informatie uit diezelfde bron komt. Het is dus niet voldoende om enkel aan het eind van de alinea de bronvermelding te plaatsen.

Een nadeel is dat een alinea niet meer lekker leest als je simpelweg achter iedere zin de auteur en het jaartal zet. Dit moet je creatief oplossen.

Begin bijvoorbeeld met het noemen van de gehele bronvermelding. In de volgende zin kun je verder gaan met “dit onderzoek stelt dat …”, dan zou je daar de bronvermelding eventueel weg kunnen laten. Daarna kun je weer een keer de auteur aanhalen.

Voorbeeld bronvermelding in meerdere alinea’s

Financial risico wordt gedefinieerd als het verlies van geld. In een onderzoek van Liao en Cheung (2001) is gebleken dat dit transactierisico een significante negatieve impact heeft op de wil van de consument om te kopen. Dit onderzoek stelt dat een veelvoorkomend risico dat door de consument op het internet wordt ervaren creditcardfraude is. Ook wordt aangetoond dat consumenten creditcardfraude op internet een groot risico vinden (Liao & Cheung, 2001).

Productperformancerisico is het verlies dat een consument lijdt, wanneer het product niet aan de verwachtingen voldoet. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat het product met één of meerdere defecten wordt afgeleverd (Forsythe & Shi, 2003). Wat ook blijkt is dat consumenten bij hun internetaankopen vaak een verkeerde inschatting maken van de kwaliteit van het product. Een oorzaak hiervan ligt hem in het feit dat consumenten het product niet kunnen uitproberen (Forsythe & Shi, 2003; Liao & Cheung, 2001).

Het onderzoek van Liao en Cheung (2001) naar het online doen van de dagelijkse boodschappen, vermeldt ook nog een andere oorzaak, namelijk het tekort aan informatie over specifieke producten. Dit tekort ontstaat doordat er vaak alleen maar een afbeelding te zien is van het product. Met de kwaliteit van het product hangt ook de levensduur samen. Liao en Cheung geven aan dat het blijkt dat consumenten op internet vaker zorgen hebben over de levensduur van het product. Daardoor staan zij negatief tegenover kopen op internet. Dit komt ook omdat zij het product niet kunnen ‘aanraken’ en ‘voelen’).

Bronnen plaatsen bij opsomming

Bij een opsomming plaats je de bron achter het laatste punt van de opsomming. Wanneer de opsomming afkomstig is van meerdere verschillende bronnen dan kun je per opsomming een bron opschrijven.

Voorbeeld bronnen plaatsen bij opsomming

De volgende selectie komt tot stand:

  • Wired Lifestyle;
  • Time Pressure;
  • Risk Aversion;
  • Internet Experience;
  • Social Interaction (Change et al., 2016).

Uit de literatuur komen de volgende twee basiskenmerken:

  • Consumenten ervaren meer risico bij online aankopen (Schrijvers et al., 2016).
  • Jonge consumenten ervaren geen extra risico bij online aankopen (Van Galen, 2016).

Het is afhankelijk van de opsomming of je wel of niet een punt achter de opsommingen moet plaatsen.

Je hoeft het jaartal niet opnieuw te vermelden als je de auteur meer dan een keer noemt in dezelfde alinea.

Voorbeeld: Auteur opnieuw noemen in alinea

Uit onderzoek van Swaen (2016) blijkt dat veel studenten de APA Generator een handig hulpmiddel vinden. Swaen merkte ook op hogescholen steeds vaker van de Generator gebruikmaken. Scribbr blijft de APA Generator doorontwikkelen (Swaen, 2016).

De bronnen zet je op alfabet, gescheiden door een puntkomma en een spatie.

Voorbeeld: Meerdere publicaties van verschillende auteurs

Verschillende studies (Driessen & Anterveld, 2002; Swaen, 1997; Van Laak, 2011) tonen aan…

Je noemt de auteur slechts één keer. De jaartallen worden gescheiden met een komma. Als er ook andere auteurs zijn gelden de reguliere regels: op alfabet en gescheiden door een puntkomma en een spatie.

Voorbeeld: Meerdere publicaties van dezelfde auteur

Verschillende studies (Driessen & Anterveld, 2002a, 2002b, 2005; Swaen, 1997, 2003) tonen aan…

Bron in de literatuurlijst

Hoe vaak je ook van een bron gebruikmaakt in de tekst, je schrijft de volledige bron maar een keer op in de literatuurlijst.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

26 reacties

mars
6 mei 2021 om 10:54

Hallo,

Mag je bij een opsomming ook op de onderstaande manier naar de bron verwijzen, wanneer de opsomming in eigen woorden is en ze uit dezelfde bron komen?

Dit heeft de volgende voordelen (Auteur, jaar):
- X;
- Y;
- Z.

Beantwoorden

Julia Merkus
Julia Merkus (Scribbr Team)
6 mei 2021 om 11:49

Hoi! :)

Ja, dat mag! Dit zou zelfs mogen als je de opsomming zou citeren, maar dan zou je een paginanummer achter het laatste lid van de opsomming plaatsen.

