Hoe voer je een deskresearch uit | Uitleg & voorbeelden

Bij deskresearch of bureauonderzoek verzamel je zelf geen nieuwe data. In plaats daarvan gebruik je al bestaande data om je onderzoeksvraag te beantwoorden. In de meeste gevallen maak je gebruik van interne bedrijfsgegevens, door de overheid gepubliceerde databases of literatuur.

Wat is deskresearch?

Je hoeft niet altijd zelf kwantitatieve of kwalitatieve data te verzamelen met behulp van een experiment, enquête of interviews. Sommige vragen of problemen kun je onderzoeken door bestaande informatie en gegevens te bestuderen die al eerder zijn verzameld door anderen. Je werkt dan met secundaire data in plaats van primaire data.

Deskresearch wordt soms ook wel literatuuronderzoek genoemd, maar deze twee vormen van onderzoek zijn niet helemaal hetzelfde.

Literatuuronderzoek is vooral gericht op het verkrijgen van theoretische, wetenschappelijke kennis over een begrip of onderwerp, terwijl deskresearch vaak wordt gebruikt om feitelijke gegevens en bestaande onderzoeksdata te verzamelen, zodat je de verklarende onderzoeksvragen kunt beantwoorden.

Voorbeeld: Casus
De eigenaar van een webshop voor sportartikelen heeft het idee dat zijn klantenbestand en de omzet teruglopen.

Door deskresearch uit te voeren, kun je onderzoeken of de vermoedens kloppen en of de lagere omzet bijvoorbeeld te maken heeft met seizoensinvloeden.

Voorbeeld: Geschikte bronnen
Door de facturen van het betreffende jaar te vergelijken met die van voorgaande jaren, kun je bepalen of seizoensinvloeden een rol spelen.

Nam het aantal verkopen altijd af in deze tijd van het jaar of vond deze daling alleen dit jaar plaats?

Door beschikbare verkoopgegevens van overeenkomstige webshops te bestuderen, kun je bovendien achterhalen of de daling landelijk merkbaar is, of dat alleen dit bedrijf de daling ervaart.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

De plaats van deskresearch in je scriptie

De gegevens die je met behulp van deskresearch verzamelt, gebruik je meestal als basis voor het resultatenhoofdstuk. Je analyseert de resultaten om zo de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden in de conclusie. Daarnaast kan deskresearch een voorbereiding en aanvulling vormen op je veldonderzoek (fieldresearch).

Als je een literatuuronderzoek uitvoert, worden deze gegevens eerder gebruikt om beschrijvende deelvragen in het theoretisch kader te beantwoorden.

Met behulp van deskresearch heb je ontdekt dat webshops voor sportartikelen in Nederland het afgelopen jaar allemaal te maken hebben gehad met dalende klantenbestanden en omzetten.

Voorbeeld: Voorbereiding op veldonderzoek
Op basis van de onderzoeksresultaten besluit je om aanvullend kwalitatief onderzoek uit te voeren in de vorm van interviews met klanten, om zo inzicht te krijgen in de oorzaken voor de daling.

Uit je interviews met klanten van sportwebshops blijkt dat ze het afgelopen jaar minder geld te besteden hadden en dat ze daarom minder geld hebben uitgegeven aan sportaccessoires. Ook gaven klanten aan dat ze minder hadden uitgegeven aan sportproducten in de periode dat sportscholen verplicht gesloten waren door de coronapandemie.

Voorbeeld: Aanvulling op veldonderzoek
Statistische gegevens van het CBS kunnen bevestigen dat het besteedbare inkomen is afgenomen. Ook kunnen persberichten van de overheid bewijzen dat sportscholen verplicht gesloten waren gedurende 3 maanden. Deze informatie versterkt je initiële bevindingen.

Hoe voer je deskresearch uit?

Er bestaan veel soorten informatiebronnen en in de meeste gevallen gebruik je een combinatie van bronnen tijdens je deskresearch. Daarom is het van belang dat je het onderzoek goed structureert.

Selecteer goede zoek- kernwoorden

Dit zijn de belangrijkste termen uit je probleemstelling, onderzoeksvragen en eventueel je theoretisch kader. Gebruik ook combinaties van verschillende zoekwoorden en zoek in het Nederlands en Engels (of een andere taal die relevant is voor je onderzoek).

Doorzoek zoveel mogelijk relevante bronnen

Je doorzoekt zoveel mogelijk relevante bronnen om bruikbare informatie en gegevens te vinden. Ook kun je op basis van verwijzingen in de gevonden bronnen weer nieuwe bronnen vinden.

Sla de bronnen die je gebruikt op en werk gelijktijdig aan je literatuurlijst, zodat je deze niet op het laatste moment hoeft samen te stellen. Zo kun je geen bronnen kwijtraken. Zorg er ook voor dat je het goede format voor bronvermeldingen gebruikt (in de meeste gevallen APA), zodat je niet onbedoeld plagiaat pleegt.

Als je moeite hebt met het maken van de juiste bronvermeldingen, kun je onze gratis APA Generator of MLA Generator gebruiken. Eventueel kun je daarna de APA Checker gebruiken om te controleren of je geen fouten hebt gemaakt in je verwijzingen.