Beantwoorden

Yildiz
21 april 2021 om 00:48

Hii,
Voor mijn scriptie heb ik de volgende bron:
Krul, A. (2017, 7 april). Hoe doe je deskresearch? Geraadpleegd op 25 januari 2021, van https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/hoe-doe-je-deskresearch/.

Nu weet ik dat achter de titel van een website/boek altijd een punt moet komen te staan, maar ik vroeg mij af of dat ook in dit geval moet, aangezien er een vraagteken in de titel zit?
Alvast bedankt!

Beantwoorden

Julia Merkus
Julia Merkus (Scribbr Team)
21 april 2021 om 14:07

Hoi!

Dat is een goede vraag! Je hoeft geen punt meer te plaatsen na het vraagteken. Het vraagteken vervangt die afsluitende punt! :)

Beantwoorden

Bilal
19 april 2021 om 18:49

Hallo,

Ik doe de opleiding chemie en ben bezig met het maken van mijn plan van aanpak, waarbij ik lappen teksten qua uitleg over de techniek kan overnemen. Alleen weet ik niet zo goed of ik na elk alinea nu de bronvermelding moet zetten of aan het eind van de stukken? (Het gaat om uitleg over twee technieken in één, maar worden apart besproken)

Alvast bedankt voor je hulp!

Beantwoorden

Julia Merkus
Julia Merkus (Scribbr Team)
19 april 2021 om 19:28

Hoi Bilal,

Over het algemeen mag je niet al te grote stukken tekst overnemen, dus kijk nog even goed na of dat bij jouw opleiding is toegestaan. Als je wel een groot stuk tekst overneemt, beschouw je dat stuk als een citaat van meer dan 40 woorden. Daarbij plaats je de bronvermelding helemaal op het eind van het geciteerde stuk. Als je op de link klikt, dan kun je voorbeelden zien van zulke citaten! :)

Beantwoorden

Daan
12 maart 2021 om 12:05

Beste

Ik heb een klein vraagje.
Als je in een zin hebt waarbij je bijvoorbeeld en feit parafraseerd, maar vervolgens je eigen conclusie er aan toevoegd(de conclusie hoord dus niet bij de bron). Hoe zet ik dan mijn bron vermelding er in? bijv.:
"in de V.S. zijn er 540.000 oliepompen, en daarom is heel de V.S. slecht (bron vermelding, 2002).

Groetjes,
Daan

Beantwoorden

Julia Merkus
Julia Merkus (Scribbr Team)
16 maart 2021 om 13:38

Hoi Daan,

Als je een feit wilt parafraseren, terwijl je in dezelfde zin een eigen conclusie toevoegt, dan plaats je de bronvermelding direct achter het feit. Bijvoorbeeld:

In de Verenigde Staten zijn er 540.000 oliepompen (Auteursnaam, jaartal), en daarom zijn de Verenigde Staten slecht.

Dit geldt ook voor zinnen waarin je informatie geeft uit meerdere bronnen, bijvoorbeeld:

Mensen met COPD hebben vaak moeite met de ademhaling (Lutjens, 2020), waardoor ze vaker in het ziekenhuis belanden dan mensen zonder COPD (Vermeer, 2018).

Beantwoorden

Anna
4 oktober 2020 om 12:41

Beste,

Wanneer ik een bron in de tekst wil vermelden na een vraag (deze vraag is geen citaat, maar een parafrase), waar komt dan de bronvermelding te staan, voor of na het vraagteken? Bijv:

De interne validiteit beschrijft de geldigheid van het onderzoek: Is er sprake van andere factoren die de resultaten beïnvloeden? (Munten, Verhoef, & Kuiper, 2016).

Groet Anna

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
20 oktober 2020 om 16:22

Hoi Anna,

Goede vraag. Is het vraagteken echt noodzakelijk? Het ziet er nu namelijk een beetje gek uit.
Ik raad je aan om de zin anders te formuleren, zonder vraagteken.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Heidi Haveman
15 juni 2020 om 13:46

Als ik een volledige website zet in mijn voetnoot, moet ik deze dan ook nog vermelden in mijn literatuurlijst. Ik had volgens mij ergens gelezen dat dit dan niet hoeft/moet of heb ik dit nu verkeerd gelezen/begrepen

Zo ja hoe komt het dan er in te staan zowel in mijn voetnoot als in de literatuurlijst. Ik hoop dat iemand mij dit kan uitleggen

Alvast bedankt

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
15 juni 2020 om 19:46

Hoi Heidi,

Als je naar een website als geheel verwijst kan dit inderdaad gewoon met een voetnoot en hoef je de bron niet in je literatuurlijst te zetten.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Angelique
3 juni 2020 om 19:24

Hoi Bas,
Ik heb een opsomming van dezelfde bron en weet niet hoe ik moet verwijzen:
.... aan een aantal condities voldoen(Ministerie OCW, 2004):
• De activiteiten mogen niet ......
• De activiteiten mogen geen ......
• De instelling moet inzichtelijk maken ......

De tekst voor de punten zijn in eigen woorden omschreven, de opsomming is letterlijk overgenomen van de bron. Hoe voldoe ik aan de APA stijl bij mijn bronvermelding?

Alvast bedankt voor je reactie!!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
6 juni 2020 om 20:06

Hoi Angelique,

Je moet de opsomming dan opnemen als citaat.
De bronvermelding plaats je dan achter het laatste punt in de opsomming.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Kylian
29 mei 2020 om 13:07

Hoi,

Ik heb een vraag over het gebruik van twee verschillende bronnen van verschillende auteurs die je achteraan een zin zet (in APA). Hierover vind ik niks op het internet. Hoe werkt dit en mag dit überhaupt? Bijvoorbeeld in zo'n setting: "blablablabla (Bron) (andere Bron)."

Dank je wel alvast!

Beantwoorden

Raimo Streefkerk
Raimo Streefkerk (Scribbr Team)
3 juni 2020 om 18:21

Hey Kylian,

Als een stuk tekst wordt ondersteund door meerdere bronnen dan doe je dat zo:
"Verschillende studies (Driessen & Anterveld, 2002; Swaen, 1997) tonen aan..."

De bronnen zet je op alfabet, gescheiden door een puntkomma en een spatie.

Cheers,
Raimo

Beantwoorden

Jennifer
18 mei 2020 om 19:51

Beste

Ik zou graag op verschillende pagina's dezelfde bron gebruiken, hoe moet ik hier dan naar vermelden?

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
19 mei 2020 om 18:42

Hoi Jennifer,

Op alle plekken waar je de bron gebruikt plaats je een vermelding in de tekst.
Als de bron meerdere auteurs heeft kunnen de vermeldingen na de eerste er wel anders uitzien.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Ilja Feijnenbuik
15 mei 2020 om 18:24

Ik ben mijn bachelorscriptie aan het schrijven en heb moeite met het maximaal aantal woorden. Tellen bronnen in de tekst mee voor het maximaal aantal woorden?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
19 mei 2020 om 18:55

Hoi Ilja,

Over het algemeen worden deze inderdaad meegerekend, maar het hangt helemaal van je begeleider/docent af.
Mocht je door het niet meetellen van de bronnen toch binnen de woordlimiet blijven, dan kan ik me voorstellen dat je docent of begeleider het wel goed vindt.
Overleg het vooral even!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Jesse
14 mei 2020 om 15:55

Hoe zit het met de bronvermelding van een norm? Dus stel ik heb informatie uit een norm gehaald en daarom pas ik het tijdens een project volgens die norm toe.

Ik zie namelijk norm niet als optie staan bij de APA generator

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
19 mei 2020 om 18:57

Hoi Jesse,

Ik ga ervan uit dat de norm ergens opgeschreven/gedocumenteerd staat. Je kunt dan verwijzen naar die bron. Bijvoorbeeld als internetartikel.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Martin
14 april 2020 om 14:56

Goedemiddag,

Aan het einde van een alinea ga ik 2 resultaten uit dezelfde studie noemen, in 2 verschillende zinnen (en beide zinnen zijn dus een resultaat uit de studie):

"Tenslotte, AA, BB, CC, en DD (2020) laten zien dat de prevalentie afhankelijk is van de gebruikte definitie. Zo blijkt dat (begrip) op verschillende manieren gemeten wordt en worden prevalenties gevonden die tussen de X en Y liggen (AA, BB, CC, & DD, 2020)."

Klopt de 2e referentie dan op deze manier? Of moet dit (AA et al., 2020) zijn? De APA manual maakt dit niet echt duidelijk, zij hebben het over '1e referentie in tekst en volgende ref. in tekst' en ook '1e referentie tussen haakjes in tekst en volgende ref. tussen haakjes in tekst'. Moet ik mijn 2e referentie nu dus zien als de eerste tussen haakjes of gewoon als een 2e referentie?

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
14 april 2020 om 17:33

Hoi Martin,

Dank voor je vraag. Staan de zinnen direct achter elkaar? Dan zou ik de tweede referentie namelijk weglaten.
Los daarvan is de regel met bronnen met 3 tot 5 auteurs dat je deze uitschrijft bij de eerste keer dat je de bron noemt, in alle volgende gevallen gebruik je et al.
Als je de tweede referentie laat staan zou je hier dus inderdaad (AA et al., 2020) gebruiken. Overigens, als je de bron al eerder benoemd hebt moet de eerste vermelding ook AA et al. (2020) zijn.

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Marie
2 april 2020 om 13:21

Beste

Voor mijn thesis heb ik een vraag waar de bronvermelding precies moet staan als de zinnen uit één bron komen:
1) zinnen uit bron 1 (referentie bron 1). Zinnen uit bron 2 (referentie bron 2). Enz...
2) zinnen uit bron 1 (referentie bron 1). Zin uit bron 1. Zin uit bron 2 (referentie bron 2). Enz...
Welke van de 2 opties is correct of kunnen ze beide gebruikt worden?

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
2 april 2020 om 13:55

Hoi Marie,

Je eerste voorbeeld klopt. In je tweede voorbeeld zou ik de referentie voor bron 1 plaatsen na de laatste zin die over bron 1 gaat.

Succes!
Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.