Selecteer de meest relevante informatie

Een nadeel van deskresearch is dat de informatie die je vindt vaak onvolledig is en niet precies bij je probleemstelling aansluit. De gegevens die je gebruikt zijn immers niet speciaal voor jouw onderzoeksdoel verzameld. Daarom is het van belang dat je de verzamelde informatie zeer kritisch evalueert en dat je alleen relevante en recente gegevens gebruikt.

Let ook altijd op de betrouwbaarheid van een bron. Gegevens van het CBS zijn bijvoorbeeld betrouwbaar, omdat het CBS een erkend onderzoeksinstituut is. Gegevens van een onbekende website met een anonieme auteur zijn bijvoorbeeld veel minder betrouwbaar.

Verwerk de informatie die je hebt verzameld

Hiervoor bestaan verschillende methoden. Als je bijvoorbeeld veel kwantitatieve gegevens hebt gevonden, kun je deze verwerken met SPSS of Excel. Soms kun je ze vergelijken met behulp van simpele berekeningen, en in andere gevallen heb je de theorieën en modellen uit je theoretisch kader nodig voor de analyse.

Als je onderzoek veel literatuur bevat, kan het verstandig zijn om je document te laten controleren op plagiaat met een Plagiaat Checker, zodat je (onbedoelde) fraude voorkomt.

Voorbeelden van informatiebronnen

De bronnen en databases die je kunt gebruiken voor je deskresearch zijn heel uiteenlopend. Enkele voorbeelden zijn:

 • Statistische gegevens van het CBS. Op de website van het CBS vind je ontzettend veel statistieken met betrekking tot Nederland. Met behulp van de zoekfunctie kun je gegevens vinden over jouw onderwerp. Als je bijvoorbeeld zoekt op “vergrijzing”, kun je zien dat de vergrijzing in Nederland en de levensverwachting toenemen, terwijl de bevolkingsgroei afneemt.
 • LexisNexis (een krantenbank voor onderwijsinstellingen met betrouwbare nieuwsbronnen). Het kan handig zijn om dit soort databanken te gebruiken om bijvoorbeeld te achterhalen wanneer een onderwerp voor het eerst in het nieuws kwam of om trends te onderzoeken.
 • Google Scholar. Google Scholar is een zoekmachine voor wetenschappelijke literatuur. Slimme algoritmes helpen je betere resultaten te vinden. Ook kun onder andere je filteren op taal, type bron en recentheid.
 • Business Source Premier. Dit is een Engelstalige onderzoekdatabank met management- en marketingtijdschriften met een focus op economie. Je vindt naast deze tijdschriften ook rapporten over de belangrijkste internationale bedrijven, branches, markten en landen.
 • Knovel. bij Knovel vind je betrouwbare naslagwerken en databases van toonaangevende technische uitgevers en professionele organisaties die zich richten op bouwkunde.
 • Socialemediakanalen. Met Twitter kun je bijvoorbeeld onderzoeken hoeveel over een bepaald onderwerp wordt gepraat. Zo zou de NS kunnen onderzoeken hoeveel reizigers dagelijks klagen over een dienstregeling.

Verder kun je onder andere gebruikmaken van:

 • Bedrijfsgegevens, zoals jaarverslagen, verkooprapporten en facturen
 • Uittreksels van de Kamer van Koophandel
 • Tijdschriften (bijvoorbeeld via JSTOR)
 • Foto’s
 • Kranten
 • Dagboeken
 • Gemeentelijke informatie
 • (Trend- of branche)rapporten
 • Archieven

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Van deskresearch naar fieldresearch

Voor je scriptie kun je naast deskresearch ook fieldresearch uitvoeren. Je kunt met behulp van de gevonden gegevens bijvoorbeeld interviews afnemen of een enquête uitzetten.

Veelgestelde vragen

Wat is deskresearch en welk type data verzamel je?

Bij deskresearch of bureauonderzoek verzamel je zelf geen nieuwe data (zoals bij veldonderzoek of fieldresearch wel het geval is). In plaats daarvan gebruik je data die al verzameld zijn door anderen, zoals interne documenten van je stagebedrijf.

Hoe verwijs je naar bronnen in je scriptie?

Je moet zeer nauwkeurig verwijzen naar bronnen in een literatuurstudie, zodat je geen (onbedoeld) plagiaat pleegt.

Veel onderwijsinstellingen gebruiken de APA-stijl. Gebruik bijvoorbeeld de gratis Scribbr APA Generator om snel de juiste verwijzingen en bronvermeldingen te genereren.

Gebruik je een andere referentiestijl dan APA? Bekijk ons overzicht van referentiestijlen met voorbeelden.
Naar hoeveel verschillende auteurs moet ik verwijzen in mijn theoretisch kader?

Naar hoeveel verschillende auteurs je verwijst in je theoretisch kader is afhankelijk van de beschikbare literatuur over jouw onderwerp. Houd er hierbij ook rekening mee dat de meeste studies van je verlangen dat je recente bronnen gebruikt, oftewel bronnen die niet ouder zijn dan 10 jaar. Het is vooral van belang dat je studies gebruikt die relevant zijn voor jouw onderwerp en bijdragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van jouw onderzoek.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Krul, A. (2021, 25 oktober). Hoe voer je een deskresearch uit | Uitleg & voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 16 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/deskresearch/

Wat vind jij van dit artikel?
Annelien Krul

Annelien is kunsthistorica met een grote liefde voor taal. Ze heeft een eigen redactiebureau en werkt daarnaast met veel plezier voor Scribbr om studenten met hun scriptie te helpen.